Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

  Capitolul 3

  1. Fraţii mei, să nu fie mulţi dintre voi care devin învăţători ştiind că noi vom avea o judecată mai aspră.
  2. Căci toţi greşim în multe privinţe. Dacă cineva nu greşeşte cu cuvântul, este un om desăvârşit, capabil să-şi înfrâneze tot trupul.
  3. Dacă punem frâul în gura cailor, ca să ne asculte, le conducem tot trupul.
  4. Iată, chiar şi corăbiile, deşi sunt aşa de mari şi purtate de vânturi puternice, sunt conduse de o cârmă foarte mică, după cum vrea cel care le conduce.
  5. Tot aşa şi limba: este un organ mic, dar se poate făli cu lucruri mari. Iată că un foc mic poate să aprindă o pădure mare!
  6. Şi limba este foc, o lume a nelegiuirii. Limba este printre organele noastre aceea care pângăreşte tot trupul şi aprinde cursul existenţei după ce a fost aprinsă de Gheenă.
  7. Căci orice specie de animale, de păsări, de reptile şi animale de mare poate fi domesticită şi chiar au fost domesticite de neamul omenesc,
  8. dar limba n-o poate domestici nici un om: ea este un rău nepotolit, plină de otravă ucigătoare.
  9. Cu ea îl lăudăm pe Domnul şi pe Tatăl şi tot cu ea îi blestemăm pe oamenii făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.
  10. Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie să fie astfel, fraţii mei.
  11. Oare poate izvorul să reverse din aceeaşi vână apă dulce şi amară?
  12. Fraţii mei, oare poate smochinul să facă măsline şi viţa de vie smochine? Nici izvorul sărat nu poate produce apă dulce.
  13. Cine este înţelept şi învăţat între voi? Să-şi arate faptele printr-o purtare bună în modestia înţelepciunii.
  14. Dar dacă aveţi gelozie amară şi rivalitate în inima voastră, nu vă lăudaţi şi nu minţiţi împotriva adevărului.
  15. Nu aceasta este înţelepciunea care vine de sus, ci este pământească, instinctuală şi diabolică,
  16. pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele.
  17. Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie.
  18. Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace.

  Stăpânirea limbii

  Capitolul 3

  1 Fraţii mei, să nu fie mulţi dintre voi care devin învăţători ştiind că noi vom avea o judecată mai aspră. 2 Căci toţi greşim în multe privinţe. Dacă cineva nu greşeşte cu cuvântul, este un om desăvârşit, capabil să-şi înfrâneze tot trupul.
       3 Dacă a punem frâul în gura cailor, ca să ne asculte, le conducem tot trupul. 4 Iată, chiar şi corăbiile, deşi sunt aşa de mari şi purtate de vânturi puternice, sunt conduse de o cârmă foarte mică, după cum vrea cel care le conduce.
       5 Tot aşa şi limba: este un organ mic, dar se poate făli cu lucruri mari.
      Iată că un foc mic poate să aprindă o pădure mare! 6 Şi limba este foc, o lume a nelegiuirii. Limba este printre organele noastre aceea care pângăreşte tot trupul şi aprinde cursul existenţei b după ce a fost aprinsă de Gheenă. 7 Căci orice specie de animale, de păsări, de reptile şi animale de mare poate fi domesticită şi chiar au fost domesticite de neamul omenesc, 8 dar limba n-o poate domestici nici un om: ea este un rău nepotolit, plină de otravă ucigătoare. 9 Cu ea îl lăudăm pe Domnul şi pe Tatăl şi tot cu ea îi blestemăm pe oamenii făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. 10 Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie să fie astfel, fraţii mei. 11 Oare poate izvorul să reverse din aceeaşi vână apă dulce şi amară? 12 Fraţii mei, oare poate smochinul să facă măsline şi viţa de vie smochine? Nici izvorul sărat c nu poate produce apă dulce.

  Adevărata înţelepciune

      13 Cine este înţelept şi învăţat între voi? Să-şi arate faptele printr-o purtare bună în modestia înţelepciunii. 14 Dar dacă aveţi gelozie amară şi rivalitate în inima voastră, nu vă lăudaţi şi nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Nu aceasta este înţelepciunea care vine de sus, ci este pământească, instinctuală d şi diabolică, 16 pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. 17 Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. 18 Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace.

  Note de subsol


  a Unele manuscrise importante în loc de: dacă, au: iată.
  b Lit.: roata vieţii. Expresia provine din mentalitatea orientală, probabil de concepţie budistă, preluată de unele curente filozofice greceşti. Autorul o foloseşte pentru a arăta dezordinea pe care limba o poate aduce în relaţiile omeneşti şi în întregul cadru al vieţii.
  c Lit.: Nimic sărat...
  d Termenul grec psychikos nu are în sine o semnificaţie negativă dacă este în opoziţie cu soma (trup). Dar în contextul nostru are o nuanţă peiorativă descriind firea animalică, senzitivă, din om.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro