Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Matei

  Capitolul 11

  1. Când Isus a terminat de dat aceste învăţături celor doisprezece discipoli ai săi, a plecat de acolo ca să înveţe şi să predice în cetăţile lor.
  2. Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi
  3. ca să-i spună: "Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm un altul?"
  4. Isus le-a răspuns: "Mergeţi şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi:
  5. orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună.
  6. Şi fericit este cel care nu se scandalizează de mine".
  7. După ce au plecat aceştia, Isus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: "Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie legănată de vânt?
  8. Sau ce altceva aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor.
  9. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet.
  10. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea înaintea ta.
  11. Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăţia cerurilor este mai mare decât el.
  12. Din zilele lui Ioan Botezătorul şi până acum, împărăţia cerurilor este asaltată cu violenţă şi cei violenţi o iau prin forţă.
  13. Căci toţi profeţii şi Legea au profetizat până la Ioan
  14. şi, dacă vreţi să admiteţi, el este Ilie care trebuie să vină.
  15. Cine are urechi, să asculte!
  16. Cu cine voi compara această generaţie? Este asemenea copiilor care stau în pieţe şi strigă către alţii:
  17. «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat, v-am cântat de jale şi n-aţi bocit».
  18. Căci a venit Ioan care nu mănâncă şi nu bea, iar ei spun: «Are diavol».
  19. A venit Fiul Omului care mănâncă şi bea, iar voi spuneţi: «Iată un mâncăcios şi un băutor de vin, prieten cu vameşii şi păcătoşii!». Dar înţelepciunii i s-a dat dreptate după faptele ei".
  20. Atunci a început să mustre cetăţile în care au avut loc cele mai multe minuni ale sale, pentru că nu s-au convertit:
  21. "Vai ţie, Corazin, vai ţie, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile săvârşite în voi, de mult ar fi făcut pocăinţă în sac şi cenuşă.
  22. De aceea în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
  23. Şi tu, Cafarnaum, oare vei fi înălţat până la cer? Până în iad te vei prăbuşi! Căci dacă minunile care au fost săvârşite în tine ar fi fost săvârşite în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de astăzi.
  24. De aceea vă spun: în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru pământul Sodomei decât pentru tine".
  25. În acel timp Isus a luat cuvântul şi a zis: "Te preamăresc Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi şi le-ai revelat celor mici.
  26. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta.
  27. Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze.
  28. Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă.
  29. Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi alinare pentru sufletele voastre.
  30. Căci jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este uşoară".

  Capitolul 11

  1 Când Isus a terminat de dat aceste învăţături celor doisprezece discipoli ai săi, a plecat de acolo ca să înveţe şi să predice în cetăţile lor.


  VI. NECREDINŢA
  ŞI ÎMPOTRIVIREA IUDEILOR


  Mărturia lui Isus despre Ioan
  (Lc 7,18-35)
      2 Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi 3 ca să-i spună: "Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm un altul?" a 4 Isus le-a răspuns: "Mergeţi şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi: 5 orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. 6 Şi fericit este cel care nu se scandalizează de mine".
       7 După ce au plecat aceştia, Isus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: "Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie legănată de vânt? 8 Sau ce altceva aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor. 9 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? b Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet. 10 Acesta este cel despre care s-a scris:
      Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale;    
      el va pregăti calea înaintea ta
  .
  11 Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul şi până acum, împărăţia cerurilor este asaltată cu violenţă şi cei violenţi o iau prin forţă c. 13 Căci toţi profeţii şi Legea au profetizat până la Ioan 14 şi, dacă vreţi să admiteţi, el este Ilie care trebuie să vină. 15 Cine are urechi d, să asculte!
       16 Cu cine voi compara această generaţie? Este asemenea copiilor care stau în pieţe şi strigă către alţii:
  17    «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat,
      v-am cântat de jale şi n-aţi bocit».
       18 Căci a venit Ioan care nu mănâncă şi nu bea, iar ei spun: «Are diavol». 19 A venit Fiul Omului care mănâncă şi bea, iar voi spuneţi: «Iată un mâncăcios şi un băutor de vin, prieten cu vameşii şi păcătoşii!». Dar înţelepciunii i s-a dat dreptate după faptele ei".

  Isus mustră cetăţile care nu se convertesc
  (Lc 10,12-15)
      20 Atunci a început să mustre cetăţile în care au avut loc cele mai multe minuni ale sale, pentru că nu s-au convertit: 21 "Vai ţie, Corazin, vai ţie, Betsaida! e Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile săvârşite în voi, de mult ar fi făcut pocăinţă în sac şi cenuşă. 22 De aceea în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
  23     Şi tu, Cafarnaum,
      oare vei fi înălţat până la cer?
      Până în iad te vei prăbuşi! f
  Căci dacă minunile care au fost săvârşite în tine ar fi fost săvârşite în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de astăzi. 24 De aceea vă spun: în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru pământul Sodomei decât pentru tine".

  Isus îl preamăreşte pe Tatăl
  (Lc 10,21-22)
      25 În acel timp Isus a luat cuvântul şi a zis: "Te preamăresc Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi şi le-ai revelat celor mici. 26 Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta.
       27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze.
       28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi g de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi alinare pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este uşoară".

  Note de subsol


  a În tradiţia biblică, expresia cel care vine are un sens mesianic. Nedumerirea discipolilor lui Ioan provine din constatarea că Isus nu se comportă ca acel Mesia descris în predica Botezătorului (Mt 3,11-12).
  b În câteva manuscrise importante apare varianta: De ce aţi ieşit? Să vedeţi un profet?
  c Expresia poate însemna: 1) efortul spiritual al celor care ajung în împărăţie prin asceză; 2) violenţa celor care vor să stabilească o împărăţie cu ajutorul armelor (zeloţii); 2) acţiunea conştientă şi îndârjită a celor care militează pentru distrugerea Bisericii lui Isus; 3) tirania puterilor demoniace şi împotrivirea conştientă a omului care o respinge, sau tirania dominaţiilor pământeşti care pretind că stăpânesc această lume şi împiedică instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu; 4) puterea lui Dumnezeu care face ca împărăţia lui să înainteze în ciuda tuturor obstacolelor.
  d Unele manuscrise adaugă: pentru a asculta.
  e Vezi n. Lc 10,13.
  f Multe manuscrise au: vei fi aruncat.
  g În Talmud expresia este des folosită cu sensul de "urmaţi şcoala mea, deveniţi discipolii mei". Motivaţia pentru care discipolii ar urma şcoala ar fi blândeţea şi simplicitatea învăţătorului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro