Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

  Capitolul 12

  1. Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual.
  2. Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii ca să înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit.
  3. Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu vă consideraţi mai mult decât trebuie să vă consideraţi, ci fiecare să aibă despre sine o apreciere corectă, fiecare după măsura credinţei pe care i-a dat-o Dumnezeu.
  4. Căci, după cum într-un singur trup avem multe membre, însă nu toate membrele au aceeaşi funcţie,
  5. tot aşa noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos şi mădulare unii altora.
  6. Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva are [darul] profeţiei, [să profetizeze] după măsura credinţei,
  7. dacă are [darul] slujirii, [să stăruie] în slujire, dacă este învăţător, să-i înveţe pe alţii,
  8. dacă are [darul] de a îndemna, să îndemne. Cine dă [să dea] cu simplitate, cine conduce [să o facă] cu zel, cine face milostenie [s-o facă] cu bucurie.
  9. Iubirea să fie fără ipocrizie, urâţi răul, ataşaţi-vă de bine,
  10. iubiţi-vă unii pe alţii cu iubire frăţească, întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii.
  11. Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului.
  12. Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune.
  13. Luaţi parte la trebuinţele sfinţilor! Practicaţi ospitalitatea!
  14. Binecuvântaţi pe cei care vă persecută: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.
  15. Bucuraţi-vă cu cei care se bucură şi plângeţi cu cei care plâng.
  16. Să aveţi aceleaşi sentimente unii pentru alţii. Nu râvniţi la [funcţii] înalte, ci lăsaţi-vă atraşi de cele modeste. Nu vă consideraţi pe voi înşivă înţelepţi.
  17. Nu întoarceţi nimănui răul pentru rău, aveţi în vedere [să faceţi] bine înaintea tuturor oamenilor.
  18. Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
  19. Nu vă faceţi singuri dreptate, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei [lui Dumnezeu], căci este scris: A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, spune Domnul.
  20. Dimpotrivă, dacă duşmanului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; căci făcând astfel vei aduna cărbuni aprinşi pe capul lui.
  21. Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine.

  III. PARTEA MORALĂ

  Folosirea corectă a carismelor

  Capitolul 12

  1 Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. 2 Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii ca să înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit.
       3 Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu vă consideraţi mai mult decât trebuie să vă consideraţi, ci fiecare să aibă despre sine o apreciere corectă, fiecare după măsura credinţei pe care i-a dat-o Dumnezeu. 4 Căci, după cum într-un singur trup avem multe membre, însă nu toate membrele au aceeaşi funcţie, 5 tot aşa noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos şi mădulare unii altora. 6 Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva are [darul] profeţiei, [să profetizeze] după măsura credinţei, 7 dacă are [darul] slujirii, [să stăruie] în slujire, dacă este învăţător, să-i înveţe pe alţii, 8 dacă are [darul] de a îndemna, să îndemne. Cine dă [să dea] cu simplitate, cine conduce [să o facă] cu zel, cine face milostenie [s-o facă] cu bucurie.

  Iubirea faţă de fraţi

      9 Iubirea să fie fără ipocrizie, urâţi răul, ataşaţi-vă de bine, 10 iubiţi-vă unii pe alţii cu iubire frăţească, întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. 11 Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului. 12 Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune. 13 Luaţi parte la trebuinţele sfinţilor! Practicaţi ospitalitatea!
       14 Binecuvântaţi pe cei care vă persecută: binecuvântaţi şi nu blestemaţi. 15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură şi plângeţi cu cei care plâng. 16 Să aveţi aceleaşi sentimente unii pentru alţii. Nu râvniţi la [funcţii] înalte, ci lăsaţi-vă atraşi de cele modeste. Nu vă consideraţi pe voi înşivă înţelepţi. 17 Nu întoarceţi nimănui răul pentru rău, aveţi în vedere [să faceţi] bine înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 19 Nu vă faceţi singuri dreptate, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei [lui Dumnezeu], căci este scris: A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, spune Domnul. 20 Dimpotrivă, dacă duşmanului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; căci făcând astfel vei aduna cărbuni aprinşi pe capul lui. 21 Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro