Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea lui Iov

  Capitolul 26

  1. Atunci Iov a răspuns şi a zis:
  2. "În ce chip ajuţi tu pe cel ce este fără de putere şi sprijini braţul care a slăbit?
  3. Cum ştii tu să sfătuieşti pe cel lipsit de înţelepciune şi ce belşug de ştiinţă ai dat pe faţă?
  4. Către cine ai îndreptat tu cuvintele tale şi al cui duh grăia prin gura ta?
  5. Înaintea lui Dumnezeu, umbrele răposaţilor tremură sub pământ, iar apele şi vietăţile din ape se înspăimântă.
  6. Împărăţia morţilor este goală înaintea Lui şi adâncul este fără acoperiş.
  7. El întinde miazănoaptea peste genune; El spânzură pământul pe nimic.
  8. El închide apele în norii Săi şi norii nu se rup sub greutatea apelor.
  9. El acoperă faţa lunii pline, desfăşurând asupra ei norii Săi.
  10. El a tras un cerc pe suprafaţa apelor, până la hotarul dintre lumină şi întuneric.
  11. Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la mustrarea Lui.
  12. Cu puterea Lui El a despicat marea şi cu înţelepciunea Lui a sfărâmat furia ei.
  13. Suflarea Lui înseninează cerurile şi mâna Lui străpunge şarpele fugar!
  14. Şi dacă acestea sunt marginile din afară ale înfăptuirilor Sale, cât de puţin lucru este ceea ce străbate până la noi! Dar tunetul puterii Sale, cine ar putea să-l înţeleagă?"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro