Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Matei

  Capitolul 17

  1. După şase zile, Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt
  2. şi i s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor: faţa lui strălucea ca soarele şi hainele lui au devenit albe ca lumina.
  3. Şi iată că le-au apărut Moise şi Ilie, care vorbeau cu Isus.
  4. Petru, intervenind, i-a spus lui Isus: "Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie".
  5. Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos şi iată că un glas din nor spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el!"
  6. Auzind, discipolii au căzut cu faţa la pământ şi au fost cuprinşi de o mare spaimă.
  7. Isus a venit, i-a atins şi le-a zis: "Ridicaţi-vă, nu vă temeţi!"
  8. Ridicându-şi ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur.
  9. Pe când coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: "Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morţi".
  10. Discipolii l-au întrebat: "De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?"
  11. El le-a răspuns: "Într-adevăr Ilie trebuie să vină şi va restabili toate.
  12. Eu însă vă spun: Ilie a venit deja, dar nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ceea ce au vrut. Tot aşa va trebui să sufere şi Fiul Omului din partea lor".
  13. Atunci discipolii au înţeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul.
  14. Când au ajuns la mulţime, a venit la el un om care a căzut în genunchi înaintea lui
  15. şi i-a spus: "Doamne, îndură-te de fiul meu pentru că este lunatic şi suferă mult; de multe ori cade în foc şi deseori în apă.
  16. L-am adus la discipolii tăi, dar n-au putut să-l vindece".
  17. Isus a răspuns: "O, generaţie necredincioasă şi perversă, până când voi fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceţi-l aici!"
  18. Isus i-a poruncit, iar diavolul a ieşit din el. Şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.
  19. Atunci au venit discipolii lui Isus şi i-au spus deoparte: "De ce noi nu am putut să-l alungăm?"
  20. El însă le-a spus: "Din cauza credinţei voastre slabe. Căci adevăr vă spun, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» şi el s-ar muta. Şi nimic nu v-ar fi imposibil".
  21. .
  22. Pe când erau adunaţi în Galileea, Isus le-a spus: "Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor.
  23. Îl vor ucide, dar a treia zi va învia". Iar ei au fost cuprinşi de o mare tristeţe.
  24. După ce au venit la Cafarnaum, cei care încasau contribuţia au venit la Petru şi i-au zis: "Învăţătorul vostru nu achită cele două drahme?"
  25. El a spus: "Da!" Venind în casă, Isus i-a luat-o înainte spunând: "Simon, ce crezi, de la cine iau regii de pe pământ taxa sau tributul: de la fiii lor sau de la străini?"
  26. Când el a spus: "De la străini", Isus i-a zis: "Aşadar, fiii sunt scutiţi.
  27. Totuşi, ca să nu-i scandalizăm, mergi pe ţărmul mării, aruncă undiţa şi ia primul peşte care va veni. Deschizându-i gura, vei găsi o monedă. Ia-o şi dă-le-o pentru mine şi pentru tine".

  Schimbarea la faţă
  (Mc 9,2-20; Lc 9,28-36)

  Capitolul 17

  1 După şase zile, Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt a 2 şi i s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor: faţa lui strălucea ca soarele şi hainele lui au devenit albe ca lumina. 3 Şi iată că le-au apărut Moise şi Ilie, care vorbeau cu Isus. 4 Petru, intervenind, i-a spus lui Isus: "Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie". 5 Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos şi iată că un glas din nor spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el!" 6 Auzind, discipolii au căzut cu faţa la pământ şi au fost cuprinşi de o mare spaimă. 7 Isus a venit, i-a atins şi le-a zis: "Ridicaţi-vă, nu vă temeţi!" 8 Ridicându-şi ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur.
       9 Pe când coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: "Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morţi". 10 Discipolii l-au întrebat: "De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?" 11 El le-a răspuns: "Într-adevăr Ilie trebuie să vină şi va restabili toate. 12 Eu însă vă spun: Ilie a venit deja, dar nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ceea ce au vrut. Tot aşa va trebui să sufere şi Fiul Omului din partea lor". 13 Atunci discipolii au înţeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul.

  Vindecarea unui tânăr posedat de diavol
  (Mc 9,14-29; Lc 9,37-43)
      14 Când au ajuns la mulţime, a venit la el un om care a căzut în genunchi înaintea lui 15 şi i-a spus: "Doamne, îndură-te de fiul meu pentru că este lunatic şi suferă mult; de multe ori cade în foc şi deseori în apă. 16 L-am adus la discipolii tăi, dar n-au putut să-l vindece". 17 Isus a răspuns: "O, generaţie necredincioasă şi perversă, până când voi fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceţi-l aici!" 18 Isus i-a poruncit, iar diavolul a ieşit din el. Şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.
       19 Atunci au venit discipolii lui Isus şi i-au spus deoparte: "De ce noi nu am putut să-l alungăm?" 20 El însă le-a spus: "Din cauza credinţei voastre slabe. Căci adevăr vă spun, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» şi el s-ar muta. Şi nimic nu v-ar fi imposibil". 21  b.

  A doua anunţare a morţii şi învierii lui Isus
  (Mc 9,30-32; Lc 9,43-45)
      22 Pe când erau adunaţi c în Galileea, Isus le-a spus: "Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. 23 Îl vor ucide, dar a treia zi va învia". Iar ei au fost cuprinşi de o mare tristeţe.

  Taxa pentru templu

      24 După ce au venit la Cafarnaum, cei care încasau contribuţia d au venit la Petru şi i-au zis: "Învăţătorul vostru nu achită cele două drahme?" 25 El a spus: "Da!" Venind în casă, Isus i-a luat-o înainte spunând: "Simon, ce crezi, de la cine iau regii de pe pământ taxa sau tributul: de la fiii lor sau de la străini?" 26 Când el a spus: "De la străini", Isus i-a zis: "Aşadar, fiii sunt scutiţi. 27 Totuşi, ca să nu-i scandalizăm, mergi pe ţărmul mării, aruncă undiţa şi ia primul peşte care va veni. Deschizându-i gura, vei găsi o monedă e. Ia-o şi dă-le-o pentru mine şi pentru tine".

  Note de subsol


  a Tradiţia identifică acest munte înalt cu muntele Tabor (588 m) care se află la aproximativ 10 km (în linie dreaptă) sud-est de Nazaret şi aproximativ 20 km (în linie dreaptă) sud-vest de lacul Genezaret. Matei vorbeşte despre un munte înalt, fără a-l identifica (cf. Mt 4,8; 28,16) voind probabil să arate că revelaţia finală va avea loc pe muntele escatologic la care vor avea acces toate naţiunile (Is 2,2-3; Dan 9,16).
  b V. 21 lipseşte în manuscrisele importante şi pare să fie o acomodare cu Mc 9,29: Acest soi nu iese decât prin rugăciune şi post.
  c Multe manuscrise în loc de: erau adunaţi au: se întorceau.
  d Lit.: didrahma = două drahme sau echivalentul a două zile de muncă. După Ex 30,11-13, orice bărbat evreu care a împlinit 20 de ani trebuia să plătească anual 1/2 shekeli ca taxă pentru templu. Strângerea acestei contribuţii începea cu o lună înainte de Paşti şi era făcută de câţiva membri ai comunităţii. Colecta era dusă la tezaurul templului cu ocazia pelerinajului pentru Paşti.
  e Lit.: stater = patru drahme.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro