Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă
 

Hopa! Ceva nu a mers! Scrierea cărţii, trimiterea... verificaţi vă rugăm.

Poate aţi scris ceva greşit în adresă. Verificaţi şi reverificaţi. Adresa poate avea o formă ca în captura de mai jos (cu variaţiile de rigoare - vedeţi documentaţia). Dacă aţi scris greşit numele cărţii de exemplu (ca mai jos, unde în loc de matei scrie mateei), evident trimiterea nu va funcţiona. Sub imagine aveţi lista formelor acceptate pentru cărţile biblice în construirea adreselor.


Facerea - întâia carte a lui Moise
      Facerea - Fac - Geneza - Gen

Ieşirea - a doua carte a lui Moise
      Iesire - Iesirea - Ies - Exod - Ex

Leviticul - a treia carte a lui Moise
      Leviticul - Levitic - Lev

Numerii - a patra carte a lui Moise
      Numeri - Numerii - Num

Deuteronom - a cincea carte a lui Moise
      Deuteronom - Deuteronomul - Deut - Dt

Cartea lui Iosua Navi
      Ios - Iosua - Iosua - Navi - Iosuanavi

Cartea Judecătorilor
      Jud - Judecatori

Cartea Rut
      Rut - Ruth

Cartea întâi a Regilor
      1Reg - IReg - 1 - Reg - I - Reg - 1Regi - IRegi - 1 - Regi - I - Regi

Cartea a doua a Regilor
      2Reg - IIReg - 2 - Reg - II - Reg - 2Regi - IIRegi - 2 - Regi - II - Regi

Cartea a treia a Regilor
      3Reg - IIIReg - 3 - Reg - III - Reg - 3Regi - IIIRegi - 3 - Regi - III - Regi

Cartea a patra a Regilor
      4Reg - IVReg - 4 - Reg - IV - Reg - 4Regi - IVRegi - 4 - Regi - IV - Regi

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)
      1Cr - 1Cronici - 1 - Cr - 1 - Cronici - ICr - ICronici - I - Cr - I - Cronici - 1Paral - IParal - 1 - Paral - I - Paral - 1Paralipomena - IParalipomena - 1 - Paralipomena - I - Paralipomena

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)
      2Cr - 2Cronici - 2 - Cr - 2 - Cronici - IICr - IICronici - II - Cr - II - Cronici - 2Paral - IIParal - 2 - Paral - II - Paral - 2Paralipomena - IIParalipomena - 2 - Paralipomena - II - Paralipomena

Cartea întâi a lui Ezdra
      Esd - Ezdra - 1Ezdra - IEzdra - 1 - Ezdra - I - Ezdra - 1Ezd - IEzd - 1 - Ezd - I - Ezd

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)
      Neem - Neemia - Neh

Cartea Esterei
      Est - Estera - Esterei

Cartea lui Iov
      Iov

Psalmii
      Ps - Psalmi - Psalmii

Pildele lui Solomon
      Pilde - Pilde - Solomon - Pildele - lui - Solomon

Ecclesiastul
      Qoh - Eccl - Ecclesiat - Ecclesiatul

Cântarea Cântărilor
      Ct - Cant - Cantari - Cantarea - Cantarilor - Cânt - Cântări - Cântarea - Cântărilor

Isaia
      Is - Isaia

Ieremia
      Ier - Ieremia

Plângerile lui Ieremia
      Lam - Plang - Plangeri - Plâng - Plângeri

Iezechiel
      Iez - Iezechiel - Ez - Ezechiel

Daniel
      Dan - Daniel

Osea
      Os - Osea

Amos
      Am - Amos

Miheia
      Mih - Miheia -

Ioil
      Il - Ioel - Ioil

Avdie
      Avd - Avdie - Abd - Abdia

Iona
      Iona

Naum
      Naum - Nah - Nahum

Avacum
      Avac - Avacum - Hab - Habacuc

Sofonie
      Sof - Sofonie - Sofonia

Agheu
      Ag - Agheu - Aggeu

Zaharia
      Zah - Zaharia

Maleahi
      Mal - Maleahi

Cartea lui Tobit
      Tob - Tobit

Cartea Iuditei
      Iudit - Iudita

Cartea lui Baruh
      Bar - Baruh

Epistola lui Ieremia
      

Cântarea celor trei tineri
      3Tineri - 3 - Tineri

Cartea a treia a lui Ezdra
      3Ezdr - 3 - Ezdr - 3Ezdra - 3 - Ezdra - IIIEzdr - III - Ezdr - IIIEzdra - III - Ezdra

Cartea înţelepciunii lui Solomon
      Int - Înţ - Intelepciune - Înţelepciune - Intelepciunea - Înţelepciunea - Intelepciunea - lui - Solomon - Înţelepciunea - lui - Solomon

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
      Sir - Ecclesiasticul

Istoria Susanei
      Sus - Susana - Susanei

Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel
      Balaur - Balaurul - Ist - Bal - Ist - Balaurului - Istoria - Balaurului

Cartea întâia a Macabeilor
      1Mac - IMac - 1 - Mac - I - Mac - 1Macabei - IMacabei - 1 - Macabei - I - Macabei

Cartea a doua a Macabeilor
      2Mac - IIMac - 2 - Mac - II - Mac - 2Macabei - IIMacabei - 2 - Macabei - II - Macabei

Cartea a treia a Macabeilor
      3Mac - IIIMac - 3 - Mac - III - Mac - 3Macabei - IIIMacabei - 3 - Macabei - III - Macabei

Rugăciunea regelui Manase
      Man - Manase

Sfânta Evanghelie după Matei
      Mt - Matei

Sfânta Evanghelie după Marcu
      Mc - Marcu

Sfânta Evanghelie după Luca
      Lc - Luca

Sfânta Evanghelie după Ioan
      Io - In - Ioan

Faptele Sfinţilor Apostoli
      Fap - Fapte - Faptele - Apostolilor

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel
      Rom - Romani - Rm

Întâia epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
      1Cor - ICor - 1 - Cor - I - Cor - 1Corinteni - ICorinteni - 1 - Corinteni - I - Corinteni

A doua epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
      2Cor - IICor - 2 - Cor - II - Cor - 2Corinteni - IICorinteni - 2 - Corinteni - II - Corinteni

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel
      Gal - Galateni

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel
      Ef - Efeseni

Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel
      Fil - Filipeni - Filip

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel
      Col - Coloseni

Epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
      1Tes - ITes - 1 - Tes - I - Tes - 1Tesaloniceni - ITesaloniceni - 1 - Tesaloniceni - I - Tesaloniceni

Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
      2Tes - IITes - 2 - Tes - II - Tes - 2Tesaloniceni - IITesaloniceni - 2 - Tesaloniceni - II - Tesaloniceni

Epistola întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
      1Tim - ITim - 1 - Tim - I - Tim - 1Timotei - ITimotei - 1 - Timotei - I - Timotei

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
      2Tim - IITim - 2 - Tim - II - Tim - 2Timotei - IITimotei - 2 - Timotei - II - Timotei

Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel
      Tit

Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel
      Flm - Filemon - Filimon

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel
      Evr - Evrei

Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov
      Iac - Iacob - Iacov

Epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Petru
      1Pt - IPt - 1 - Pt - I - Pt - 1Petru - IPetru - 1 - Petru - I - Petru

Epistola a doua sobornicească a Sfântului Apostol Petru
      2Pt - IIPt - 2 - Pt - II - Pt - 2Petru - IIPetru - 2 - Petru - II - Petru

Epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
      1In - IIn - 1 - In - I - In - 1Ioan - IIoan - 1 - Ioan - I - Ioan - 1Io - 1 - Io

Epistola a doua sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
      2In - IIIn - 2 - In - II - In - 2Ioan - IIIoan - 2 - Ioan - II - Ioan - 2Io - 2 - Io

Epistola a treia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
      3In - IIIIn - 3 - In - III - In - 3Ioan - IIIIoan - 3 - Ioan - III - Ioan - 3Io - 3 - Io

Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda
      Iuda - Iu

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul
      Ap - Apocalips - Apocalipsul - Apocalipsa - Apoc


Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

 
 
© 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro