Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Luca

  Capitolul 2

  1. În zilele acelea, a venit un decret din partea împăratului August ca să se facă recensământ pe tot pământul.
  2. Acest recensământ a fost primul, pe când Quirinius era guvernator al Siriei.
  3. Toţi mergeau să fie înscrişi, fiecare în cetatea sa.
  4. Şi Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, către Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, întrucât era din casa şi din familia lui David,
  5. pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.
  6. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască
  7. şi l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei.
  8. În acelaşi ţinut erau unii păstori care trăiau pe câmp şi păzeau turmele pe timpul nopţii.
  9. Şi le-a apărut un înger al Domnului şi gloria Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinşi de o mare spaimă.
  10. Îngerul le-a spus: "Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul:
  11. astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul.
  12. Acesta este semnul: veţi găsi un copil înfăşat şi culcat în iesle".
  13. Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o mulţime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu şi spunând:
  14. "Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!"
  15. Când îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii au spus unii către alţii: "Să mergem până la Betleem şi să vedem acest Cuvânt care s-a făcut şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul".
  16. Au plecat, deci, în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul culcat în iesle.
  17. După ce l-au văzut, au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil.
  18. Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.
  19. Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.
  20. Apoi păstorii s-au întors, preamărindu-l şi lăudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut, după cum le-a fost spus.
  21. Când s-au împlinit opt zile, a fost circumcis şi i s-a pus numele Isus, aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit.
  22. După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului,
  23. după cum este scris în Legea Domnului: Orice prim născut de parte bărbătească va fi declarat sfânt pentru Domnul
  24. şi să aducă jertfă, după cum este scris în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.
  25. Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta consolarea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui.
  26. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului.
  27. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus, ca să îndeplinească prescrierile Legii cu privire la el,
  28. l-a luat în braţele sale şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând:
  29. "Acum eliberează-l, Stăpâne, pe slujitorul tău în pace, după cuvântul tău,
  30. pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta
  31. pe care ai pregătit-o în faţa tuturor popoarelor:
  32. lumină spre luminarea neamurilor şi spre gloria poporului tău Israel!"
  33. Tatăl şi mama lui se mirau de cele spuse despre el.
  34. Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: "Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn care va stârni împotrivire -
  35. ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi - iar ţie, o sabie îţi va străpunge sufletul".
  36. Era acolo şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei,
  37. era acum văduvă şi ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni.
  38. Venind şi ea chiar la aceeaşi oră, îl preamărea pe Dumnezeu şi vorbea despre [copil] tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului.
  39. Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.
  40. Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.
  41. Părinţii lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paştelui.
  42. Când avea el doisprezece ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii.
  43. După ce s-au împlinit acele zile, pe când se întorceau, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui nu ştiau.
  44. Crezând însă că este cu grupul de pelerini, au mers cale de o zi şi-l căutau printre rude şi cunoscuţi.
  45. Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim, căutându-l.
  46. După trei zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări.
  47. Toţi cei care îl ascultau se mirau de înţelepciunea şi de răspunsurile lui.
  48. Văzându-l, ei au rămas înmărmuriţi şi mama lui i-a spus: "Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată, tatăl tău şi cu mine te-am căutat îngrijoraţi".
  49. El însă le-a spus: "De ce m-aţi căutat? Nu ştiaţi că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu?"
  50. Însă ei n-au înţeles cuvântul pe care li-l spusese.
  51. Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. Iar mama lui păstra toate acestea în inima ei.
  52. Isus creştea în înţelepciune, statură şi har, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

  Naşterea lui Isus(Mt 1,18-25)

  Capitolul 2

  1 În zilele acelea, a venit un decret din partea împăratului August a ca să se facă recensământ pe tot pământul. 2 Acest recensământ a fost primul, pe când Quirinius b era guvernator al Siriei. 3 Toţi mergeau să fie înscrişi, fiecare în cetatea sa. 4 Şi Iosif a urcat c din Galileea, din cetatea Nazaret, către Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, întrucât era din casa şi din familia lui David, 5 pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. 6 Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască 7 şi l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei d.
       8 În acelaşi ţinut erau unii păstori care trăiau pe câmp şi păzeau turmele pe timpul nopţii. 9 Şi le-a apărut un înger al Domnului şi gloria Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinşi de o mare spaimă. 10 Îngerul le-a spus: "Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: 11 astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul. 12 Acesta este semnul: veţi găsi un copil înfăşat şi culcat în iesle". 13 Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o mulţime din oastea cerească e, lăudându-l pe Dumnezeu şi spunând:
  14     "Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu,
      şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!" f
       15 Când îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii au spus unii către alţii: "Să mergem până la Betleem şi să vedem acest Cuvânt care s-a făcut şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul". 16 Au plecat, deci, în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul culcat în iesle. 17 După ce l-au văzut, au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil. 18 Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 19 Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. 20 Apoi păstorii s-au întors, preamărindu-l şi lăudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut, după cum le-a fost spus.
       21 Când s-au împlinit opt zile, a fost circumcis şi i s-a pus numele Isus, aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit.

  Prezentarea lui Isus în templu

      22 După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise g, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, 23 după cum este scris în Legea Domnului: Orice prim născut de parte bărbătească va fi declarat sfânt pentru Domnul h 24 şi să aducă jertfă, după cum este scris în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.
       25 Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta consolarea i lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul j Domnului. 27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus, ca să îndeplinească prescrierile Legii cu privire la el, 28 l-a luat în braţele sale şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând:
  29    "Acum eliberează-l, Stăpâne,
      pe slujitorul tău în pace, după cuvântul tău,
  30    pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta
  31    pe care ai pregătit-o
      în faţa tuturor popoarelor:
  32    lumină spre luminarea neamurilor
      şi spre gloria poporului tău Israel!"
  33 Tatăl şi mama lui se mirau de cele spuse despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: "Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn care va stârni împotrivire k - 35 ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi - iar ţie, o sabie îţi va străpunge sufletul".
       36 Era acolo şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei, 37 era acum văduvă şi ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni. 38 Venind şi ea chiar la aceeaşi oră, îl preamărea pe Dumnezeu şi vorbea despre [copil] tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului.
       39 Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.

  Isus în templu la vârsta de doisprezece ani

      41 Părinţii lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paştelui l. 42 Când avea el doisprezece ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. 43 După ce s-au împlinit acele zile, pe când se întorceau, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui nu ştiau. 44 Crezând însă că este cu grupul de pelerini m, au mers cale de o zi şi-l căutau printre rude şi cunoscuţi. 45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim, căutându-l. 46 După trei zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul învăţătorilor n, ascultându-i şi punându-le întrebări.
       47 Toţi cei care îl ascultau se mirau de înţelepciunea şi de răspunsurile lui. 48 Văzându-l, ei au rămas înmărmuriţi şi mama lui i-a spus: "Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată, tatăl tău şi cu mine te-am căutat îngrijoraţi". 49 El însă le-a spus: "De ce m-aţi căutat? Nu ştiaţi că eu trebuie să fiu în casa o Tatălui meu?" 50 Însă ei n-au înţeles cuvântul pe care li-l spusese.
       51 Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. Iar mama lui păstra toate acestea în inima ei.
       52 Isus creştea în înţelepciune, statură şi har, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

  Note de subsol


  a Octavian August este strănepotul lui Iulius Cezar. După înfrângerea lui Lepidus (36 î.C.) şi a lui Antoniu (31 î.C.), rămâne singur împărat în Imperiul Roman. A primit de la senat titlul de August (= cel vrednic de onoare) în 27 î.C. A murit în anul 14 d.C.
  b Publius Sulpicius Quirinius a fost trimis ca delegat în Siria şi însărcinat cu restructurarea Iudeii ca provincie romană după depunerea lui Arhelau, fiul lui Irod cel Mare (Mt 2,22), care domnise între 4 î.C. şi 6 d.C.
  c Este o expresie tipic ebraică în VT pentru a indica urcarea în regiunea muntoasă a Iudeii, în special la Ierusalim (780 m altitudine: Mc 10,32; In 2,13; Lc 2,42).
  d În greacă, katalyma înseamnă "loc închiriat pentru o noapte". Aici se referă la o încăpere comună pentru popasul caravanelor (caravanserai).
  e În VT întâlnim expresia: "Dumnezeul oştirilor cereşti" de 284 de ori. Aceste "oştiri" sunt formate din îngeri care aveau rolul liturgic de a cânta laudă lui Dumnezeu (Is 6,3; Iob 38,7; Ps 29,1-2). În textul lui Luca ei celebrează intrarea lui Mesia Isus în lume (Evr 1,6).
  f Expresia: oamenilor de bunăvoinţă, după Vg, nu redă tot sensul original: termenul grec eudokia înseamnă "complăcere", "bunăvoinţă", "voinţa de a face bine" şi se referă, în mod incontestabil, la planul de mântuire bazat pe bunătatea şi fidelitatea lui Dumnezeu, şi nu pe răspunsul omului, care are importanţa sa, dar e secundar pentru realizarea planului salvific. Traducerea: pace oamenilor pe care el îi iubeşte este susţinută de o serie de manuscrise vechi, de textele de la Qumran (1QH 4,32) şi este preferată de majoritatea versiunilor actuale (BJ, TOB, RSV etc.).
  g În Lev 12,2-8 se spune că o femeie, după naştere, era considerată "impură" pentru 7 zile, după naşterea unui băiat; pentru 14 zile, după naşterea unei fete şi nu era admisă la cult pentru alte 33 de zile, după naşterea unui băiat, şi alte 66 de zile, după naşterea unei fete. După această perioadă, trebuia să se prezinte la preot şi să ofere "sacrificiul pentru păcat", de obicei un miel de un an, însă pentru cei săraci erau suficiente două turturele sau doi pui de porumbel. Purificarea era impusă numai mamei, iar băiatul prim născut trebuia răscumpărat. Prezentarea copilului în templu nu era poruncită, dar nici interzisă (Num 18,15) şi, probabil, unele familii evlavioase o practicau (1Sam 1,24-28).
  h Legea prescria răscumpărarea primului născut de parte bărbătească atât pentru oameni, cât şi pentru animale (Ex 13,1-2), întrucât erau consideraţi "consacraţi", "sfinţiţi" Domnului. În ritual se făcea o binecuvântare pentru rodnicia ulterioară şi sănătate. Ca preţ de răscumpărare, familia trebuia să plătească preotului cinci shekeli. Luca vorbeşte numai de jertfa adusă pentru purificarea Mariei. Faptul că el nu menţionează plata celor cinci shekeli sugerează ideea că Isus nu trebuia să fie răscumpărat, căci el îşi va da viaţa ca răscumpărare.
  i Evenimentul mesianic descris şi promis de profeţi care aduce Israelului eliberarea de toate relele şi venirea escatologică a lui Dumnezeu (Is 40,1 ş.u.; 62,1; 66,8).
  j Lit.: unsul, consacratul (Ex 30,32), destinat să mântuiască poporul lui Dumnezeu. "Cristosul, Unsul Domnului" este titlul mesianic tradiţional în VT grec (1Sam 24,7.11), spre deosebire de "Cristos Domnul" devenit nume propriu al lui Isus (Fap 2,36).
  k Oamenii se împart în privinţa lui Cristos: sau se scandalizează de el şi, respingându-l prin necredinţă, devin vinovaţi (Is 8,14; Lc 20,17-18), sau îl acceptă prin credinţă şi ajung astfel la mântuire.
  l După împlinirea vârstei de doisprezece ani, fiecare bărbat israelit era obligat de Lege să meargă la templu de trei ori pe an: la Paşti, la Rusalii şi la sărbătoarea Corturilor (Ex 23,14-17). Cei care locuiau departe erau obligaţi numai de Paşti. Femeile nu erau obligate, dar multe mergeau din evlavie.
  m Lit.: synodia = caravană; cuvântul se află numai aici în NT şi desemnează un grup de oameni ce călătoresc împreună. Motivul de a călători în grup din şi spre Galileea era traversarea ţinutului neospitalier al Samariei şi pericolul atacurilor din partea tâlharilor (Lc 9,53; 10,30).
  n Pentru o înţelegere corectă a acestui verset, menţionăm că învăţătura religioasă publică din templu se făcea, în special, cu ocazia sărbătorilor, constând în discuţii dintre învăţătorii Legii şi ascultătorii care le puneau întrebări. Tinerii participau cu entuziasm la aceste lecţii publice, din dorinţa de a cunoaşte mai amănunţit Legea şi interpretările ei.
  o Lit.: în cele ale Tatălui. Contextul în care părinţii îl caută pe Isus cere, în mod logic, în răspunsul lui Isus numirea unui loc. Expresia greacă en + dativ plural poate fi tradusă ca locuinţa, casa, proprietatea cuiva (Iob 18,19; Est 7,9). De altfel, templul este considerat de Isus de mai multe ori drept "casa Tatălui" (Lc 19,46; In 2,16). Majoritatea traducerilor actuale (RSV, BJ, TOB) propun acest sens.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro