Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

  Capitolul 6

  1. Aşadar, ce vom zice? Să rămânem în păcat ca să se înmulţească harul?
  2. Nicidecum! Noi, care am murit pentru păcat, cum să mai trăim în el?
  3. Sau nu ştiţi că noi toţi, care am fost botezaţi în Cristos Isus, am fost botezaţi în moartea lui?
  4. Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el prin botez în moartea [lui] pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă.
  5. Căci dacă am fost împreună sădiţi într-o moarte asemănătoare cu a lui, la fel vom fi în înviere,
  6. ştiind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, aşa încât să nu mai fim sclavii păcatului,
  7. fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat.
  8. Dar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el,
  9. ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui.
  10. Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăieşte pentru Dumnezeu.
  11. Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus.
  12. Aşadar, să nu mai domnească păcatul în trupul vostru muritor, astfel încât să ascultaţi de poftele lui,
  13. şi nici să nu puneţi mădularele voastre în slujba păcatului ca instrumente ale nedreptăţii, ci oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca înviaţi din morţi, iar mădularele voastre ca instrumente ale dreptăţii în slujba lui Dumnezeu.
  14. Căci păcatul nu va mai avea putere asupra voastră pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.
  15. Şi atunci, ce? Să păcătuim pentru că nu suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum!
  16. Nu ştiţi că, dacă vă daţi cuiva sclavi spre a-l asculta, sunteţi sclavii aceluia de care ascultaţi, ori ai păcatului, spre moarte, ori ai ascultării, spre justificare?
  17. Dar, mulţumire să fie [adusă] lui Dumnezeu pentru că eraţi sclavii păcatului, însă aţi ascultat din inimă de îndreptarul învăţăturii care v-a fost încredinţat.
  18. Fiind eliberaţi de păcat, voi aţi devenit sclavi ai dreptăţii.
  19. Vorbesc ca om, din cauza slăbiciunii firii voastre: după cum [odinioară] vă puneaţi mădularele ca sclavi ai necurăţiei şi nelegiuirii spre nelegiuire, tot aşa, acum, oferiţi-vă mădularele ca sclavi ai dreptăţii spre sfinţenie.
  20. Căci atunci când eraţi sclavii păcatului, eraţi liberi în ceea ce priveşte dreptatea.
  21. Dar ce rod aveaţi atunci? Acum vă ruşinaţi de acele lucruri, de vreme ce sfârşitul lor este moartea.
  22. Acum însă, după ce aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveţi rolul vostru spre sfinţire, iar scopul este viaţa veşnică.
  23. Într-adevăr, răsplata păcatului este moartea, în timp ce harul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus, Domnul nostru.

  Noua viaţă în Cristos, prin botez

  Capitolul 6

  1 Aşadar, ce vom zice? Să rămânem în păcat ca să se înmulţească harul? 2 Nicidecum! Noi, care am murit pentru păcat, cum să mai trăim în el? 3 Sau nu ştiţi că noi toţi, care am fost botezaţi în Cristos Isus, am fost botezaţi în moartea lui? 4 Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el prin botez în moartea [lui] pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă. 5 Căci dacă am fost împreună sădiţi a într-o moarte asemănătoare cu a lui, la fel vom fi în înviere, 6 ştiind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul b păcatului să fie nimicit, aşa încât să nu mai fim sclavii păcatului, 7 fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat.
       8 Dar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el, 9 ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui. 10 Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăieşte pentru Dumnezeu. 11 Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus c.
       12 Aşadar, să nu mai domnească păcatul în trupul vostru muritor, astfel încât să ascultaţi de poftele lui, 13 şi nici să nu puneţi mădularele voastre în slujba păcatului ca instrumente ale nedreptăţii, ci oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca înviaţi din morţi, iar mădularele voastre ca instrumente ale dreptăţii în slujba lui Dumnezeu. 14 Căci păcatul nu va mai avea putere asupra voastră pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.

  De la sclavia păcatului la slujirea lui Dumnezeu

      15 Şi atunci, ce? Să păcătuim pentru că nu suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum! 16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi cuiva sclavi spre a-l asculta, sunteţi sclavii aceluia de care ascultaţi, ori ai păcatului, spre moarte d, ori ai ascultării, spre justificare? 17 Dar, mulţumire să fie [adusă] lui Dumnezeu pentru că eraţi sclavii păcatului, însă aţi ascultat din inimă de îndreptarul învăţăturii care v-a fost încredinţat. 18 Fiind eliberaţi de păcat, voi aţi devenit sclavi ai dreptăţii. 19 Vorbesc ca om, din cauza slăbiciunii firii voastre: după cum [odinioară] vă puneaţi mădularele ca sclavi ai necurăţiei şi nelegiuirii spre nelegiuire, tot aşa, acum, oferiţi-vă mădularele ca sclavi ai dreptăţii spre sfinţenie. 20 Căci atunci când eraţi sclavii păcatului, eraţi liberi în ceea ce priveşte dreptatea. 21 Dar ce rod aveaţi atunci? Acum vă ruşinaţi de acele lucruri, de vreme ce sfârşitul lor este moartea. 22 Acum însă, după ce aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveţi rolul vostru spre sfinţire, iar scopul este viaţa veşnică. 23 Într-adevăr, răsplata păcatului este moartea, în timp ce harul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus, Domnul nostru.

  Note de subsol


  a Termenul grec symphytoi (participiu plural, masculin) nu indică doar o altoire, ci o ramură din aceeaşi plantă. Este o "plantare împreună" care presupune aceeaşi creştere. Insistând asupra unităţii vii, unii traducători parafrazează expresia prin: au devenit o unică făptură; aceeaşi fiinţă; aceeaşi natură, pierzând din forţa metaforei sfântului Paul.
  b În scrierile sfântul Paul există diferenţă între sôma = corp, partea materială a trupului şi sarx = carne, trup, care indică firea slabă, limitată, aplecată spre rău a omului.
  c Câteva manuscrise vechi adaugă: Domnul nostru.
  d Unele manuscrise omit: spre moarte.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro