Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni

  Capitolul 6

  1. Fraţilor, dacă un om a căzut într-o greşeală, voi, cei spirituali, corectaţi-l în duhul blândeţii. Dar tu fii atent la tine însuţi ca să nu fii ispitit şi tu.
  2. Purtaţi-vă unii altora povara şi astfel veţi împlini legea lui Cristos.
  3. Dacă cineva se consideră a fi ceva, fără să fie, se înşală pe sine însuşi.
  4. Fiecare să-şi cerceteze fapta şi atunci va găsi motiv de laudă numai faţă de sine şi nu faţă de alţii,
  5. căci fiecare îşi va purta povara.
  6. Cel care este instruit în cuvânt să-i facă parte de toate bunurile şi celui care îl instruieşte.
  7. Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu permite să fie luat în râs, căci ceea ce seamănă omul aceea va şi culege.
  8. Cine seamănă în trup va culege din trup putrezire; dar cine seamănă în Duh va culege din Duh viaţa veşnică.
  9. Să nu ne lăsăm obosiţi de a face binele, căci la timpul potrivit vom culege, dacă nu ne vom lenevi.
  10. Aşadar, acum, cât avem timp, să facem bine tuturor şi mai ales celor de aceeaşi credinţă.
  11. Priviţi cu ce litere v-am scris, cu propria mea mână.
  12. Cei care vor să facă impresie în privinţa trupului vă obligă pe voi să vă circumcideţi, numai ca să nu fie persecutaţi pentru crucea lui Cristos,
  13. căci nici ei care sunt circumcişi nu ţin Legea, ci vor ca să fiţi circumcişi pentru ca ei să se laude în trupul vostru.
  14. Însă, în ce mă priveşte, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume.
  15. Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu valorează ceva, ci numai noua creatură.
  16. Şi tuturor celor care vor urma acest îndemn şi întregului Israel al lui Dumnezeu pace şi îndurare.
  17. De acum încolo nimeni să nu-mi facă supărări, căci eu port în trupul meu semnele lui Isus.
  18. Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru! Amin.

  Viaţa comunitară după legea Duhului

  Capitolul 6

  1 Fraţilor, dacă un om a căzut într-o greşeală, voi, cei spirituali, corectaţi-l în duhul blândeţii. Dar tu fii atent la tine însuţi ca să nu fii ispitit şi tu. 2 Purtaţi-vă unii altora povara şi astfel veţi împlini legea lui Cristos. 3 Dacă cineva se consideră a fi ceva, fără să fie, se înşală pe sine însuşi. 4 Fiecare să-şi cerceteze fapta şi atunci va găsi motiv de laudă numai faţă de sine şi nu faţă de alţii, 5 căci fiecare îşi va purta povara.
       6 Cel care este instruit în cuvânt să-i facă parte de toate bunurile şi celui care îl instruieşte. 7 Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu permite să fie luat în râs, căci ceea ce seamănă omul aceea va şi culege. 8 Cine seamănă în trup va culege din trup putrezire; dar cine seamănă în Duh va culege din Duh viaţa veşnică. 9 Să nu ne lăsăm obosiţi de a face binele, căci la timpul potrivit vom culege, dacă nu ne vom lenevi. 10 Aşadar, acum, cât avem timp, să facem bine tuturor şi mai ales celor de aceeaşi credinţă.

  IV. EPILOG

  Salutul final

      11 Priviţi cu ce litere v-am scris, cu propria mea mână. 12 Cei care vor să facă impresie în privinţa trupului vă obligă pe voi să vă circumcideţi, numai ca să nu fie persecutaţi pentru crucea lui Cristos, 13 căci nici ei care sunt circumcişi nu ţin Legea, ci vor ca să fiţi circumcişi pentru ca ei să se laude în trupul vostru. 14 Însă, în ce mă priveşte, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume. 15 Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu valorează ceva, ci numai noua creatură. 16 Şi tuturor celor care vor urma acest îndemn şi întregului Israel al lui Dumnezeu pace şi îndurare.
       17 De acum încolo nimeni să nu-mi facă supărări, căci eu port în trupul meu semnele a lui Isus.
       18 Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru! Amin.

  Note de subsol


  a Lit.: stigmate. Termenul este cunoscut în epoca NT ca un semn imprimat cu fierul înroşit pe pielea vitelor sau a sclavilor, indicându-se astfel apartenenţa. Nu există suficiente dovezi că Paul ar fi avut stigmatele Domnului (urmele răstignirii pe cruce). Cei mai mulţi exegeţi înţeleg expresia în relaţie cu suferinţele morale şi fizice pe care Paul le-a îndurat în apostolat şi care pot fi considerate "un semn" al apartenenţei sale definitive la Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro