Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

  Capitolul 13

  1. Oricine să se supună autorităţilor rânduite pentru că nu există autoritate decât de la Dumnezeu, iar cele existente sunt rânduite de Dumnezeu,
  2. astfel încât cine se împotriveşte autorităţii se împotriveşte ordinii stabilite de Dumnezeu, iar cei răzvrătiţi îşi vor primi condamnarea.
  3. Autorităţile nu sunt de temut pentru vreo faptă bună, ci pentru rău. Vrei deci să nu te temi de autorităţi? Fă binele şi vei avea laudă din partea lor,
  4. căci oamenii puterii sunt slujitorii lui Dumnezeu spre binele tău. Dacă faci răul, teme-te, căci ei nu degeaba poartă sabie; ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru a face dreptate şi mânia [lui Dumnezeu] pentru cel care săvârşeşte răul.
  5. De aceea, trebuie să vă supuneţi nu numai din cauza pedepsei, ci şi din conştiinţă.
  6. Doar pentru aceasta plătiţi şi impozite, pentru că cei care îndeplinesc această [misiune] sunt slujitori ai lui Dumnezeu.
  7. Daţi fiecăruia ceea ce îi sunteţi datori: celui cu impozitul, impozit; celui cu taxele vamale, vamă; celui căruia îi datoraţi respect, respect; celui căruia îi datoraţi cinste, cinste.
  8. Să nu datoraţi nimic nimănui, decât să vă iubiţi unii pe alţii, pentru că cel care îl iubeşte pe altul a împlinit deja Legea.
  9. De fapt: Să nu săvârşeşti adulter! Să nu furi! Să nu pofteşti! şi orice altă poruncă sunt cuprinse în cuvântul acesta: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
  10. Iubirea nu face nici un rău aproapelui: aşadar, plinătatea Legii este iubirea.
  11. Şi [faceţi] aceasta cunoscând timpul [în care trăim]: căci este deja ceasul să vă treziţi din somn. Într-adevăr, acum mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am primit credinţa.
  12. Noaptea este pe sfârşite, ziua este aproape. Aşadar, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului şi să îmbrăcăm armele luminii.
  13. Să ne purtăm cuviincios, ca în timpul zilei: nu în chefuri şi beţii, nu în necurăţii şi desfrâuri, nu în certuri şi invidii,
  14. ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos. Şi să nu aveţi grija trupului spre a-i împlini poftele.

  Datoriile creştinilor faţă de autorităţile civile

  Capitolul 13

  1 Oricine să se supună a autorităţilor rânduite pentru că nu există autoritate decât de la Dumnezeu, iar cele existente sunt rânduite de Dumnezeu, 2 astfel încât cine se împotriveşte autorităţii se împotriveşte ordinii stabilite de Dumnezeu, iar cei răzvrătiţi îşi vor primi condamnarea. 3 Autorităţile nu sunt de temut pentru vreo faptă bună, ci pentru rău. Vrei deci să nu te temi de autorităţi? Fă binele şi vei avea laudă din partea lor, 4 căci oamenii puterii sunt slujitorii lui Dumnezeu spre binele tău. Dacă faci răul, teme-te, căci ei nu degeaba poartă sabie; ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru a face dreptate şi mânia [lui Dumnezeu] pentru cel care săvârşeşte răul. 5 De aceea, trebuie b să vă supuneţi nu numai din cauza pedepsei, ci şi din conştiinţă. 6 Doar pentru aceasta plătiţi şi impozite, pentru că cei care îndeplinesc această [misiune] sunt slujitori ai lui Dumnezeu. 7 Daţi fiecăruia ceea ce îi sunteţi datori: celui cu impozitul, impozit; celui cu taxele vamale, vamă; celui căruia îi datoraţi respect, respect; celui căruia îi datoraţi cinste, cinste.

  Iubirea aproapelui şi vegherea creştină

      8 Să nu datoraţi nimic nimănui, decât să vă iubiţi unii pe alţii, pentru că cel care îl iubeşte pe altul a împlinit deja Legea. 9 De fapt: Să nu săvârşeşti adulter! Să nu furi c! Să nu pofteşti! şi orice altă poruncă sunt cuprinse în cuvântul acesta: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! 10 Iubirea nu face nici un rău aproapelui: aşadar, plinătatea Legii este iubirea.
       11 Şi [faceţi] aceasta cunoscând timpul [în care trăim]: căci este deja ceasul să vă d treziţi din somn. Într-adevăr, acum mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am primit credinţa. 12 Noaptea este pe sfârşite, ziua este aproape. Aşadar, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului şi să îmbrăcăm armele luminii. 13 Să ne purtăm cuviincios, ca în timpul zilei: nu în chefuri şi beţii, nu în necurăţii şi desfrâuri, nu în certuri şi invidii, 14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos. Şi să nu aveţi grija trupului spre a-i împlini poftele.

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise vechi au varianta: voi să vă supuneţi.
  b Câteva manuscrise omit: trebuie.
  c În codicele Sinaiticus este introdus: să nu dai mărturie falsă şi nici... Probabil o acomodare cu Dt 5,19-20.
  d Unele manuscrise au: ne trezim în loc de: vă treziţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro