Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

  Capitolul 10

  1. Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea pentru ei [se înalţă] la Dumnezeu pentru mântuirea [lor].
  2. Căci dau mărturie că ei au zel pentru Dumnezeu, dar nu după o cunoaştere [corectă],
  3. pentru că, necunoscând justificarea lui Dumnezeu şi căutând să-şi statornicească propria lor justificare, nu s-au supus justificării lui Dumnezeu,
  4. întrucât scopul Legii este Cristos spre justificarea fiecărui credincios.
  5. Într-adevăr, Moise scrie cu privire la justificarea din Lege: Omul care împlineşte acestea va trăi prin ele,
  6. iar cu privire la justificarea din credinţă spune astfel: Să nu spui în inima ta: cine se va urca la cer? adică să-l coboare pe Cristos,
  7. sau cine se va coborî în adânc? adică să-l ridice pe Cristos din morţi.
  8. Însă ce spune? Cuvântul este aproape de tine, este în gura şi în inima ta, adică cuvântul credinţei pe care îl predicăm.
  9. Într-adevăr, dacă îl mărturiseşti cu gura ta pe Domnul Isus şi crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit,
  10. căci cu inima se crede pentru [a obţine] justificarea, iar cu gura se dă mărturie pentru [a obţine] mântuirea.
  11. De fapt, Scriptura spune: Oricine crede în el nu va fi făcut de ruşine.
  12. Într-adevăr, nu este nici o deosebire între iudeu şi grec, căci el este Domnul tuturor, darnic faţă de toţi cei care îl invocă.
  13. Într-adevăr, oricine va invoca numele Domnului va fi mântuit.
  14. Aşadar, cum îl vor invoca, dacă nu au crezut? Şi cum să creadă, dacă nu au auzit? Dar cum să audă, fără predicator?
  15. Însă cum să predice, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor care aduc veşti bune.
  16. Dar nu toţi au ascultat de evanghelie. De fapt, Isaia spune: Doamne, cine a crezut vestirii noastre?
  17. Deci credinţa vine din predicare, iar predicarea, din cuvântul lui Cristos.
  18. Dar eu zic: poate că nu au auzit? Ba dimpotrivă: Pe tot pământul a răsunat glasul lor şi cuvintele lor până la marginile lumii.
  19. Însă mai zic: poate că Israelul nu a înţeles? Moise spune cel dintâi: Eu vă voi face geloşi pe [cei care] nu [erau] un popor, voi aprinde mânia voastră împotriva unui popor fără cunoaştere,
  20. iar Isaia îndrăzneşte să spună: Am fost găsit de cei care nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor care nu întrebau de mine.
  21. Dar despre Israel spune: Toată ziua mi-am întins mâinile către un popor neascultător şi rebel.

  Respingerea Israelului se datorează refuzului său vinovat

  Capitolul 10

  1 Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea pentru ei [se înalţă] la Dumnezeu pentru mântuirea [lor]. 2 Căci dau mărturie că ei au zel pentru Dumnezeu, dar nu după o cunoaştere [corectă], 3 pentru că, necunoscând justificarea lui Dumnezeu şi căutând să-şi statornicească propria lor justificare, nu s-au supus justificării lui Dumnezeu, 4 întrucât scopul Legii este Cristos spre justificarea fiecărui credincios.
       5 Într-adevăr, Moise scrie cu privire la justificarea din Lege a: Omul care împlineşte acestea va trăi prin ele, 6 iar cu privire la justificarea din credinţă spune astfel: Să nu spui în inima ta: cine se va urca la cer? adică să-l coboare pe Cristos, 7 sau cine se va coborî în adânc? adică să-l ridice pe Cristos din morţi. 8 Însă ce spune?
      Cuvântul este aproape de tine,
      este în gura şi în inima ta
  ,
  adică cuvântul credinţei pe care îl predicăm.
       9 Într-adevăr, dacă îl mărturiseşti cu gura ta pe Domnul Isus b şi crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit, 10 căci cu inima se crede pentru [a obţine] justificarea, iar cu gura se dă mărturie pentru [a obţine] mântuirea. 11 De fapt, Scriptura spune: Oricine crede în el nu va fi făcut de ruşine. 12 Într-adevăr, nu este nici o deosebire între iudeu şi grec, căci el este Domnul tuturor, darnic faţă de toţi cei care îl invocă. 13 Într-adevăr, oricine va invoca numele Domnului va fi mântuit.
       14 Aşadar, cum îl vor invoca, dacă nu au crezut? Şi cum să creadă, dacă nu au auzit? Dar cum să audă, fără predicator? 15 Însă cum să predice, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor care aduc veşti bune c. 16 Dar nu toţi au ascultat de evanghelie. De fapt, Isaia spune: Doamne, cine a crezut vestirii noastre? 17 Deci credinţa vine din predicare, iar predicarea, din cuvântul lui Cristos d. 18 Dar eu zic: poate că nu au auzit? Ba dimpotrivă:
      Pe tot pământul a răsunat glasul lor
      şi cuvintele lor până la marginile lumii.
  19 Însă mai zic: poate că Israelul nu a înţeles? Moise spune cel dintâi:
      Eu vă voi face geloşi
      pe
  [cei care] nu [erau] un popor,
      voi aprinde mânia
  voastră
      împotriva unui popor fără cunoaştere,
  20 iar Isaia îndrăzneşte să spună:
      Am fost găsit de cei care nu mă căutau,
      m-am făcut cunoscut
      celor care nu întrebau de mine
  .
  21 Dar despre Israel spune:
      Toată ziua mi-am întins mâinile
      către un popor neascultător şi rebel
  .

  Note de subsol


  a Într-unul din manuscrisele cele mai importante (Alexandrinus) în loc de: Lege este: credinţă.
  b Câteva manuscrise mai vechi adaugă: Cristos, iar: Vaticanus: ...mărturiseşti cu gura ta cuvântul: Isus este Domn...
  c Textul din Is 52,7 nu este citat integral de sfântul Paul, de aceea se observă în unele manuscrise o tendinţă de completare: ...care vesteşte pacea.
  d Unele manuscrise vechi au: Dumnezeu, în loc de: Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro