Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Matei

  Capitolul 4

  1. Atunci Isus a fost condus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol.
  2. După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, în cele din urmă i s-a făcut foame.
  3. Apropiindu-se, Ispititorul i-a zis: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâini".
  4. Dar el i-a răspuns: "Este scris: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu".
  5. Atunci, diavolul l-a dus în cetatea sfântă, l-a aşezat pe coama templului
  6. şi i-a spus: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: Le va porunci îngerilor săi cu privire la tine şi te vor ţine pe mâini ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră".
  7. Isus i-a zis: "Mai este scris: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău".
  8. Diavolul l-a dus apoi pe un munte înalt, i-a arătat toate împărăţiile lumii şi măreţia lor
  9. şi i-a spus: "Îţi voi da toate acestea, dacă vei cădea înaintea mea şi mă vei adora".
  10. Atunci Isus i-a spus: "Pleacă, Satană! Căci este scris: Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora şi numai lui îi vei sluji".
  11. Atunci diavolul l-a lăsat. Şi iată că veneau îngeri şi îi slujeau.
  12. Auzind că Ioan a fost închis, [Isus] s-a retras în Galileea.
  13. Şi, părăsind Nazaretul, a venit şi s-a stabilit la Cafarnaum, care este pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali,
  14. ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
  15. Pământ al lui Zabulon şi pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea păgânilor!
  16. Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care locuiau în ţinutul întunecos al morţii, le-a răsărit o lumină.
  17. De atunci a început Isus să predice şi să spună: "Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor".
  18. Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari,
  19. şi le-a spus: "Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!"
  20. Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat.
  21. Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele, şi i-a chemat.
  22. Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au urmat.
  23. El străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor.
  24. Şi s-a dus vestea despre el în toată Siria. Erau aduşi la el toţi cei care sufereau de diferite boli şi chinuri: posedaţi, lunatici şi paralizaţi, iar el îi vindeca.
  25. Îl urmau mulţimi numeroase din Galileea, din Decapole, din Ierusalim şi Iudeea, şi de dincolo de Iordan.

  Ispitirea lui Isus
  (Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)

  Capitolul 4

  1 Atunci Isus a fost condus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. 2 După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, în cele din urmă i s-a făcut foame. 3 Apropiindu-se, Ispititorul i-a zis: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâini". 4 Dar el i-a răspuns: "Este scris:
      Nu numai cu pâine va trăi omul,
      ci şi cu tot cuvântul
      care iese din gura lui Dumnezeu
  ".
  5 Atunci, diavolul l-a dus în cetatea sfântă, l-a aşezat pe coama templului 6 şi i-a spus: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris:
      Le va porunci îngerilor săi cu privire la tine
      şi te vor ţine pe mâini
      ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră
  ".
  7 Isus i-a zis: "Mai este scris: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău". 8 Diavolul l-a dus apoi pe un munte înalt, i-a arătat toate împărăţiile lumii şi măreţia lor 9 şi i-a spus: "Îţi voi da toate acestea, dacă vei cădea înaintea mea şi mă vei adora". 10 Atunci Isus i-a spus: "Pleacă, Satană! Căci este scris:
      Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora
      şi
  numai lui îi vei sluji".
  11 Atunci diavolul l-a lăsat. Şi iată că veneau îngeri şi îi slujeau.

  Isus la Cafarnaum
  (Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)
      12 Auzind că Ioan a fost închis, [Isus] s-a retras în Galileea. 13 Şi, părăsind Nazaretul, a venit şi s-a stabilit la Cafarnaum aa, care este pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali, 14 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
  15     Pământ al lui Zabulon şi pământ al lui Neftali,
      pe drumul spre mare, dincolo de Iordan,
      Galileea păgânilor!
   b
  16     Poporul care zăcea în întuneric
      a văzut o lumină mare,
      iar celor care locuiau
      în ţinutul întunecos al morţii,
      le-a răsărit o lumină
  .
       17 De atunci a început Isus să predice şi să spună: "Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor".

  Chemarea primilor discipoli
  (Mc 1,16-20; Lc 5,1-11)
      18 Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari, 19 şi le-a spus: "Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!" 20 Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. 21 Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele, şi i-a chemat. 22 Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au urmat.

  Isus învaţă şi vindecă mulţimile
  (Lc 6,17-19)
      23 El străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile c lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor. 24 Şi s-a dus vestea despre el în toată Siria. Erau aduşi la el toţi cei care sufereau de diferite boli şi chinuri: posedaţi, lunatici şi paralizaţi, iar el îi vindeca. 25 Îl urmau mulţimi numeroase din Galileea, din Decapole d, din Ierusalim şi Iudeea, şi de dincolo de Iordan.

  Note de subsol


  a Mic centru comercial situat pe malul lacului Genezaret, pe drumul principal ce lega Egiptul şi marea Mediterană cu Damascul. Azi se cheamă Tel Hum, iar săpăturile arheologice au scos la iveală ruinele unei sinagogi din sec. al II-lea d.C. şi ruinele unor case, între care unii cercetători cred că ar fi şi casa lui Petru, peste care s-a construit recent o biserică suspendată.
  b La început era locul unde s-au stabilit triburile lui Zabulon, Neftali, Aşer, Isahar, dar cu timpul au pătruns multe popoare păgâne, astfel că Isaia o numeşte "Galileea păgânilor" (Is 8,23). După victoria Macabeilor (1Mac 5,14-23) începe să fie populată în majoritate de evrei. Cu toate acestea, fiind la graniţă, rămâne deschisă contactului cu păgânii. Nu întâmplător aici se dezvoltă mişcarea naţionalistă a zeloţilor, iar Talmudul înfierează lipsa de ortodoxie a Galileii faţă de Lege: "Galilee, Galilee, ura ta faţă de Lege te va face să fii socotită printre duşmanii credinţei".
  c Sinagoga este locul în care comunitatea se adună pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu şi pentru a se ruga. Sinagogile au apărut în Babilon, în timpul exilului şi în diaspora în urma distrugerii templului în 586 î.C. După reconstruirea templului, au rămas, ba chiar s-au răspândit şi mai mult, ca loc de iniţiere religioasă. Orice evreu matur era obligat, de sărbătoarea Paştelui, să meargă la templul din Ierusalim. În celelalte zile de sărbătoare şi în ziua Domnului (sâmbăta) evreii se adunau la sinagogă.
  d Lit.: Regiunea celor zece cetăţi. Este o confederaţie instituită de Pompei în partea estică a Iordanului, la nord-est de Pereea. Locuitorii erau în majoritate păgâni.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro