Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Marcu

  Capitolul 7

  1. Fariseii şi unii dintre cărturarii veniţi de la Ierusalim s-au adunat în jurul lui
  2. şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau cu mâinile necurate, adică nespălate -
  3. căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu-şi spală mâinile, ţinând astfel obiceiurile din bătrâni,
  4. iar când se întorc de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz.
  5. Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: "De ce discipolii tăi nu urmează obiceiurile din bătrâni, ci mănâncă cu mâinile necurate?"
  6. El le-a spus: "Bine a profetizat Isaia despre voi, ipocriţilor, după cum este scris: Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine.
  7. În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor.
  8. Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi obiceiul oamenilor".
  9. Şi le-a spus: "Frumos! Voi daţi deoparte porunca lui Dumnezeu ca să stabiliţi tradiţia voastră!
  10. Căci Moise a spus: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, şi Cine vorbeşte de rău pe tatăl sau pe mama să fie dat la moarte.
  11. Voi însă spuneţi: «Dacă un om îi zice tatălui sau mamei: `Este corban` - adică ofertă sacră - `ceea ce ţi se cuvine de la mine`»,
  12. voi nu-i permiteţi să mai facă ceva pentru tatăl sau mama lui.
  13. Astfel, suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi. Şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare".
  14. Chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi!
  15. Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur".
  16. .
  17. Când, lăsând mulţimea, a intrat în casă, discipolii săi l-au întrebat despre parabolă,
  18. iar el le-a spus: "Cum, nici voi nu pricepeţi? Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră din afară în om nu poate să-l facă impur?
  19. Deoarece nu intră în inimă, ci în stomac şi apoi este eliminat în loc ascuns". Astfel, declara pure toate alimentele.
  20. Şi le-a mai zis: "Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur.
  21. Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele,
  22. adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea.
  23. Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".
  24. Apoi a plecat din acel loc şi a venit în ţinutul Tirului şi Sidonului şi a intrat într-o casă, voind ca nimeni să nu ştie, însă nu a putut să rămână ascuns,
  25. căci o femeie a cărei fiică avea un duh necurat a auzit despre el şi, venind îndată, a căzut la picioarele lui.
  26. Însă femeia era păgână, de origine siro-feniciană. Ea l-a rugat să alunge diavolul din fiica ei.
  27. El i-a spus: "Lasă mai întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei".
  28. Dar ea i-a răspuns: "Doamne, chiar şi căţeii mănâncă sub masă firimiturile copiilor".
  29. El i-a spus: "Pentru acest cuvânt, mergi: diavolul a ieşit din fiica ta".
  30. Şi, plecând acasă, a găsit fetiţa culcată în pat şi diavolul ieşise din ea.
  31. Ieşind din nou din ţinutul Tirului, a trecut prin Sidon spre Marea Galileii, în mijlocul ţinutului Decapole.
  32. I-au adus un surd care vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el.
  33. Luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba.
  34. Apoi, privind spre cer, a suspinat şi a zis: "Effata!", care înseamnă "Deschide-te!"
  35. Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea clar.
  36. Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât mai mult le poruncea, cu atât mai mult ei îi duceau vestea
  37. şi, peste măsură de uluiţi, spuneau: "Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească".

  Fariseii şi obiceiurile din bătrâni
  (Mt 15,1-20)

  Capitolul 7

  1 Fariseii şi unii dintre cărturarii veniţi de la Ierusalim s-au adunat în jurul lui 2 şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau a cu mâinile necurate, adică nespălate - 3 căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu-şi spală mâinile b, ţinând astfel obiceiurile din bătrâni, 4 iar când se întorc de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; c mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz d. 5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: "De ce discipolii tăi nu urmează obiceiurile din bătrâni, ci mănâncă cu mâinile necurate?" 6 El le-a spus: "Bine a profetizat Isaia despre voi, ipocriţilor, după cum este scris:
      Acest popor mă cinsteşte e cu buzele,
      însă inima lor este departe de mine.

  7    În zadar mă cinstesc
      propunând învăţături
      care sunt doar porunci ale oamenilor
  .
  8 Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi obiceiul oamenilor". 9 Şi le-a spus: "Frumos! Voi daţi deoparte porunca lui Dumnezeu ca să stabiliţi tradiţia voastră! 10 Căci Moise a spus: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, şi Cine vorbeşte de rău pe tatăl sau pe mama să fie dat la moarte. 11 Voi însă spuneţi: «Dacă un om îi zice tatălui sau mamei: `Este corban` - adică ofertă sacră - `ceea ce ţi se cuvine de la mine`», 12 voi nu-i permiteţi să mai facă ceva pentru tatăl sau mama lui. 13 Astfel, suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi. Şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare".
       14 Chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi! 15 Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur". 16  f. 17 Când, lăsând mulţimea, a intrat în casă, discipolii săi l-au întrebat despre parabolă, 18 iar el le-a spus: "Cum, nici voi nu pricepeţi? Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră din afară în om nu poate să-l facă impur? 19 Deoarece nu intră în inimă, ci în stomac şi apoi este eliminat în loc ascuns". Astfel, declara pure toate alimentele. 20 Şi le-a mai zis: "Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur. 21 Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, 22 adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".


  III. ACTIVITATEA LUI ISUS
  ÎN ŢINUTURILE PĂGÂNE


  Credinţa unei femei păgâne
  (Mt 15,21-28)
      24 Apoi a plecat din acel loc şi a venit în ţinutul Tirului şi Sidonului g şi a intrat într-o casă, voind ca nimeni să nu ştie, însă nu a putut să rămână ascuns, 25 căci o femeie a cărei fiică avea un duh necurat a auzit despre el şi, venind îndată, a căzut la picioarele lui. 26 Însă femeia era păgână h, de origine siro-feniciană. Ea l-a rugat să alunge diavolul din fiica ei. 27 El i-a spus: "Lasă mai întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei". 28 Dar ea i-a răspuns: "Doamne, chiar şi căţeii mănâncă sub masă firimiturile copiilor". 29 El i-a spus: "Pentru acest cuvânt, mergi: diavolul a ieşit din fiica ta". 30 Şi, plecând acasă, a găsit fetiţa culcată în pat şi diavolul ieşise din ea.

  Vindecarea unui surdomut

      31 Ieşind din nou din ţinutul Tirului, a trecut prin Sidon spre Marea Galileii, în mijlocul ţinutului Decapole. 32 I-au adus un surd care vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el. 33 Luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba. 34 Apoi, privind spre cer, a suspinat şi a zis: "Effata!", care înseamnă "Deschide-te!" 35 Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea clar. 36 Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât mai mult le poruncea, cu atât mai mult ei îi duceau vestea 37 şi, peste măsură de uluiţi, spuneau: "Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească".

  Note de subsol


  a Lit.: mâncau pâini.
  b Lit.: dacă nu-şi spală mâinile cu un pumn. Termenul grec pigme, care înseamnă "pumn", a fost interpretat de unele manuscrise drept: des sau cu grijă. În Mishna sunt recomandate trei feluri de spălări rituale ale mâinilor: 1) clătirea degetelor înainte de o masă obişnuită; 2) spălarea mâinilor până la încheietură înainte de oferirea jertfelor sau la consumarea alimentelor rituale de sărbători; 3) spălarea mâinilor până la cot în templu.
  c Evreii erau expuşi la impuritate prin contactul cu păgânii din piaţă; de aceea, la întoarcere, trebuiau să-şi scufunde mâinile până la cot în apă curgătoare sau de ploaie.
  d Unele manuscrise adaugă: şi a paturilor.
  e Câteva manuscrise au: mă cinsteşte şi mă iubeşte.
  f Cele mai importante şi vechi manuscrise nu menţionează acest verset. Unele manuscrise, de mai mică importanţă, au: Cine are urechi pentru a asculta, să asculte!
  g În unele manuscrise lipseşte: şi Sidonului.
  h Lit.: greacă. Originea femeii este siro-feniciană. Termenul "greacă" este sinonim aici cu "păgână".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro