Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Evanghelia după Sfântul Ioan

  Capitolul 12

  1. Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde se afla Lazăr, pe care Isus îl înviase din morţi.
  2. Au pregătit acolo pentru el o cină; Marta servea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu el.
  3. Atunci, Maria a luat un vas cu mireasmă de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi i le-a şters cu părul ei. Şi casa s-a umplut cu parfumul miresmei.
  4. Iuda Iscarioteanul, unul dintre discipolii lui - cel care avea să-l trădeze - a spus:
  5. "De ce nu s-a vândut mireasma aceasta cu trei sute de dinari şi să se dea săracilor?"
  6. Dar a spus aceasta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era hoţ: întrucât el ţinea punga cu bani, fura din ce se punea în ea.
  7. Atunci Isus a spus: "Las-o! Pentru ziua înmormântării mele a păstrat aceasta.
  8. Căci pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă aveţi întotdeauna".
  9. Atunci o mare mulţime dintre iudei a aflat că este acolo şi a venit nu numai pentru Isus, ci şi ca să-l vadă pe Lazăr, pe care îl înviase din morţi.
  10. Arhiereii voiau să-l ucidă şi pe Lazăr,
  11. pentru că mulţi iudei îi părăseau din cauza lui şi credeau în Isus.
  12. În ziua următoare, mulţimea numeroasă, care venise pentru sărbătoare, auzind că Isus vine la Ierusalim,
  13. a luat ramuri de palmier, a ieşit în întâmpinarea lui şi striga: "Osana! Binecuvântat cel care vine în numele Domnului, regele lui Israel!"
  14. Isus, găsind un măgăruş, s-a aşezat pe el, după cum este scris:
  15. Nu te teme, fiică a Sionului, iată, regele tău vine aşezat pe un mânz de măgar.
  16. La început, discipolii lui n-au înţeles acestea, însă când Isus a fost glorificat, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre el şi că au făcut aceasta pentru el.
  17. Aşadar, mulţimea, care fusese cu el când l-a chemat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi, dădea mărturie.
  18. De aceea i-a ieşit mulţimea în întâmpinare, pentru că a auzit că el a făcut semnul aceasta.
  19. Atunci, fariseii au zis unii către alţii: "Vedeţi că nu reuşiţi nimic! Iată, lumea s-a dus după el!"
  20. Printre cei care au urcat să se închine de sărbători erau unii greci.
  21. Aceştia au venit la Filip, care era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat: "Domnule, vrem să-l vedem pe Isus".
  22. Filip s-a dus şi i-a spus lui Andrei, iar Andrei şi Filip au venit şi i-au spus lui Isus.
  23. Isus le-a răspuns: "A venit ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat.
  24. Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu moare, rămâne singur; însă dacă moare, aduce rod mult.
  25. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o păstrează pentru viaţa veşnică.
  26. Dacă îmi slujeşte cineva, să mă urmeze, iar acolo unde sunt eu va fi şi cel care mă slujeşte. Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
  27. Acum sufletul meu este tulburat şi ce voi spune: Tată, salvează-mă de ceasul acesta? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta.
  28. Tată, preamăreşte numele tău!" Atunci a venit o voce din cer: "L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări".
  29. Mulţimea, care stătea acolo şi care auzise, spunea că a fost un tunet; alţii ziceau: "Un înger i-a vorbit".
  30. Isus a răspuns: "Nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi.
  31. Acum are loc judecata acestei lumi; acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară,
  32. iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la mine".
  33. Spunea aceasta ca să arate de ce moarte avea să moară.
  34. Atunci mulţimea a răspuns: "Noi am auzit din Lege că Cristos rămâne în veci. Cum poţi tu să spui că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al Omului?"
  35. Dar Isus le-a zis: "Încă puţin timp mai este lumina cu voi. Umblaţi cât timp aveţi lumina ca să nu vă prindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu ştie unde merge.
  36. Cât timp aveţi lumina, credeţi în lumină ca să deveniţi fiii luminii". Necredinţa iudeilor Isus a spus acestea şi, plecând, s-a ascuns de ei.
  37. Deşi a făcut atâtea semne înaintea lor, totuşi ei nu au crezut în el,
  38. ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese profetul Isaia: Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi şi cui i s-a descoperit braţul Domnului?
  39. Isaia a spus, de asemenea, de ce nu puteau să creadă:
  40. Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima ca nu cumva să vadă cu ochii, să înţeleagă cu inima şi să se întoarcă, iar eu să-i vindec.
  41. Isaia a spus aceasta pentru că a văzut gloria lui şi a vorbit despre el.
  42. Cu toate acestea, chiar şi mulţi dintre conducători au crezut în el, dar, din cauza fariseilor, nu o spuneau deschis, ca nu cumva să fie excluşi din sinagogă,
  43. căci iubeau mai mult cinstea oamenilor decât cinstea lui Dumnezeu.
  44. Atunci Isus a strigat şi a zis: "Cine crede în mine nu în mine crede, ci în acela care m-a trimis
  45. şi cine mă vede îl vede pe cel care m-a trimis.
  46. Eu, lumina, am venit în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric.
  47. Dacă cineva aude cuvintele mele şi nu le păzeşte, eu nu-l judec, pentru că nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.
  48. Cine mă respinge şi nu primeşte cuvintele mele îşi are judecătorul: cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de pe urmă,
  49. pentru că nu am vorbit de la mine însumi, ci acela care m-a trimis, Tatăl, mi-a dat poruncă ce să vorbesc şi ce să spun.
  50. Şi ştiu că porunca lui este viaţă veşnică. Aşadar, ceea ce spun eu, aşa spun cum mi le-a spus Tatăl".

  Ungerea lui Isus în Betania
  (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9)

  Capitolul 12

  1 Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde se afla Lazăr, pe care Isus îl înviase din morţi. 2 Au pregătit acolo pentru el o cină; Marta servea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu el. 3 Atunci, Maria a luat un vas a cu mireasmă de nard curat b, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi i le-a şters cu părul ei. Şi casa s-a umplut cu parfumul miresmei. 4 Iuda c Iscarioteanul, unul dintre discipolii lui - cel care avea să-l trădeze - a spus: 5 "De ce nu s-a vândut mireasma aceasta cu trei sute de dinari d şi să se dea săracilor?" 6 Dar a spus aceasta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era hoţ: întrucât el ţinea punga cu bani, fura din ce se punea în ea. 7 Atunci Isus a spus: "Las-o! Pentru ziua înmormântării mele a păstrat aceasta e. 8 Căci pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă aveţi întotdeauna" f.
       9 Atunci o mare mulţime dintre iudei a aflat că este acolo şi a venit nu numai pentru Isus, ci şi ca să-l vadă pe Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 10 Arhiereii voiau să-l ucidă şi pe Lazăr, 11 pentru că mulţi iudei îi părăseau din cauza lui şi credeau în Isus.

  Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim
  (Mt 21,1-16; Mc 11,1-11; Lc 19,28-40)
      12 În ziua următoare, mulţimea numeroasă, care venise pentru sărbătoare, auzind că Isus vine la Ierusalim, 13 a luat ramuri de palmier, a ieşit în întâmpinarea lui şi striga:
  "Osana!
  Binecuvântat cel care vine în numele Domnului
  ,
      regele lui Israel!"
  14 Isus, găsind un măgăruş, s-a aşezat pe el, după cum este scris:
  15     Nu te teme, fiică a Sionului,
  iată, regele tău vine
  aşezat pe un mânz de măgar
  .
  16 La început, discipolii lui n-au înţeles acestea, însă când Isus a fost glorificat, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre el şi că au făcut aceasta pentru el. 17 Aşadar, mulţimea, care fusese cu el când l-a chemat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi, dădea mărturie. 18 De aceea i-a ieşit mulţimea în întâmpinare, pentru că a auzit că el a făcut semnul aceasta. 19 Atunci, fariseii au zis unii către alţii: "Vedeţi că nu reuşiţi nimic! Iată, lumea s-a dus după el!"

  Discurs despre glorificarea Fiului Omului

      20 Printre cei care au urcat să se închine de sărbători erau unii greci. 21 Aceştia au venit la Filip, care era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat: "Domnule, vrem să-l vedem pe Isus". 22 Filip s-a dus şi i-a spus lui Andrei, iar Andrei şi Filip au venit şi i-au spus lui Isus. 23 Isus le-a răspuns: "A venit ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat. 24 Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu moare, rămâne singur; însă dacă moare, aduce rod mult. 25 Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o păstrează pentru viaţa veşnică. 26 Dacă îmi slujeşte cineva, să mă urmeze, iar acolo unde sunt eu va fi şi cel care mă slujeşte. Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
       27 Acum sufletul meu este tulburat şi ce voi spune: Tată, salvează-mă de ceasul acesta? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta. 28 Tată, preamăreşte numele tău!" Atunci a venit o voce din cer: "L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări".
       29 Mulţimea, care stătea acolo şi care auzise, spunea că a fost un tunet; alţii ziceau: "Un înger i-a vorbit". 30 Isus a răspuns: "Nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi. 31 Acum are loc judecata acestei lumi; acum conducătorul acestei lumi g va fi aruncat afară, 32 iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi h la mine". 33 Spunea aceasta ca să arate de ce moarte avea să moară.
       34 Atunci mulţimea a răspuns: "Noi am auzit din Lege că Cristos rămâne în veci. Cum poţi tu să spui că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al Omului?" 35 Dar Isus le-a zis: "Încă puţin timp mai este lumina cu voi. Umblaţi cât timp aveţi lumina ca să nu vă prindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. 36 Cât timp aveţi lumina, credeţi în lumină ca să deveniţi fiii luminii".

  Necredinţa iudeilor

      Isus a spus acestea şi, plecând, s-a ascuns de ei. 37
  Deşi a făcut atâtea semne înaintea lor, totuşi ei nu au crezut în el, 38 ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese profetul Isaia:
  Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi
      şi cui i s-a descoperit braţul Domnului
  ? i
  39 Isaia a spus, de asemenea, de ce nu puteau să creadă j:
  40     Le-a orbit ochii
      şi le-a împietrit inima
      ca nu cumva să vadă cu ochii,
  să înţeleagă cu inima
      şi să se întoarcă,
  iar eu să-i vindec
  .
  41 Isaia a spus aceasta pentru că k a văzut gloria lui şi a vorbit despre el.
       42 Cu toate acestea, chiar şi mulţi dintre conducători au crezut în el, dar, din cauza fariseilor, nu o spuneau deschis, ca nu cumva să fie excluşi din sinagogă, 43 căci iubeau mai mult cinstea oamenilor decât cinstea lui Dumnezeu.
       44 Atunci Isus a strigat şi a zis: "Cine crede în mine nu în mine crede, ci în acela care m-a trimis 45 şi cine mă vede îl vede pe cel care m-a trimis. 46 Eu, lumina, am venit în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. 47 Dacă cineva aude cuvintele mele şi nu le păzeşte, eu nu-l judec, pentru că nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48 Cine mă respinge şi nu primeşte cuvintele mele îşi are judecătorul: cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de pe urmă, 49 pentru că nu am vorbit de la mine însumi, ci acela care m-a trimis, Tatăl, mi-a dat poruncă ce să vorbesc şi ce să spun. 50 Şi ştiu că porunca lui este viaţă veşnică. Aşadar, ceea ce spun eu, aşa spun cum mi le-a spus Tatăl".

  Note de subsol


  a Lit.: litra. Este transcrierea în greacă a unităţii de măsură romane: libra = 0,327 l.
  b Nardul este o plantă din familia valerianelor (Valeriana jatamansi) care creşte în unele zone din Somalia, Arabia de Sud şi Nepal. Din rădăcina şi tulpina ei păroasă se extrage o esenţă de parfum foarte puternic.
  c Multe manuscrise adaugă: al lui Simon sau simplu: Iuda Simon.
  d Un dinar = o zi de muncă. Ioan nu insistă asupra valorii materiale a miresmei, ci scoate în evidenţă contrastul dintre gestul Mariei de iubire respectuoasă faţă de Isus, aflat în preajma morţii, şi atitudinea lacomă a lui Iuda, care îl vinde pe Isus pentru 30 de arginţi.
  e Textul grec este confuz. Ar fi posibilă şi următoarea traducere: "S-o păstreze pentru ziua înmormântării mele". Dar varianta aceasta nu are sens pentru că deja mireasma a fost turnată pe picioarele lui Isus. Acţiunea Mariei este simbolică pentru înmormântarea lui Isus. Acest moment este aproape, deoarece trădătorul este prezent, iar iudeii îl căutau pe Isus ca să-l aresteze.
  f În unele manuscrise se omite v. 8. Pentru teologia rabinică existau două categorii de fapte bune: 1) acelea care privesc milostivirea (de ex. înmormântarea); 2) acelea care se referă la dreptate (de ex. pomana). Primele erau considerate mai importante. În textul lui Ioan, problema prioritară este cea a relaţiei cu persoana lui Isus, relaţie de care Iuda vrea să se eschiveze, invocând un aspect extern: săracii. Isus se află pe punctul de a se jertfi pentru mântuirea lumii, deci el trebuie să fie în centrul atenţiei discipolilor.
  g Expresia este specifică lui Ioan, şi mai apare în 14,30; 16,11. Este întâlnită des în scrierile de la Qumran şi în literatura apocrifă unde este numit Belial. În iudaismul rabinic se referea la Dumnezeu, ca "stăpân al lumii". În contextul lui Ioan, expresia îl desemnează pe diavol ca autor al violenţei şi al minciunii (In 8,44) care conduce structurile lumeşti străine adevărului şi luminii. Prin moartea sa pe cruce şi prin înălţare, Isus îl învinge în mod definitiv pe "conducătorul acestei lumi".
  h Unele manuscrise importante au: toate în loc de: pe toţi, dar este probabil o influenţă a textului din Col 1,16-17.
  i Textul din Isaia este aplicat de Ioan lui Isus care nu este crezut, deşi a predicat ("ceea ce a auzit") şi a făcut minuni şi semne ("braţul Domnului").
  j Lit.: De aceea nu puteau să creadă pentru că Isaia spunea iarăşi.
  k În loc de: pentru că, unele manuscrise au: când.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro