Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

  Capitolul 16

  1. V-o încredinţez pe Febe, sora noastră, care este şi slujitoare a Bisericii din Cancreea,
  2. ca să o primiţi în Domnul într-un mod vrednic sfinţilor şi să o ajutaţi în tot ce-ar avea nevoie, căci şi ea i-a ajutat pe mulţi, chiar şi pe mine.
  3. Salutaţi-i pe Priscila şi pe Aquila, colaboratorii mei în Cristos Isus:
  4. aceştia şi-au pus în primejdie viaţa pentru mine şi le sunt recunoscător nu numai eu, ci şi toate Bisericile dintre naţiunile păgâne.
  5. Salutaţi şi Biserica ce se adună în casa lor. Salutaţi-l pe iubitul meu, Epenet, care este primul rod al Asiei pentru Cristos.
  6. Salutaţi-o pe Maria, care s-a străduit atât de mult pentru voi.
  7. Salutaţi-i pe Andronic şi pe Iunias, rudele mele şi însoţitorii mei în închisoare, care sunt stimaţi printre apostoli. Aceştia au venit la Cristos chiar înainte de mine.
  8. Salutaţi-l pe Ampliat, care este iubitul meu în Domnul.
  9. Salutaţi-l pe Urban, colaboratorul meu în Cristos, şi pe Stachis, iubitul meu.
  10. Salutaţi-l şi pe Apeles, care este încercat în Cristos. Salutaţi-i şi pe cei din casa lui Aristobul.
  11. Salutaţi-l pe Irodion, concetăţeanul meu. Salutaţi-i pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul.
  12. Salutaţi-le pe Trifena şi pe Trifosa, care se străduiesc pentru Domnul, şi pe iubita Persida, care s-a străduit mult în Domnul.
  13. Salutaţi-l pe Rufus, cel ales în Domnul, ca şi pe mama lui şi a mea.
  14. Salutaţi-i pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrobas, pe Hermas şi pe toţi fraţii care sunt împreună cu ei.
  15. Salutaţi-i pe Filolog şi pe Iulia, pe Nere şi pe sora lui, pe Olimpas şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei.
  16. Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă. Vă salută toate Bisericile lui Cristos.
  17. În acelaşi timp, vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi cu grijă de cei care provoacă dezbinări şi tulburări împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Evitaţi-i,
  18. căci astfel de [oameni] nu-l slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci pântecele propriu şi, prin cuvinte mieroase şi măgulitoare, înşală inimile celor simpli.
  19. Dar ascultarea voastră este cunoscută de toţi. De aceea, mă bucur pentru voi şi vreau să fiţi înţelepţi în ceea ce priveşte răul.
  20. Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus să fie cu voi!
  21. Vă salută Timotei, colaboratorul meu, şi Luciu, Iason şi Sosipater, conaţionalii mei.
  22. Vă salut în Domnul eu, Tertius, care am scris această scrisoare.
  23. Vă salută Gaius, gazda mea şi a întregii comunităţi. Vă mai salută Erast, vistierul cetăţii, şi fratele Quartus.
  24. .
  25. Iar celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia mea şi cu predicarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea misterului care a fost ascuns din timpuri veşnice,
  26. dar care a fost descoperit acum prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului celui veşnic, spre ascultarea credinţei, [mister] care a fost făcut cunoscut tuturor naţiunilor păgâne,
  27. lui Dumnezeu care, singur, este înţelept, prin Isus Cristos, lui să-i fie glorie în veci! Amin.

  Salutări către prietenii din Roma

  Capitolul 16

  1 V-o încredinţez pe Febe, sora noastră, care este şi slujitoare a a Bisericii din Cancreea, 2 ca să o primiţi în Domnul într-un mod vrednic sfinţilor şi să o ajutaţi în tot ce-ar avea nevoie, căci şi ea i-a ajutat pe mulţi, chiar şi pe mine.
       3 Salutaţi-i pe Priscila şi pe Aquila, colaboratorii mei în Cristos Isus: 4 aceştia şi-au pus în primejdie viaţa pentru mine şi le sunt recunoscător nu numai eu, ci şi toate Bisericile dintre naţiunile păgâne. 5 Salutaţi şi Biserica ce se adună în casa lor. Salutaţi-l pe iubitul meu, Epenet, care este primul rod al Asiei pentru Cristos. 6 Salutaţi-o pe Maria, care s-a străduit atât de mult pentru voi. 7 Salutaţi-i pe Andronic şi pe Iunias, rudele mele şi însoţitorii mei în închisoare, care sunt stimaţi printre apostoli. Aceştia au venit la Cristos chiar înainte de mine. 8 Salutaţi-l pe Ampliat, care este iubitul meu în Domnul. 9 Salutaţi-l pe Urban, colaboratorul meu în Cristos, şi pe Stachis, iubitul meu. 10 Salutaţi-l şi pe Apeles, care este încercat în Cristos. Salutaţi-i şi pe cei din casa lui Aristobul. 11 Salutaţi-l pe Irodion, concetăţeanul meu. Salutaţi-i pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. 12 Salutaţi-le pe Trifena şi pe Trifosa, care se străduiesc pentru Domnul, şi pe iubita Persida, care s-a străduit mult în Domnul. 13 Salutaţi-l pe Rufus, cel ales în Domnul, ca şi pe mama lui şi a mea. 14 Salutaţi-i pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrobas, pe Hermas şi pe toţi fraţii care sunt împreună cu ei. 15 Salutaţi-i pe Filolog şi pe Iulia, pe Nere şi pe sora lui, pe Olimpas şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei. 16 Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă. Vă salută toate Bisericile lui Cristos.

  Pericolul dezbinării

      17 În acelaşi timp, vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi cu grijă de cei care provoacă dezbinări şi tulburări împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Evitaţi-i, 18 căci astfel de [oameni] nu-l slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci pântecele propriu şi, prin cuvinte mieroase şi măgulitoare, înşală inimile celor simpli. 19 Dar ascultarea voastră este cunoscută de toţi. De aceea, mă bucur pentru voi şi vreau să fiţi înţelepţi în ceea ce priveşte răul. 20 Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus să fie cu voi!

  Salutări de la însoţitorii lui Paul

      21 Vă salută Timotei, colaboratorul meu, şi Luciu, Iason şi Sosipater, conaţionalii mei. 22 Vă salut în Domnul eu, Tertius, care am scris această scrisoare. 23 Vă salută Gaius, gazda mea şi a întregii comunităţi. Vă mai salută Erast, vistierul cetăţii, şi fratele Quartus. 24  b.

  Doxologia finală

      25  cIar celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia mea şi cu predicarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea misterului care a fost ascuns din timpuri veşnice, 26 dar care a fost descoperit acum prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului celui veşnic, spre ascultarea credinţei, [mister] care a fost făcut cunoscut tuturor naţiunilor păgâne, 27 lui Dumnezeu care, singur, este înţelept, prin Isus Cristos, lui d să-i fie glorie în veci! e Amin.

  Note de subsol


  a Lit.: diaconesă. Termenul nu indică încă o misiune specială în Biserică.
  b Cele mai vechi şi importante manuscrise nu menţionează acest verset. O serie de manuscrise mai târzii introduc v. 24: Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi. Amin. Este, probabil, o reluare a v. 20.
  c V. 25-27 sunt introduse de multe manuscrise după Rom 14,23; iar de alte manuscrise sunt introduse după 15,23. În puţine manuscrise, aceste versete sunt complet omise.
  d În loc de: lui, unele manuscrise au: acestuia, iar codicele Vaticanus omite: lui.
  e Multe manuscrise adaugă aici: vecilor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro