Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Tit

  Capitolul 3

  1. Aminteşte-le să fie supuşi conducătorilor şi autorităţilor, să-i asculte şi să fie gata pentru orice faptă bună.
  2. Să nu defăimeze pe nimeni, să nu fie certăreţi, ci binevoitori, arătând blândeţe desăvârşită faţă de toţi oamenii.
  3. Căci şi noi eram odinioară nişte nechibzuiţi, neascultători, rătăciţi, subjugaţi de pofte şi plăceri de multe feluri, petrecându-ne viaţa în răutate şi invidie, urâţi şi urându-ne unii pe alţii.
  4. Dar când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu mântuitorul nostru -
  5. nu prin faptele pe care le-am fi făcut noi în dreptate, ci după îndurare - el ne-a mântuit prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt,
  6. pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră prin Isus Cristos, mântuitorul nostru,
  7. pentru ca, justificaţi prin harul lui, să devenim în speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.
  8. Vrednic de crezare este cuvântul şi vreau ca tu să confirmi acestea pentru ca cei care şi-au pus încrederea în Dumnezeu să se străduiască să fie primii în fapte bune. Acestea sunt bune şi de folos oamenilor.
  9. Însă fereşte-te de cercetările fără rost şi de genealogii, de certuri şi polemici cu privire la Lege, căci sunt nefolositoare şi zadarnice.
  10. Evită-l pe omul eretic după prima şi a doua mustrare
  11. ştiind că unul ca acesta este un pervertit şi păcătuieşte, fiind osândit de la sine.
  12. Când îl voi fi trimis la tine pe Artemas sau pe Tihic, grăbeşte-te să vii la mine la Nicopole, pentru că m-am hotărât să iernez acolo.
  13. Pregăteşte-i cu grijă pentru drum pe Zemas, juristul, şi pe Apolo, aşa încât să nu le lipsească nimic.
  14. Şi ai noştri să înveţe să fie primii în fapte bune, în necesităţile imediate, ca să nu fie lipsiţi de roade. Salutul şi binecuvântarea
  15. Te salută toţi cei care sunt cu mine. Salută-i pe cei care ne iubesc în credinţă. Harul să fie cu voi toţi.

  Ascultare de autorităţi şi iubire faţă de aproapele

  Capitolul 3

  1 Aminteşte-le să fie supuşi conducătorilor şi autorităţilor, să-i asculte şi să fie gata pentru orice faptă bună. 2 Să nu defăimeze pe nimeni, să nu fie certăreţi, ci binevoitori, arătând blândeţe desăvârşită faţă de toţi oamenii.
       3 Căci şi noi eram odinioară nişte nechibzuiţi, neascultători, rătăciţi, subjugaţi de pofte şi plăceri de multe feluri, petrecându-ne viaţa în răutate şi invidie, urâţi şi urându-ne unii pe alţii. 4 Dar când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu mântuitorul nostru - 5 nu prin faptele pe care le-am fi făcut noi în dreptate, ci după îndurare - el ne-a mântuit prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt, 6 pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră prin Isus Cristos, mântuitorul nostru, 7 pentru ca, justificaţi prin harul lui, să devenim în speranţă moştenitori ai vieţii veşnice. 8 Vrednic de crezare este cuvântul şi vreau ca tu să confirmi acestea pentru ca cei care şi-au pus încrederea în Dumnezeu să se străduiască să fie primii în fapte bune. Acestea sunt bune şi de folos oamenilor.

  Atitudinea lui Tit faţă de iudaizanţi şi eretici

      9 Însă fereşte-te de cercetările fără rost şi de genealogii, de certuri şi polemici cu privire la Lege, căci sunt nefolositoare şi zadarnice. 10 Evită-l pe omul eretic după prima şi a doua mustrare 11 ştiind că unul ca acesta este un pervertit şi păcătuieşte, fiind osândit de la sine.

  Recomandări personale

      12 Când îl voi fi trimis la tine pe Artemas sau pe Tihic, grăbeşte-te să vii la mine la Nicopole a, pentru că m-am hotărât să iernez acolo. 13 Pregăteşte-i cu grijă pentru drum pe Zemas, juristul, şi pe Apolo, aşa încât să nu le lipsească nimic. 14 Şi ai noştri să înveţe să fie primii în fapte bune, în necesităţile imediate, ca să nu fie lipsiţi de roade.

  Salutul şi binecuvântarea
      15 Te salută toţi cei care sunt cu mine. Salută-i pe cei care ne iubesc în credinţă. Harul să fie cu voi toţi b.

  Note de subsol


  a Există mai multe localităţi cu numele de Nicopolis (cetatea victoriei). După tradiţia cea mai atestată, ar fi vorba aici de Actia Nicopolis, ridicată pe coasta adriatică a Greciei, spre extremitatea nordică. Cetatea a fost întemeiată în 31 î.C., în amintirea victoriei lui August împotriva lui Antoniu şi Cleopatra la Actium. Datorită grijii lui August, cetatea a cunoscut o rapidă înflorire (chiar Irod cel Mare îşi construise palate acolo). Erau renumite jocurile care aveau loc o dată la cinci ani şi care au ajuns să rivalizeze cu olimpiadele. În evul mediu, cetatea a fost părăsită. Urme arheologice se găsesc azi în apropiere de localitatea Paleoprevesa.
  b Există şi alte variante în manuscrise; unele adaugă: Amin, altele adaugă: şi cu duhul tău; altele: Harul să fie cu duhul tău.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro