Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

  Capitolul 15

  1. Iar noi, cei tari, suntem datori să purtăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne complacem în noi înşine.
  2. Fiecare dintre noi să se facă plăcut aproapelui său în ceea ce este bine spre edificare,
  3. căci nici Cristos nu s-a complăcut în sine, ci, după cum este scris: Insultele celor care te insultă au căzut asupra mea.
  4. De fapt, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră pentru ca, prin statornicia şi mângâierea Scripturilor, să avem speranţă.
  5. Dumnezeul statorniciei şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi sentimente unii faţă de alţii ca ale lui Cristos Isus,
  6. pentru ca, într-un cuget şi într-un singur glas, să-l preamăriţi pe Dumnezeu şi pe Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.
  7. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii după cum şi Cristos v-a primit pe voi spre gloria lui Dumnezeu.
  8. Vă spun că, într-adevăr, Cristos s-a făcut slujitorul celor circumcişi pentru a împlini promisiunile făcute părinţilor şi [a confirma] astfel că Dumnezeu este vrednic de crezare
  9. şi pentru ca naţiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pentru îndurarea sa, după cum este scris: De aceea te voi lăuda printre popoare şi voi cânta psalmi pentru numele tău.
  10. Şi din nou spune: Bucuraţi-vă, naţiunilor, împreună cu poporul său.
  11. Şi iarăşi: Lăudaţi-l, toate naţiunile, pe Domnul şi toate popoarele să-l preamărească.
  12. Din nou Isaia spune: Va ieşi din rădăcina lui Iese cel care se va aşeza ca să domnească peste naţiuni; în el îşi vor pune speranţa naţiunile.
  13. Iar Dumnezeul speranţei să vă umple de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosiţi în speranţă prin puterea Duhului Sfânt.
  14. Fraţii mei, eu însumi sunt convins cu privire la voi, că sunteţi plini de bunătate, plini de orice fel de cunoaştere, în stare să vă îndrumaţi unii pe alţii.
  15. Totuşi, v-am scris în unele lucruri mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc aminte acestea, în puterea harului care mi-a fost dat de Dumnezeu
  16. ca să fiu slujitor al lui Cristos Isus între naţiunile păgâne, consacrat să predic evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca naţiunile păgâne să devină o jertfă plăcută, sfinţită în Duhul Sfânt.
  17. Aşadar, mă pot lăuda în Cristos Isus în cele ce-l privesc pe Dumnezeu,
  18. căci nu voi îndrăzni să vorbesc altceva decât despre ce a săvârşit Cristos prin mine pentru a aduce naţiunile păgâne la credinţă, prin cuvânt şi faptă,
  19. prin puterea semnelor şi a minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Aşadar, de la Ierusalim şi împrejurimi şi până în Iliria, am completat vestirea evangheliei lui Cristos,
  20. făcându-mi astfel o cinste din a predica evanghelia mai ales acolo unde nu fusese vestit numele lui Cristos, ca să nu clădesc pe temelia altuia,
  21. ci, după cum este scris: Cei cărora nu le-a fost vestit îl vor vedea şi cei care n-au auzit vor înţelege.
  22. Tocmai de aceea am fost împiedicat de multe ori să vin la voi,
  23. dar acum nu mai am nici un loc în regiunile acestea şi, având de ani de zile dorinţa de a veni la voi,
  24. când voi merge în Spania... Căci sper să vă văd în timpul călătoriei şi să fiu însoţit de cineva dintre voi, după ce îmi voi fi realizat, cel puţin în parte, [dorinţa] de a vă fi văzut.
  25. Acum însă merg la Ierusalim ca să slujesc sfinţilor,
  26. căci Macedonia şi Ahaia au binevoit să-şi arate solidaritatea faţă de săracii sfinţilor din Ierusalim.
  27. Au binevoit şi erau datori s-o facă faţă de ei, căci dacă naţiunile păgâne au avut parte de bunurile lor spirituale, trebuie şi ele să-i slujească cu cele materiale.
  28. Aşadar, după ce voi fi împlinit aceasta şi le voi încredinţa darul acesta, voi pleca spre Spania [trecând] pe la voi.
  29. Ştiu că, venind la voi, voi veni cu plinătatea binecuvântării lui Cristos.
  30. Vă îndemn, aşadar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Cristos şi pentru iubirea Duhului, să luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Domnul pentru mine
  31. ca să fiu ferit de răzvrătiţii din Iudeea şi ca ajutorul pe care îl aduc la Ierusalim să fie bine primit de sfinţi,
  32. ca să pot veni la voi cu bucurie şi prin voinţa lui Dumnezeu să mă pot bucura de linişte împreună cu voi.
  33. Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi toţi! Amin!

  Trăirea creştină după exemplul lui Cristos

  Capitolul 15

  1 Iar noi, cei tari, suntem datori să purtăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne complacem în noi înşine. 2 Fiecare dintre noi să se facă plăcut aproapelui său în ceea ce este bine spre edificare, 3 căci nici Cristos nu s-a complăcut în sine, ci, după cum este scris: Insultele celor care te insultă au căzut asupra mea. 4 De fapt, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră pentru ca, prin statornicia şi mângâierea Scripturilor, să avem speranţă. 5 Dumnezeul statorniciei şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi sentimente unii faţă de alţii ca ale lui Cristos Isus, 6 pentru ca, într-un cuget şi într-un singur glas, să-l preamăriţi pe Dumnezeu şi pe Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.
       7 De aceea, primiţi-vă unii pe alţii după cum şi Cristos v-a primit pe voi spre gloria lui Dumnezeu. 8 Vă spun că, într-adevăr, Cristos s-a făcut slujitorul celor circumcişi pentru a împlini promisiunile făcute părinţilor şi [a confirma] astfel că Dumnezeu este vrednic de crezare 9 şi pentru ca naţiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pentru îndurarea sa, după cum este scris:
      De aceea te voi lăuda printre popoare
      şi voi cânta psalmi pentru numele tău
  .
  10 Şi din nou spune:
      Bucuraţi-vă, naţiunilor,
      împreună cu poporul său
  .
  11 Şi iarăşi:
      Lăudaţi-l, toate naţiunile, pe Domnul
      şi toate popoarele să-l preamărească
  .
  12 Din nou Isaia spune:
      Va ieşi din rădăcina lui Iese
      cel care se va aşeza ca să domnească peste naţiuni;
      în el îşi vor pune speranţa naţiunile
   a.
  13 Iar Dumnezeul speranţei să vă umple de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosiţi în speranţă prin puterea Duhului Sfânt.

  IV. EPILOG

  Misiunea de apostol a lui Paul

      14 Fraţii mei, eu însumi sunt convins cu privire la voi, că sunteţi plini de bunătate, plini de orice fel de cunoaştere, în stare să vă îndrumaţi unii pe alţii. 15 Totuşi, v-am scris în unele lucruri mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc aminte acestea, în puterea harului care mi-a fost dat de Dumnezeu 16 ca să fiu slujitor al lui Cristos Isus între naţiunile păgâne, consacrat să predic evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca naţiunile păgâne să devină o jertfă plăcută, sfinţită în Duhul Sfânt. 17 Aşadar, mă pot lăuda în Cristos Isus în cele ce-l privesc pe Dumnezeu, 18 căci nu voi îndrăzni să vorbesc altceva decât despre ce a săvârşit Cristos prin mine pentru a aduce naţiunile păgâne la credinţă, prin cuvânt şi faptă, 19 prin puterea semnelor şi a minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu b. Aşadar, de la Ierusalim şi împrejurimi şi până în Iliria c, am completat vestirea evangheliei lui Cristos, 20 făcându-mi astfel o cinste din a predica evanghelia mai ales acolo unde nu fusese vestit numele lui Cristos, ca să nu clădesc pe temelia altuia, 21 ci, după cum este scris:
      Cei cărora nu le-a fost vestit îl vor vedea
      şi cei care n-au auzit vor înţelege
  .

  Intenţia lui Paul de a merge la Roma

      22 Tocmai de aceea am fost împiedicat de multe ori să vin la voi, 23 dar acum nu mai am nici un loc în regiunile acestea şi, având de ani de zile dorinţa de a veni la voi, 24 când voi merge în Spania... Căci sper să vă văd în timpul călătoriei şi să fiu însoţit de cineva dintre voi, după ce îmi voi fi realizat, cel puţin în parte, [dorinţa] de a vă fi văzut. 25 Acum însă merg la Ierusalim ca să slujesc sfinţilor, 26 căci Macedonia şi Ahaia au binevoit să-şi arate solidaritatea faţă de săracii sfinţilor din Ierusalim. 27 Au binevoit şi erau datori s-o facă faţă de ei, căci dacă naţiunile păgâne au avut parte de bunurile lor spirituale, trebuie şi ele să-i slujească cu cele materiale. 28 Aşadar, după ce voi fi împlinit aceasta şi le voi încredinţa darul acesta, voi pleca spre Spania [trecând] pe la voi. 29 Ştiu că, venind la voi, voi veni cu plinătatea binecuvântării lui Cristos.
       30 Vă îndemn, aşadar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Cristos şi pentru iubirea Duhului, să luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Domnul pentru mine 31 ca să fiu ferit de răzvrătiţii din Iudeea şi ca ajutorul d pe care îl aduc la Ierusalim să fie bine primit de sfinţi, 32 ca să pot veni la voi cu bucurie şi prin voinţa lui Dumnezeu să mă pot bucura de linişte împreună cu voi e. 33 Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi toţi! Amin! f

  Note de subsol


  a Sfântul Paul citează textul din Is 11,10 după traducerea greacă a LXX. În textul ebraic, acest verset apare astfel: Şi va fi în ziua aceea: rădăcina lui Iese, care se ridică să domnească peste toate popoarele, pe ea o vor cânta toate naţiunile.
  b Câteva manuscrise mai vechi în loc de: Duhul lui Dumnezeu, au: Duhului Sfânt, iar altele: Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.
  c Iliria (gr. Illyrikon; lat. Illyricum) este ţinutul din vestul Peninsulei Balcanice, pe coasta de est a Adriaticii ce cuprinde azi nordul Greciei, Albania, Bosnia, coasta Dalmaţiei. Nu mai există alte menţiuni despre acest ţinut şi nici despre o activitate a lui Paul în această zonă.
  d Cele mai vechi manuscrise au: slujirea.
  e Majoritatea manuscriselor vechi prezintă formulări diferite: papirusul nr. 46 omite partea a doua a versetului: să mă pot bucura...; codicele Vaticanus înlocuieşte: prin voinţa lui Dumnezeu cu: prin voinţa Domnului Isus; codicele Sinaiticus are: prin voinţa lui Isus Cristos.
  f Câteva manuscrise vechi omit: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro