Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Matei

  Capitolul 9

  1. Urcându-se în barcă, a trecut dincolo şi a ajuns în cetatea sa.
  2. Şi iată că au adus la el un paralizat care zăcea pe o targă. Iar Isus, văzând credinţa lor, a spus paralizatului: "Încrede-te, fiule! Păcatele îţi sunt iertate".
  3. Atunci unii dintre cărturari spuneau între ei: "Acesta spune blasfemii!"
  4. Isus, cunoscând gândurile lor, a zis: "De ce gândiţi rău în inimile voastre?
  5. Ce este mai uşor să spun: «Păcatele îţi sunt iertate», sau să spun: «Ridică-te şi umblă»?
  6. Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ", i-a spus paralizatului: "Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!"
  7. Atunci, ridicându-se, s-a dus acasă.
  8. Văzând aceasta, mulţimile au fost cuprinse de teamă şi îl preamăreau pe Dumnezeu, care dă oamenilor o astfel de putere.
  9. Plecând de acolo, Isus a văzut un om numit Matei, stând la postul de vamă, şi i-a spus: "Urmează-mă!" Ridicându-se, el l-a urmat.
  10. Şi pe când stătea la masă în casă, iată că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă cu Isus şi cu discipolii lui.
  11. Văzând aceasta, fariseii au spus discipolilor lui: "De ce mănâncă învăţătorul vostru împreună cu vameşii şi păcătoşii?"
  12. Auzindu-i, el le-a spus: "Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii.
  13. Aşadar, mergeţi şi învăţaţi ce înseamnă: Îndurare vreau şi nu jertfă, căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".
  14. Atunci s-au apropiat de el discipolii lui Ioan şi i-au spus: "De ce noi şi fariseii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc?"
  15. Isus le-a spus: "Pot oare nuntaşii să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti.
  16. Nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă la o haină veche; căci peticul trage din haină şi ruptura devine mai mare.
  17. Nici nu se toarnă vin nou în burdufuri vechi; altfel burdufurile se sparg: vinul se varsă, iar burdufurile se strică. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi: astfel amândouă se păstrează".
  18. În timp ce le spunea acestea, a venit un înalt funcţionar, s-a prosternat înaintea lui şi i-a spus: "Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi".
  19. Isus s-a ridicat şi a mers după el împreună cu discipolii săi.
  20. Şi iată că o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie, apropiindu-se din spate, i-a atins ciucurii mantiei,
  21. căci îşi spunea: "De mă voi atinge fie şi numai de mantia lui, voi fi vindecată".
  22. Întorcându-se şi văzând-o, Isus i-a zis: "Încrede-te, fiică, credinţa ta te-a mântuit!" Iar femeia a fost vindecată din ceasul acela.
  23. Ajungând Isus la casa înaltului funcţionar şi văzând cântăreţii din fluier şi mulţimea zgomotoasă,
  24. a spus: "Daţi-vă la o parte! Copila n-a murit, ci doarme". Dar ei îl luau în râs.
  25. Când mulţimea a fost scoasă afară, el a intrat şi a prins-o de mână, iar copila s-a ridicat.
  26. Şi s-a răspândit vestea aceasta în tot ţinutul acela.
  27. Când a plecat de acolo, au venit după Isus doi orbi strigând: "Îndură-te de noi, Fiul lui David!"
  28. După ce a ajuns în casă, orbii s-au apropiat de el, iar Isus le-a zis: "Credeţi că pot să fac aceasta?" I-au spus: "Da, Doamne!"
  29. Atunci le-a atins ochii spunând: "Să vi se facă după credinţa voastră!"
  30. Şi li s-au deschis ochii, iar Isus le-a poruncit cu asprime: "Aveţi grijă să nu afle nimeni".
  31. Dar ei, după ce au ieşit, au răspândit vestea despre el în tot ţinutul acela.
  32. Când au plecat aceştia, iată că i-au adus un om mut, posedat de diavol.
  33. După ce diavolul a fost alungat, mutul a vorbit, iar mulţimile se mirau spunând: "Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!"
  34. Însă fariseii spuneau: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli".
  35. Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă.
  36. Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite, ca nişte oi care nu au păstor.
  37. Atunci le-a spus discipolilor săi: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini.
  38. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul lui".

  Vindecarea unui paralizat
  (Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)

  Capitolul 9

  1 Urcându-se în barcă, a trecut dincolo şi a ajuns în cetatea sa. 2 Şi iată că au adus la el un paralizat care zăcea pe o targă. Iar Isus, văzând credinţa lor, a spus paralizatului: "Încrede-te, fiule! Păcatele îţi sunt iertate". 3 Atunci unii dintre cărturari spuneau între ei: "Acesta spune blasfemii!" 4 Isus, cunoscând a gândurile lor, a zis: "De ce gândiţi rău în inimile voastre? 5 Ce este mai uşor să spun: «Păcatele îţi sunt iertate», sau să spun: «Ridică-te şi umblă»? 6 Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ", i-a spus paralizatului: "Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!" 7 Atunci, ridicându-se, s-a dus acasă. 8 Văzând aceasta, mulţimile au fost cuprinse de teamă b şi îl preamăreau pe Dumnezeu, care dă oamenilor o astfel de putere.

  Chemarea lui Matei
  (Mc 2,13-17; Lc 5,27-32)
      9 Plecând de acolo, Isus a văzut un om numit Matei, stând la postul de vamă, şi i-a spus: "Urmează-mă!" Ridicându-se, el l-a urmat. 10 Şi pe când stătea la masă în casă, iată că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă cu Isus şi cu discipolii lui. 11 Văzând aceasta, fariseii au spus discipolilor lui: "De ce mănâncă învăţătorul vostru împreună cu vameşii şi păcătoşii?" 12 Auzindu-i, el le-a spus: "Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. 13 Aşadar, mergeţi şi învăţaţi ce înseamnă: Îndurare vreau şi nu jertfă, căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".

  Despre post
  (Mc 2,18-22; Lc 5,33-39)
      14 Atunci s-au apropiat de el discipolii lui Ioan şi i-au spus: "De ce noi şi fariseii postim mult c, iar discipolii tăi nu postesc?" 15 Isus le-a spus: "Pot oare nuntaşii să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti.
       16 Nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă d la o haină veche; căci peticul trage din haină şi ruptura devine mai mare. 17 Nici nu se toarnă vin nou în burdufuri vechi; altfel burdufurile se sparg: vinul se varsă, iar burdufurile se strică. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi: astfel amândouă se păstrează".

  Vindecarea unei femei
  şi învierea fiicei unui înalt funcţionar

  (Mc 5,21-43; Lc 8,40-56)
      18 În timp ce le spunea acestea, a venit un înalt funcţionar, s-a prosternat înaintea lui şi i-a spus: "Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi". 19 Isus s-a ridicat şi a mers după el împreună cu discipolii săi.
       20 Şi iată că o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie, apropiindu-se din spate, i-a atins ciucurii mantiei e, 21 căci îşi spunea: "De mă voi atinge fie şi numai de mantia lui, voi fi vindecată". 22 Întorcându-se şi văzând-o, Isus i-a zis: "Încrede-te, fiică, credinţa ta te-a mântuit!" Iar femeia a fost vindecată din ceasul acela.
       23 Ajungând Isus la casa înaltului funcţionar şi văzând cântăreţii din fluier şi mulţimea zgomotoasă, 24 a spus: "Daţi-vă la o parte! Copila n-a murit, ci doarme". Dar ei îl luau în râs. 25 Când mulţimea a fost scoasă afară, el a intrat şi a prins-o de mână, iar copila s-a ridicat. 26 Şi s-a răspândit vestea aceasta în tot ţinutul acela.

  Isus vindecă doi orbi

      27 Când a plecat de acolo, au venit după Isus doi orbi strigând: "Îndură-te de noi, Fiul lui David!" 28 După ce a ajuns în casă, orbii s-au apropiat de el, iar Isus le-a zis: "Credeţi că pot să fac aceasta?" I-au spus: "Da, Doamne!" 29 Atunci le-a atins ochii spunând: "Să vi se facă după credinţa voastră!" 30 Şi li s-au deschis ochii, iar Isus le-a poruncit cu asprime: "Aveţi grijă să nu afle nimeni". 31 Dar ei, după ce au ieşit, au răspândit vestea despre el în tot ţinutul acela.

  Isus vindecă un om mut

      32 Când au plecat aceştia, iată că i-au adus un om mut, posedat de diavol. 33 După ce diavolul a fost alungat, mutul a vorbit, iar mulţimile se mirau spunând: "Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!" 34 Însă fariseii spuneau: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli" f.

  V. DISCURSUL MISIONAR

  Isus are milă de popor

      35 Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă.
       36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite, ca nişte oi care nu au păstor. 37 Atunci le-a spus discipolilor săi: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul lui".

  Note de subsol


  a Unele manuscrise importante au: văzând.
  b În câteva manuscrise găsim: au fost cuprinse de teamă şi admiraţie.
  c Unele manuscrise omit: mult, altele pun: deseori.
  d Cuvântul grec folosit aici, agnafon, se referă la o stofă nouă, nespălată, netrasă la piuă. Prin aceste comparaţii Isus vrea să arate că evanghelia nu este o cârpeală din fragmentele religiozităţii preexistente, nici nu intenţionează să-şi modeleze învăţătura după forma iudaismului, iar creştinismul va fi haina nouă croită pe măsura omului regenerat în Cristos.
  e Ciucurii, legaţi cu fir albastru la cele patru colţuri ale mantiei, aminteau unui evreu de poruncile lui Dumnezeu (Num 15,38-39). Întrucât aceste semne erau considerate sfinte, atingerea ciucurilor de la haina purtată de o persoană consacrată garanta intervenţia mântuitoare a lui Dumnezeu (1Sam 15,26-28 - unde ruperea ciucurelui este semn că Dumnezeu îşi retrage harul).
  f Unele manuscrise omit v. 34.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro