Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Zaharia

  Capitolul 5

  1. Şi iarăşi am ridicat ochii şi am privit şi iată un sul de carte care se înălţa în zbor.
  2. şi a grăit către mine, zicând: "Ce vezi tu?" Şi am zis: "Văd un sul de carte care zboară, lung de douăzeci de coţi şi lat de zece".
  3. Şi el mi-a tâlcuit: "Acesta este blestemul care se răspândeşte peste faţa a tot pământul, căci orice fur va fi nimicit de aici şi orice am care jură strâmb va fi pierdut.
  4. I-am dat drumul", zice Domnul Savaot, "şi se va duce în casa furului şi în casa celui care jură strâmb pe numele Meu şi va rămâne în ea şi va nimici lemnele şi pietrele ei".
  5. Şi îngerul care grăia cu mine a ieşit la iveală şi mi-a zis: "Ridică ochii tăi şi vezi: Ce este arătarea aceasta?"
  6. Atunci am grăit: "Ce este aceasta?" Şi el mi-a răspuns: "Este efa care iese la iveală". Şi a spus mai departe: "În ea se află fărădelegea a tot pământul!"
  7. Şi iată că s-a ridicat un disc de plumb, iar o femeie stătea în mijlocul efei.
  8. Şi el a tâlcuit: "Aceasta este fărădelegea!" Şi el a aruncat-o în efă şi a răsturnat lespedea de plumb deasupra ei.
  9. Şi am ridicat ochii mei şi am privit şi iată că au ieşit două femei. Şi vântul bătea în aripile lor, iar aripile lor erau ca de barză. Şi ele au ridicat efa intre pământ şi cer.
  10. Şi am zis către îngerul oare grăia cu mine: "Încotro duc ele efa?"
  11. Atunci el mi-a răspuns: "Ele merg să-i zidească o casă în pământul Şinear şi Acad şi să o aşeze acolo la locul ei".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro