Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Luca

  Capitolul 21

  1. Ridicându-şi privirea, i-a văzut pe bogaţii care îşi puneau darurile în caseta pentru ofrande.
  2. A văzut şi o văduvă săracă punând acolo două monede mici.
  3. Şi a spus: "Vă spun, cu adevărat această văduvă săracă a pus mai mult decât toţi,
  4. pentru că toţi aceştia au oferit lui Dumnezeu din surplusul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a oferit tot ce avea la viaţa ei".
  5. Iar unora, care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase şi daruri votive, le-a spus:
  6. "Cât despre lucrurile acestea pe care le admiraţi, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată".
  7. Ei l-au întrebat: "Învăţătorule, când vor fi acestea şi care va fi semnul că ele se vor întâmpla?"
  8. El le-a zis: "Fiţi atenţi să nu fiţi înşelaţi căci vor veni mulţi în numele meu, spunând: «Eu sunt!» şi: «Timpul este aproape». Nu vă luaţi după ei.
  9. Când veţi auzi despre războaie şi revolte, nu vă temeţi, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârşitul".
  10. Apoi le spunea: "Se va ridica un popor împotriva altui popor şi un imperiu împotriva altui imperiu.
  11. Vor fi cutremure mari şi, în diferite locuri, foamete şi epidemii; vor fi fapte înfricoşătoare şi semne mari din cer.
  12. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi şi vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi şi închisori, vă vor duce în faţa regilor şi guvernanţilor din cauza numelui meu.
  13. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie.
  14. Întipăriţi-vă în minte: să nu vă preocupaţi cum vă veţi apăra,
  15. căci eu vă voi da grai şi înţelepciune cărora nici unul dintre duşmanii voştri nu le va putea rezista şi nici răspunde.
  16. Veţi fi trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi prieteni şi vor ucide pe unii dintre voi;
  17. veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu.
  18. Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde.
  19. Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele.
  20. Când veţi vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să ştiţi că s-a apropiat devastarea lui.
  21. Cei din Iudeea să fugă în munţi, iar cei care se află în el să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el,
  22. pentru că acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise.
  23. Vai de cele însărcinate şi de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ şi urgie peste acest popor.
  24. Şi vor cădea sub ascuţişul sabiei şi vor fi făcuţi sclavii tuturor popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, până se vor împlini timpurile păgânilor.
  25. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor.
  26. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor ce se vor întâmpla în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite.
  27. Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie.
  28. Când vor începe să se întâmple acestea, sculaţi-vă şi ridicaţi-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră".
  29. Şi le-a zis o parabolă: "Uitaţi-vă la smochin şi la toţi copacii.
  30. De îndată ce vedeţi că înmuguresc, vă daţi singuri seama că vara este deja aproape.
  31. La fel şi voi, când veţi vedea că acestea se împlinesc, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
  32. Adevăr vă spun: nu va trece generaţia aceasta până când nu se vor fi împlinit toate.
  33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.
  34. Aveţi grijă de voi înşivă ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate,
  35. ca un laţ; căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ.
  36. Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă ca să puteţi scăpa de toate cele ce se vor petrece şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!"
  37. În fiecare zi învăţa în templu, iar noaptea ieşea şi o petrecea pe Muntele numit al Măslinilor.
  38. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la el, în templu, ca să-l asculte.

  Ofranda văduvei
  (Mc 12,41-44)

  Capitolul 21

  1 Ridicându-şi privirea, i-a văzut pe bogaţii care îşi puneau darurile în caseta pentru ofrande a. 2 A văzut şi o văduvă săracă punând acolo două monede mici b. 3 Şi a spus: "Vă spun, cu adevărat această văduvă săracă a pus mai mult decât toţi, 4 pentru că toţi aceştia au oferit lui Dumnezeu din surplusul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a oferit tot ce avea la viaţa ei".


  VI. DISCURSUL ESCATOLOGIC

  Anunţarea distrugerii templului
  (Mt 24,1-3; Mc 13,1-4)
      5 Iar unora, care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase şi daruri votive c, le-a spus: 6 "Cât despre lucrurile acestea pe care le admiraţi, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată". 7 Ei l-au întrebat: "Învăţătorule, când vor fi acestea şi care va fi semnul că ele se vor întâmpla?"

  Semnele sfârşitului
  (Mt 10,17-22; 24,4-14; Mc 13,5-13)
      8 El le-a zis: "Fiţi atenţi să nu fiţi înşelaţi căci vor veni mulţi în numele meu, spunând: «Eu sunt!» şi: «Timpul este aproape». Nu vă luaţi după ei. 9 Când veţi auzi despre războaie şi revolte, nu vă temeţi, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârşitul". 10 Apoi le spunea: "Se va ridica un popor împotriva altui popor şi un imperiu împotriva altui imperiu. 11 Vor fi cutremure mari şi, în diferite locuri, foamete şi epidemii; vor fi fapte înfricoşătoare şi semne mari din cer.
       12 Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi şi vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi şi închisori, vă vor duce în faţa regilor şi guvernanţilor din cauza numelui meu. 13 Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. 14 Întipăriţi-vă în minte: să nu vă preocupaţi cum vă veţi apăra, 15 căci eu vă voi da grai şi înţelepciune cărora nici unul dintre duşmanii voştri nu le va putea rezista şi nici răspunde. 16 Veţi fi trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi prieteni şi vor ucide pe unii dintre voi; 17 veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. 18 Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 19 Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele.

  Distrugerea Ierusalimului
  (Mt 24,15-21; Mc 13,14-23)
      20 Când veţi vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să ştiţi că s-a apropiat devastarea lui. 21 Cei din Iudeea să fugă în munţi, iar cei care se află în el să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el, 22 pentru că acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise. 23 Vai de cele însărcinate şi de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ şi urgie peste acest popor. 24 Şi vor cădea sub ascuţişul sabiei şi vor fi făcuţi sclavii tuturor popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, până se vor împlini timpurile păgânilor d.

  Venirea Fiului Omului
  (Mt 24,29-31; Mc 13,24-27)
      25 Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor. 26 Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor ce se vor întâmpla în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. 27 Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie. 28 Când vor începe să se întâmple acestea, sculaţi-vă şi ridicaţi-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră".

  Parabola smochinului
  (Mt 24,32-35; Mc 13,28-31)
      29 Şi le-a zis o parabolă: "Uitaţi-vă la smochin şi la toţi copacii. 30 De îndată ce vedeţi că înmuguresc, vă daţi singuri seama că vara este deja aproape. 31 La fel şi voi, când veţi vedea că acestea se împlinesc, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 32 Adevăr vă spun: nu va trece generaţia aceasta până când nu se vor fi împlinit toate. 33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.

  Îndemn la veghere

      34 Aveţi grijă de voi înşivă ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, 35 ca un laţ; căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. 36 Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă ca să puteţi scăpa de toate cele ce se vor petrece şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!"
       37 În fiecare zi învăţa în templu, iar noaptea ieşea şi o petrecea pe Muntele numit al Măslinilor. 38 Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la el, în templu, ca să-l asculte.

  Note de subsol


  a Lit.: camera tezaurului, menţionată deja în Neh 12,44. Taxele şi ofrandele pentru templu erau colectate, după mărturia lui Iosif Flaviu, în curtea femeilor, prin treisprezece casete pe care erau înscrise diferitele tipuri de oferte: "Shekeli noi", "Shekeli vechi", "Ofrande de păsări", "Păsări pentru arderi de tot", "Lemn", "Tămâie", "Caseta milei" şi încă şase casete cu inscripţia: "Ofrande de bunăvoie".
  b Lit.: duo lepta. Un lepton este o monedă din cupru valorând 1/128 dinari.
  c Familiile bogate, conducătorii poporului şi unii pelerini ofereau, din evlavie pentru templu, daruri scumpe expuse pe pereţii interiori: tapiserii fine din Babilon, bijuterii din aur etc. Iosif Flaviu menţionează viţa de vie din aur care atârna în vestibulul Sfintei, având ciorchini de mărimea unui om.
  d Expresie proprie lui Luca; probabil se referă la perioada dintre cucerirea Ierusalimului de către Titus (70 d.C.) şi înfrângerea ultimei rezistenţe a evreilor condusă de Bar Kochba în anul 135 d.C.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro