Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

  Capitolul 10

  1. În vremea aceea Filistenii s-au ridicat cu război asupra lui Israel şi Israeliţii au fugit de Filisteni şi au căzut biruiţi pe muntele Ghilboa.
  2. Atunci au alergat Filistenii după Saul şi după fiii lui şi au ucis Filistenii pe Ionatan, pe Aminadab şi pe Melchişua, fiii lui Saul.
  3. Iar lupta împotriva lui Saul s-a înteţit şi arcaşii au tras asupra lui, aşa că el a fost rănit de săgeţi.
  4. Saul a zis purtătorului său de arme: "Scoate sabia ta şi mă străpunge cu ea, ca să nu vină aceşti netăiaţi împrejur şi să-şi bată joc de mine". Dar purtătorul de arme nu s-a hotărât la aceasta, pentru că se speriase foarte tare. Atunci Saul a luat sabia şi s-a aruncat în ea.
  5. Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat şi el în sabia sa.
  6. Aşa a murit Saul cu cei trei fii ai lui şi toată casa a murit împreună cu el.
  7. Când au văzut Israeliţii, care erau în vale, că fug toţi şi că Saul şi fiii lui au murit, au lăsat cetăţile lor şi au fugit în toate părţile, iar Filistenii au venit şi s-au aşezat în ele.
  8. A doua zi au venit Filistenii să ridice pe cei ucişi şi, găsind pe Saul şi pe fiii lui căzuţi pe muntele Ghilboa,
  9. L-au dezbrăcat şi i-au luat capul şi armele şi au trimis prin ţara Filistenilor, să se vestească aceasta înaintea idolilor lor şi înaintea poporului.
  10. Armele lui le-au pus în templul zeilor lor, iar capul lui l-au spânzurat în templul lui Dagon.
  11. Atunci auzind tot Iabeşul Galaadului ce au făcut Filistenii cu Saul,
  12. S-au ridicat toţi oamenii de luptă, au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor lui, le-au dus în Iabeş şi au îngropat oasele lor sub un stejar în Iabeş şi au postit şapte zile.
  13. Aşa a murit Saul pentru nelegiuirea sa pe care o făcuse el înaintea Domnului, pentru că n-a păzit cuvântul Domnului şi pentru că a întrebat şi a cercetat o vrăjitoare
  14. Şi nu a cercetat pe Domnul. De aceea a şi fost el omorât şi domnia a fost dată lui David, fiul lui Iesei.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro