Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Tit

  Capitolul 2

  1. Dar tu spune ceea ce este conform cu învăţătura sănătoasă.
  2. Bătrânii să fie sobri, demni, înţelepţi, sănătoşi în credinţă, în iubire şi în răbdare.
  3. Tot aşa şi bătrânele să se poarte aşa cum le stă bine unor femei sfinte, să nu fie clevetitoare, nici dedate la beţie, ci să înveţe la bine,
  4. să le educe pe cele tinere să-şi iubească soţii şi copiii,
  5. să fie înţelepte, curate, având grijă de casă, să fie binevoitoare, supuse soţilor lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu.
  6. La fel, îndeamnă-i pe cei mai tineri să fie înţelepţi,
  7. prezentându-te pe tine însuţi, în toate, exemplu de fapte bune, în învăţătură nealterată, demnitate,
  8. cuvânt sănătos, convingător, pentru ca cel care se opune să fie ruşinat, neavând de spus nimic rău despre noi.
  9. Sclavii să fie supuşi stăpânilor lor în toate, căutând să-i mulţumească şi să nu-i contrazică.
  10. Să nu sustragă nimic, ci să arate o fidelitate desăvârşită pentru ca ei să onoreze în toate învăţătura lui Dumnezeu, mântuitorul nostru.
  11. De fapt, harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toţi oamenii,
  12. învăţându-ne să respingem nelegiuirea şi poftele lumeşti, ca să trăim în veacul de acum cu înţelepciune, cu dreptate şi cu evlavie,
  13. aşteptând speranţa fericită şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, Isus Cristos.
  14. El s-a dat pe sine însuşi pentru noi ca să ne răscumpere de orice nelegiuire şi să cureţe pentru sine un popor numai al său, plin de zel pentru fapte bune.
  15. Acestea să le spui, să îndemni şi să mustri cu toată autoritatea. Nimeni să nu te dispreţuiască!

  Diferite categorii sociale în Biserică

  Capitolul 2

  1 Dar tu spune ceea ce este conform cu învăţătura sănătoasă.
  2 Bătrânii să fie sobri, demni, înţelepţi, sănătoşi în credinţă, în iubire şi în răbdare. 3 Tot aşa şi bătrânele să se poarte aşa cum le stă bine unor femei sfinte, să nu fie clevetitoare, nici dedate la beţie, ci să înveţe la bine, 4 să le educe pe cele tinere să-şi iubească soţii şi copiii, 5 să fie înţelepte, curate, având grijă de casă, să fie binevoitoare, supuse soţilor lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu.
       6 La fel, îndeamnă-i pe cei mai tineri să fie înţelepţi, 7 prezentându-te pe tine însuţi, în toate, exemplu de fapte bune, în învăţătură nealterată, demnitate, 8 cuvânt sănătos, convingător, pentru ca cel care se opune să fie ruşinat, neavând de spus nimic rău despre noi.
       9 Sclavii să fie supuşi stăpânilor lor în toate, căutând să-i mulţumească şi să nu-i contrazică. 10 Să nu sustragă nimic, ci să arate o fidelitate desăvârşită pentru ca ei să onoreze în toate învăţătura lui Dumnezeu, mântuitorul nostru.

  Fundamentul teologic al vieţii creştine

      11 De fapt, harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toţi oamenii, 12 învăţându-ne să respingem nelegiuirea şi poftele lumeşti, ca să trăim în veacul de acum cu înţelepciune, cu dreptate şi cu evlavie, 13 aşteptând speranţa fericită şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, Isus Cristos. 14 El s-a dat pe sine însuşi pentru noi ca să ne răscumpere de orice nelegiuire şi să cureţe pentru sine un popor numai al său a, plin de zel pentru fapte bune.
       15 Acestea să le spui, să îndemni şi să mustri cu toată autoritatea. Nimeni să nu te dispreţuiască!

  Note de subsol


  a Construcţia din limba greacă subliniază cu putere dreptul special de proprietate a lui Cristos asupra poporului. Adjectivul periusios (tradus "numai al său") este echivalentul unei expresii din limba ebraică ce descrie partea specială proprie pe care şi-o rezervă cuceritorul înainte de a împărţi prada. Aplicat la poporul creştin, termenul descrie drepturile lui Cristos asupra acestui popor, pe care şi l-a dobândit ca un rege triumfător prin moartea sa. Creştinii sunt consacraţi, puşi deoparte, îi aparţin exclusiv, trup şi suflet, numai lui Cristos şi trebuie să fie plini de zel în slujirea lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro