Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

  Capitolul 2

  1. Fraţii mei, credinţa în Domnul nostru Isus Cristos, Domnul gloriei, nu admite părtinirile.
  2. Căci dacă ar intra în adunarea voastră un om cu inel de aur, cu haine luxoase şi ar intra şi un sărac cu haine ponosite,
  3. iar voi v-aţi uita la cel care poartă hainele luxoase şi i-aţi spune: "Luaţi loc aici", iar celui sărac i-aţi spune: "Tu stai acolo" sau: "Stai jos, la picioarele mele",
  4. nu aţi judeca în mintea voastră şi nu aţi deveni judecători cu gânduri perverse?
  5. Ascultaţi, fraţii mei iubiţi: oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai împărăţiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc?
  6. Dar voi l-aţi dispreţuit pe cel sărac! Oare nu bogaţii sunt cei care vă asupresc şi vă târăsc prin tribunale?
  7. Oare nu ei insultă numele cel sfânt care a fost invocat asupra voastră?
  8. Dacă voi împliniţi într-adevăr legea împărăţiei, potrivit Scripturii: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!, bine faceţi;
  9. dar dacă sunteţi părtinitori, săvârşiţi un păcat şi sunteţi condamnaţi de Lege ca nişte fărădelege.
  10. Căci oricine ţine toată Legea, dar o calcă numai într-o privinţă, se face vinovat de toate,
  11. pentru că cel care a spus: Să nu comiţi adulter! a spus şi: Să nu ucizi!, aşadar, dacă nu comiţi adulter, însă ucizi, ai încălcat Legea.
  12. Aşa să vorbiţi şi aşa să faceţi ca nişte oameni care vor fi judecaţi după legea libertăţii,
  13. căci judecata este fără îndurare pentru cel care nu este îndurător; dar îndurarea învinge judecata.
  14. Ce folos, fraţii mei, dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte; oare poate credinţa să-l mântuiască?
  15. Dacă un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele
  16. şi cineva dintre voi le-ar spune: "Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă", dar nu le daţi cele necesare pentru trup, ce folos?
  17. La fel şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi.
  18. Dimpotrivă, va spune cineva: "Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa cu faptele mele".
  19. Tu crezi că este un singur Dumnezeu? Bine faci! Şi diavolii cred şi se cutremură.
  20. Dar vrei să ştii, om fără de minte, că credinţa fără fapte este zadarnică?
  21. Oare Abraham, părintele nostru, nu pentru fapte a ajuns la justificare aducându-l pe Isaac, fiul său, pe altarul de jertfă?
  22. Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi că prin fapte credinţa este desăvârşită?
  23. Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: Abraham a crezut în Dumnezeu şi i s-a considerat spre justificare şi a fost numit prietenul lui Dumnezeu.
  24. Deci vedeţi că omul ajunge la justificare prin fapte şi nu numai prin credinţă.
  25. Tot aşa şi Rahab, prostituata, a ajuns la justificare prin fapte pentru că i-a primit pe soli şi i-a trimis pe un alt drum.
  26. Căci după cum trupul fără duh este mort, la fel şi credinţa fără fapte este moartă.

  Dragostea creştină nu admite discriminările

  Capitolul 2

  1 Fraţii mei, credinţa în Domnul nostru Isus Cristos, Domnul gloriei a, nu admite părtinirile b. 2 Căci dacă ar intra în adunarea voastră un om cu inel de aur, cu haine luxoase c şi ar intra şi un sărac cu haine ponosite, 3 iar voi v-aţi uita la cel care poartă hainele luxoase şi i-aţi spune: "Luaţi loc aici", iar celui sărac i-aţi spune: "Tu stai acolo" sau: "Stai jos, la picioarele mele", 4 nu aţi judeca în mintea voastră şi nu aţi deveni judecători cu gânduri perverse?
       5 Ascultaţi, fraţii mei iubiţi: oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai împărăţiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc? 6 Dar voi l-aţi dispreţuit pe cel sărac! Oare nu bogaţii sunt cei care vă asupresc d şi vă târăsc prin tribunale? 7 Oare nu ei insultă numele cel sfânt e care a fost invocat asupra voastră? 8 Dacă voi împliniţi într-adevăr legea împărăţiei f, potrivit Scripturii: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!, bine faceţi; 9 dar dacă sunteţi părtinitori, săvârşiţi un păcat şi sunteţi condamnaţi de Lege ca nişte fărădelege. 10 Căci oricine ţine toată Legea, dar o calcă numai într-o privinţă, se face vinovat de toate, 11 pentru că cel care a spus: Să nu comiţi adulter! a spus şi: Să nu ucizi!, aşadar, dacă nu comiţi adulter, însă ucizi, ai încălcat Legea. 12 Aşa să vorbiţi şi aşa să faceţi ca nişte oameni care vor fi judecaţi după legea libertăţii, 13 căci judecata este fără îndurare pentru cel care nu este îndurător; dar îndurarea învinge judecata.

  Credinţa şi faptele

      14 Ce folos, fraţii mei, dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte; oare poate credinţa să-l mântuiască? 15 Dacă un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele 16 şi cineva dintre voi le-ar spune: "Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă", dar nu le daţi cele necesare pentru trup, ce folos? 17 La fel şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi.
       18 Dimpotrivă, va spune cineva: "Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa cu faptele mele". 19 Tu crezi că este un singur g Dumnezeu? Bine faci! Şi diavolii cred şi se cutremură. 20 Dar vrei să ştii, om fără de minte, că credinţa fără fapte este zadarnică? 21 Oare Abraham, părintele nostru, nu pentru fapte a ajuns la justificare aducându-l pe Isaac, fiul său, pe altarul de jertfă? 22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi că prin fapte credinţa este desăvârşită? 23 Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: Abraham a crezut în Dumnezeu şi i s-a considerat spre justificare şi a fost numit prietenul lui Dumnezeu. 24 Deci vedeţi că omul ajunge la justificare prin fapte şi nu numai prin credinţă h. 25 Tot aşa şi Rahab, prostituata, a ajuns la justificare prin fapte pentru că i-a primit pe soli şi i-a trimis pe un alt drum. 26 Căci după cum trupul fără duh este mort, la fel şi credinţa fără fapte este moartă.

  Note de subsol


  a Lit.: al gloriei. Termenul "glorie" poate fi înţeles ca apoziţie la Domn: "Domnul gloriei", sau ca un calificativ: "Domnul nostru Isus Cristos glorios".
  b Verbul grec prosopolimptein, din care provine forma substantivală, traduce expresia ebraică "a ridica faţa" celui care s-a prosternat în faţa regelui, în semn de favoare şi bunăvoinţă. De la acest sens pozitiv s-a trecut la atitudinea reprobabilă de părtinire şi favoritism, în special la judecată şi procese.
  c Inelul de aur era semnul clasei din care proveneau funcţionarii imperiali (la romani se numeau equites), iar haina luxoasă (lit.: strălucitoare) este o aluzie la "toga" pe care o purtau atât bogaţii, cât şi autorităţile politice.
  d Verbul grec katadynasteuein este folosit în VT, în special de profeţi, pentru a denunţa tirania celor bogaţi (Am 4,1; 8,4; Ez 18,12).
  e Lit.: cel bun. Este clară referirea la ritul Botezului.
  f În originalul grec, avem un adjectiv: legea împărătească. Porunca dragostei faţă de aproapele este (ca şi în Mt 25) criteriul intrării în împărăţia lui Dumnezeu.
  g Există multe variante în manuscrisele de bază ale textului grec: Unul este Dumnezeu; Dumnezeu este unul singur; că există Dumnezeu.
  h La prima vedere, afirmaţia sfântului Iacob pare să fie o contrazicere a sfântului Paul (Rom 3,28; Gal 2,16). De fapt, sfântul Paul arată ineficacitatea "faptelor Legii" pentru justificare, ea fiind posibilă prin credinţă; sfântul Iacob nu se referă deloc la "faptele Legii" (aşa cum s-a interpretat uneori în mod greşit), ci arată că justificarea este posibilă numai printr-o credinţă dovedită prin fapte, în special prin fapte de milostenie.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro