Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

  Capitolul 5

  1. Ei, voi bogaţilor! Plângeţi văitându-vă din cauza nenoricirilor care vor veni peste voi.
  2. Bogăţia voastră a putrezit şi hainele voastre au fost roase de molii.
  3. Aurul vostru şi argintul au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi va mistui trupurile voastre ca focul. Aţi adunat comori pentru zilele de pe urmă!
  4. Iată, plata pe care voi aţi reţinut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre, strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului oştirilor.
  5. Voi aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri; v-aţi îngrăşat inimile pentru ziua tăierii.
  6. L-aţi osândit şi l-aţi ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit.
  7. Aşadar, fraţilor, fiţi îndelung răbdători până la venirea Domnului. Iată că agricultorul aşteaptă rodul preţios al pământului având răbdare ca să primească ploaia timpurie şi cea târzie.
  8. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape.
  9. Nu vă plângeţi, fraţilor, unii împotriva altora, ca să nu fiţi judecaţi; iată că judecătorul este la uşă.
  10. Fraţilor, luaţi ca model de suferinţă şi răbdare pe profeţii care au vorbit în numele Domnului.
  11. Iată, noi îi numim fericiţi pe cei care au fost perseverenţi. Aţi auzit de răbdarea lui Iob şi aţi văzut ce a făcut Domnul pentru el în cele din urmă, pentru că Domnul este milostiv şi îndurător.
  12. Înainte de toate, fraţii mei, să nu juraţi nici pe cer, nici pe pământ şi nici vreun alt fel de jurământ să nu faceţi. Pentru voi, da să fie da şi nu să fie nu, ca să nu cădeţi sub judecată.
  13. Este cineva dintre voi în suferinţă? Să se roage! Este cineva bine dispus? Să cânte psalmi.
  14. Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului.
  15. Iar rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui şi Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârşit păcate, i se vor ierta.
  16. Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe.
  17. Ilie era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi nu a plouat pe pământ trei ani şi şase luni.
  18. Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie, iar pământul a produs rodul său.
  19. Fraţii mei, dacă cineva dintre voi rătăceşte departe de adevăr şi un altul îl întoarce,
  20. să ştie că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit îşi va salva sufletul de la moarte şi va acoperi o mulţime de păcate.

  Capitolul 5

  1 Ei, voi bogaţilor! Plângeţi văitându-vă din cauza nenoricirilor care vor veni peste voi. 2 Bogăţia voastră a putrezit şi hainele voastre au fost roase de molii. 3 Aurul vostru şi argintul au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi va mistui trupurile voastre ca focul. Aţi adunat comori pentru zilele de pe urmă!
       4 Iată, plata pe care voi aţi reţinut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre, strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului oştirilor. 5 Voi aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri; v-aţi îngrăşat inimile pentru ziua tăierii. 6 L-aţi osândit şi l-aţi ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit.

  Îndemn la răbdare în aşteptarea Domnului

      7 Aşadar, fraţilor, fiţi îndelung răbdători până la venirea Domnului. Iată că agricultorul aşteaptă rodul preţios al pământului având răbdare ca să primească ploaia timpurie şi cea târzie a. 8 Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. 9 Nu vă plângeţi, fraţilor, unii împotriva altora, ca să nu fiţi judecaţi; iată că judecătorul este la uşă. 10 Fraţilor, luaţi ca model de suferinţă şi răbdare pe profeţii care au vorbit în numele Domnului.
       11 Iată, noi îi numim fericiţi pe cei care au fost perseverenţi. Aţi auzit de răbdarea lui Iob şi aţi văzut ce a făcut Domnul pentru el în cele din urmă, pentru că Domnul este milostiv şi îndurător.
       12 Înainte de toate, fraţii mei, să nu juraţi nici pe cer, nici pe pământ şi nici vreun alt fel de jurământ să nu faceţi. Pentru voi, da să fie da şi nu să fie nu, ca să nu cădeţi sub judecată.
       13 Este cineva dintre voi în suferinţă? Să se roage! Este cineva bine dispus? Să cânte psalmi. 14 Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoţii b Bisericii şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. 15 Iar rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui şi Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârşit păcate, i se vor ierta. 16 Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe. 17 Ilie era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi nu a plouat pe pământ trei ani şi şase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie, iar pământul a produs rodul său.
       19 Fraţii mei, dacă cineva dintre voi rătăceşte departe de adevăr şi un altul îl întoarce, 20 să ştie c că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit îşi va salva sufletul de la moarte d şi va acoperi o mulţime de păcate.

  Note de subsol


  a În multe manuscrise textul este: ca să o primească pe cea timpurie şi pe cea târzie. Altele: ca să primească rodul timpuriu şi cel târziu. Cu privire la clima Palestinei, ploaia timpurie este cea din octombrie-noiembrie, iar ploaia târzie este în martie-aprilie.
  b Lit.: prezbiterii.
  c Multe manuscrise au: să ştiţi.
  d Multe manuscrise au: îşi va mântui sufletul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro