Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Matei

  Capitolul 10

  1. Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge, şi să vindece orice boală şi orice neputinţă.
  2. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui;
  3. Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu;
  4. Simon Canaaneul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.
  5. Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece poruncindu-le: "Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor.
  6. Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
  7. Mergând, predicaţi: "S-a apropiat împărăţia cerurilor".
  8. Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli. În dar aţi primit, în dar să daţi.
  9. Nu luaţi nici aur, nici argint, nici ban la brâu,
  10. nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălţăminte şi nici toiag, pentru că cine lucrează are dreptul la hrană.
  11. În cetatea sau în satul în care intraţi, interesaţi-vă cine este om vrednic şi rămâneţi acolo până când plecaţi.
  12. Intrând în casă, salutaţi.
  13. Şi dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei; însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
  14. Dacă cineva nu vă primeşte şi nu ascultă cuvintele voastre, ieşind din casa şi din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre.
  15. Adevăr vă spun: mai uşor va fi în ziua judecăţii pentru pământul Sodomei şi al Gomorei decât pentru cetatea aceea.
  16. Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi simpli ca porumbeii.
  17. Feriţi-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor.
  18. Şi veţi fi duşi din cauza mea înaintea guvernanţilor şi a regilor, ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor.
  19. Când veţi fi daţi pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi,
  20. pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi.
  21. Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide.
  22. Şi veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit acela va fi mântuit.
  23. Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiţi în alta, căci adevăr vă spun, nu veţi termina cetăţile lui Israel până când va veni Fiul Omului.
  24. Nu este discipolul mai presus decât învăţătorul, nici servitorul mai presus decât stăpânul său.
  25. Este de ajuns discipolului să devină ca învăţătorul său, şi servitorului ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu atât mai mult pe cei din casa lui!
  26. Nu vă temeţi de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic secret care nu va fi cunoscut.
  27. Ceea ce eu vă spun în întuneric, spuneţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri.
  28. Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul şi sufletul în Gheenă.
  29. Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi nici una dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru.
  30. Vouă însă, vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap.
  31. Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii.
  32. Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri.
  33. Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri.
  34. Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ. Nu am venit să aduc pace, ci sabie.
  35. Căci am venit să despart fiul de tatăl său fiica de mama sa, nora de soacra sa,
  36. iar duşmanii omului vor fi cei din casa lui.
  37. Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine; şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.
  38. Cine nu-şi ia crucea şi nu mă urmează, nu este vrednic de mine.
  39. Cine ţine la viaţă, o va pierde, iar cine îşi pierde viaţa pentru mine, o va regăsi.
  40. Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine, îl primeşte pe acela care m-a trimis.
  41. Cine primeşte un profet pentru că este profet, va primi răsplata profetului, iar cine primeşte un drept pentru că este drept va primi răsplata celui drept.
  42. Cine va da de băut, fie şi numai un pahar cu apă rece, unuia dintre aceştia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata".

  Alegerea apostolilor
  (Mc 3,14-19; Lc 6,12-16)

  Capitolul 10

  1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge, şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Numele a celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; b 4 Simon Canaaneul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.

  Misiunea apostolilor
  (Mc 6,7-13; Lc 9,1-6; 10,3-11)
      5 Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece poruncindu-le: "Să nu mergeţi pe calea păgânilor c şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor d. 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 Mergând, predicaţi: "S-a apropiat împărăţia cerurilor". 8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli. În dar aţi primit, în dar să daţi. 9 Nu luaţi nici aur, nici argint, nici ban la brâu, 10 nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălţăminte şi nici toiag, pentru că cine lucrează are dreptul la hrană. 11 În cetatea sau în satul în care intraţi, interesaţi-vă cine este om vrednic şi rămâneţi acolo până când plecaţi. 12 Intrând în casă, salutaţi. 13 Şi dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei; însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă cineva nu vă primeşte şi nu ascultă cuvintele voastre, ieşind din casa şi din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre. 15 Adevăr vă spun: mai uşor va fi în ziua judecăţii pentru pământul Sodomei şi al Gomorei decât pentru cetatea aceea.

  Persecuţiile împotriva discipolilor
  (Mc 13,9-13; Lc 21,12-17)
      16 Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi simpli ca porumbeii. 17 Feriţi-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Şi veţi fi duşi din cauza mea înaintea guvernanţilor şi a regilor, ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor. 19 Când veţi fi daţi pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi, 20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi.
       21 Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Şi veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit acela va fi mântuit.
       23 Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiţi în alta e, căci adevăr vă spun, nu veţi termina cetăţile lui Israel până când va veni Fiul Omului.
       24 Nu este discipolul mai presus decât învăţătorul, nici servitorul mai presus decât stăpânul său. 25 Este de ajuns discipolului să devină ca învăţătorul său, şi servitorului ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu atât mai mult pe cei din casa lui!

  Mărturisirea curajoasă a Fiului Omului
  (Lc 12,1-9)
      26 Nu vă temeţi de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic secret care nu va fi cunoscut. 27 Ceea ce eu vă spun în întuneric, spuneţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri.
       28 Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul şi sufletul în Gheenă. 29 Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? f Şi nici una dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. 30 Vouă însă, vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. 31 Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. 32 Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. 33 Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri.

  Exigenţele urmării lui Isus
  (Lc 12,51-53; 14,26-27)
      34 Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ. Nu am venit să aduc pace, ci sabie. 35 Căci am venit să despart
      fiul g de tatăl său
      fiica de mama sa,
      nora de soacra sa,

  36     iar duşmanii omului vor fi cei din casa lui.
  37 Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine; şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea şi nu mă urmează, nu este vrednic de mine. 39 Cine ţine la viaţă h, o va pierde, iar cine îşi pierde viaţa pentru mine, o va regăsi.

  Răsplată pentru primirea apostolilor
  (Mc 9,41)
      40 Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine, îl primeşte pe acela care m-a trimis. 41 Cine primeşte un profet pentru că este i profet, va primi răsplata profetului, iar cine primeşte un drept pentru că este drept va primi răsplata celui drept. 42 Cine va da de băut, fie şi numai un pahar cu apă rece, unuia dintre aceştia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata".

  Note de subsol


  a Numele celor doisprezece apostoli: Shime`ôn (ebr.) = Dumnezeu a ascultat; Petros (gr.) = piatră; Andreas (gr.) = bărbătos; Ya`âkob (ebr.) = Dumnezeu să protejeze; Zabdi`el (ebr.) = Dumnezeu a dat; Yehôhanan (ebr.) = Iahve este îndurător; Filippos (gr.) = iubitor de cai; Bar-Tolmây (aram.) = fiul lui Tolmai (al impurului); Teôma` (ebr.) = geamăn; Mattateyâh (ebr.) = darul lui Dumnezeu; Halpây (aram.) = Dumnezeu dă peste măsură; Todday (aram.) = pieptos; Qannaya (ebr.) = gelos pentru Dumnezeu; Yehudâh (ebr.) = preamărit este Dumnezeu; `Ish saqqarya (aram.) = om fals, ipocrit (după alţii `Ish Qeryiôt = om din Qeriot).
  b Unele manuscrise adaugă: Lebbaios = inimos.
  c Drumul care trece printr-un teritoriu locuit de păgâni, adică de cei care nu erau evrei.
  d Samaritenii erau evreii care au rămas după deportarea majorităţii populaţiei în Asiria, în 721 î.C. şi colonii păgâni aduşi de regele Asiriei. Aceştia din urmă au asimilat în parte religia evreilor: acceptau Cartea Sfântă a lui Moise şi tăierea împrejur, dar nu participau la cultul religios în templul din Ierusalim, ci îşi construiseră un templu propriu pe muntele Garizim. Până la distrugerea templului din Ierusalim erau dispreţuiţi de evrei, iar evreii în trecere nu erau găzduiţi în satele samaritenilor. Această ostilitate se va reduce după sec. I d.C.
  e Multe manuscrise adaugă: şi dacă vă persecută şi în aceasta, fugiţi într-o alta.
  f Lit.: assarion - monedă romană de bronz valorând 1/16 dintr-un dinar.
  g Lit.: omul.
  h Lit.: cine îşi găseşte viaţa.
  i Lit.: în nume...
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro