Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

  Capitolul 25

  1. Apoi David şi căpeteniile oştirii au împărţit la slujbă pe fiii lui Asaf, ai lui Heman şi ai lui Iedutun, ca să proorocească acompaniaţi de harfe, alăute şi chimvale.
  2. Din fiii lui Asaf au fost rânduiţi la slujbele lor aceştia: Zacur, Iosif, Netania şi Aşarela, fiii lui Asaf, sub conducerea lui Asaf, care cântau după porunca regelui.
  3. Din ai lui Iedutun au fost rânduiţi fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Şimei, Haşabia şi Matitia; ei erau şase sub conducerea tatălui lor Iedutun, care cânta din chitară spre slava şi lauda Domnului.
  4. Din ai lui Heman au fost rânduiţi fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir şi Mahaziot.
  5. Toţi aceştia sunt fiii lui Heman, care era văzătorul regelui, după cuvintele lui Dumnezeu, ca să mărească slava Lui. Şi i-a dat Dumnezeu lui Heman paisprezece fii şi trei fete.
  6. Toţi aceştia cântau sub conducerea tatălui lor în templul Domnului din chimvale, psaltirioane şi harpe, la slujbele din templul Domnului, după arătările lui David sau ale lui Asaf, Iedutun şi Heman.
  7. Iar numărul lor, cu al fraţilor lor care învăţaseră să cânte înaintea Domnului, şi al tuturor care ştiau acest lucru era două sute optzeci şi opt.
  8. Au aruncat şi ei sorţi pentru rândul la slujbă, mic cu mare, dascăl şi ucenic deopotrivă.
  9. Întâiul sorţ a căzut pentru Iosif, fiul lui Asaf, cu fraţii şi fiii lui; ei erau doisprezece; al doilea, lui Ghedalia cu fraţii şi fiii lui, ei erau doisprezece;
  10. Al treilea, lui Zacur cu fraţii lui şi cu fiii lui; ei erau doisprezece.
  11. Al patrulea, lui Iţri cu fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.
  12. Al cincilea, lui Netania cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  13. Al şaselea, lui Buchia cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  14. Al şaptelea lui Ieşarela cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  15. Al optulea, lui Isaia cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  16. Al nouălea, lui Matania cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  17. Al zecelea, lui Şimei cu fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.
  18. Al unsprezecelea, lui Azareel cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  19. Al doisprezecelea, lui Haşabia cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  20. Al treisprezecelea, lui Şebuel cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  21. Al paisprezecelea, lui Matitia cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  22. Al cincisprezecelea, lui Ierimot cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  23. Al şaisprezecelea, lui Hanania cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  24. Al şaptesprezecelea, lui Ioşbecaşa cu fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.
  25. Al optsprezecelea, lui Hanani cu fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.
  26. Al nouăsprezecelea, lui Maloti cu fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.
  27. Al douăzecilea, lui Eliata cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  28. Al douăzeci şi unulea, lui Hotir cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  29. Al douăzeci şi doilea, lui Ghidalti cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.
  30. Al douăzeci şi treilea, lui Mahaziot cu fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.
  31. Al douăzeci şi patrulea, lui Romamti-Ezer cu fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro