Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

  Capitolul 7

  1. Oare nu ştiţi, fraţilor, - căci vorbesc unora care cunosc Legea - că Legea are putere asupra omului cât timp acesta este în viaţă?
  2. Astfel, femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei cât timp acesta trăieşte; dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului.
  3. Dacă, deci, când îi trăieşte soţul ea va fi a altui bărbat, va fi numită adulteră, dar dacă îi moare soţul, este dezlegată de lege, aşa că nu mai este adulteră luând un alt bărbat.
  4. La fel şi voi, fraţii mei, aţi murit pentru Lege prin trupul lui Cristos ca să fiţi ai altuia, adică ai celui înviat din morţi ca să aducem rod lui Dumnezeu.
  5. Cât timp eram în trup, patimile păcatelor [trezite] prin Lege lucrau în mădularele noastre ca să aducă roade pentru moarte.
  6. Acum însă am fost eliberaţi de Lege, fiind morţi pentru ceea ce ne ţinea în sclavie, aşa încât să slujim în duhul cel nou şi nu în litera cea veche.
  7. Aşadar, ce vom zice? Oare este Legea păcat? Nicidecum! Însă nu am cunoscut păcatul decât prin Lege şi n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea n-ar fi spus să nu pofteşti.
  8. Dar păcatul, găsind o ocazie prin Lege, a stârnit în mine orice fel de poftă, căci, în afara Legii, păcatul este mort.
  9. Odinioară, fără Lege, eu eram viu. Dar când a venit porunca, a început să trăiască păcatul,
  10. iar eu am murit. Şi porunca, [dată] spre viaţă, mi s-a descoperit că este spre moarte.
  11. Căci păcatul, găsind o ocazie prin poruncă, ne-a înşelat şi, din cauza ei, ne-a ucis.
  12. Aşadar, Legea este sfântă, iar porunca este sfântă şi dreaptă şi bună.
  13. Atunci binele mi-a devenit moarte? Nicidecum! Însă păcatul, ca să se arate păcat, mi-a adus moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul prin poruncă să devină peste măsură de păcătos.
  14. De fapt, noi ştim că Legea este spirituală, însă eu sunt din carne, vândut sclav păcatului.
  15. Căci ştiu ce fac: nu săvârşesc ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc.
  16. Deci, dacă fac ceea ce nu vreau, recunosc că Legea este bună.
  17. Acum însă, nu eu fac acestea, ci păcatul care locuieşte în mine.
  18. Ştiu dar că în mine, în trupul meu, nu locuieşte nimic bun, pentru că voinţa este prezentă, dar [puterea] de a face binele, nu.
  19. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârşesc răul pe care nu-l vreau.
  20. Aşadar, dacă ceea ce nu vreau aceea fac, nu mai sunt eu cel care fac, ci păcatul care locuieşte în mine.
  21. Prin urmare, găsesc legea aceasta în mine: când vreau să fac binele, mi se prezintă răul
  22. pentru că după omul lăuntric îmi găsesc plăcere în Legea lui Dumnezeu,
  23. dar văd o altă lege în mădularele mele, care luptă împotriva legii minţii mele şi mă ţine sclav prin legea păcatului care se află în mădularele mele.
  24. Om nefericit ce sunt! Cine mă va elibera de acest trup al morţii?
  25. Dar mulţumiri fie [aduse] lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru. Deci cu mintea slujesc Legea lui Dumnezeu, dar cu trupul, legea păcatului.

  3. DE LA LEGE LA DUH

  Omul eliberat de sclavia Legii

  Capitolul 7

  1 Oare nu ştiţi, fraţilor, - căci vorbesc unora care cunosc Legea - că Legea are putere asupra omului cât timp acesta este în viaţă? 2 Astfel, femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei cât timp acesta trăieşte; dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului. 3 Dacă, deci, când îi trăieşte soţul ea va fi a altui bărbat, va fi numită adulteră, dar dacă îi moare soţul, este dezlegată de lege, aşa că nu mai este adulteră luând un alt bărbat. 4 La fel şi voi, fraţii mei, aţi murit pentru Lege prin trupul lui Cristos ca să fiţi ai altuia, adică ai celui înviat din morţi ca să aducem rod lui Dumnezeu. 5 Cât timp eram în trup, patimile păcatelor [trezite] prin Lege lucrau în mădularele noastre ca să aducă roade pentru moarte. 6 Acum însă am fost eliberaţi de Lege, fiind morţi pentru ceea ce ne ţinea în sclavie, aşa încât să slujim în duhul cel nou şi nu în litera cea veche.

  Rolul Legii

      7 Aşadar, ce vom zice? Oare este Legea păcat? Nicidecum! Însă nu am cunoscut păcatul decât prin Lege şi n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea n-ar fi spus să nu pofteşti. 8 Dar păcatul, găsind o ocazie prin Lege, a stârnit în mine orice fel de poftă, căci, în afara Legii, păcatul este mort. 9 Odinioară, fără Lege, eu eram viu. Dar când a venit porunca, a început să trăiască păcatul, 10 iar eu am murit. Şi porunca, [dată] spre viaţă, mi s-a descoperit că este spre moarte. 11 Căci păcatul, găsind o ocazie prin poruncă, ne-a înşelat şi, din cauza ei, ne-a ucis. 12 Aşadar, Legea este sfântă, iar porunca este sfântă şi dreaptă şi bună.
       13 Atunci binele mi-a devenit moarte? Nicidecum! Însă păcatul, ca să se arate păcat, mi-a adus moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul prin poruncă să devină peste măsură de păcătos.

  Conflictul intern

      14 De fapt, noi ştim că Legea este spirituală, însă eu sunt din carne, vândut sclav păcatului. 15 Căci ştiu ce fac: nu săvârşesc ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. 16 Deci, dacă fac ceea ce nu vreau, recunosc că Legea este bună. 17 Acum însă, nu eu fac acestea, ci păcatul care locuieşte în mine. 18 Ştiu dar că în mine, în trupul meu, nu locuieşte nimic bun, pentru că voinţa este prezentă, dar [puterea] de a face binele, nu a. 19 Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârşesc răul pe care nu-l vreau. 20 Aşadar, dacă ceea ce nu vreau aceea fac, nu mai sunt eu cel care fac, ci păcatul care locuieşte în mine. 21 Prin urmare, găsesc legea aceasta în mine: când vreau să fac binele, mi se prezintă răul 22 pentru că după omul lăuntric îmi găsesc plăcere în Legea lui Dumnezeu, 23 dar văd o altă lege în mădularele mele, care luptă împotriva legii minţii mele şi mă ţine sclav b prin legea păcatului care se află în mădularele mele. 24 Om nefericit ce sunt! Cine mă va elibera de acest trup al morţii? 25 Dar mulţumiri c fie [aduse] lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru. Deci cu mintea slujesc Legea lui Dumnezeu, dar cu trupul, legea păcatului.

  Note de subsol


  a O serie de manuscrise adaugă: nu o găsesc, iar unele manuscrise mai târzii adaugă: nu o cunosc.
  b Majoritatea manuscriselor vechi au: sclav al Legii.
  c Manuscrisele mai vechi au: îi mulţumesc.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro