Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni

  Capitolul 5

  1. Pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Aşadar, rămâneţi tari şi nu luaţi din nou jugul sclaviei.
  2. Iată, eu, Paul, vă spun că, dacă primiţi circumcizia, Cristos nu vă foloseşte la nimic.
  3. Din nou mărturisesc înaintea oricărui om care primeşte circumcizia că este necesar să împlinească toată Legea.
  4. Voi, care voiţi să fiţi justificaţi prin Lege, v-aţi separat de Cristos, aţi căzut din har.
  5. Căci în Duh, noi aşteptăm din credinţă speranţa justificării.
  6. Pentru că în Cristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu foloseşte la nimic, ci doar credinţa care lucrează prin iubire.
  7. Voi alergaţi bine. Cine v-a împiedicat să ascultaţi de adevăr?
  8. Acest îndemn nu este de la cel care vă cheamă.
  9. Puţin aluat face să dospească întreaga frământătură.
  10. Eu am convingerea în Domnul cu privire la voi că nu gândiţi altfel, dar cel care vă tulbură, oricine ar fi el, va suporta condamnarea.
  11. Dar dacă eu, fraţilor, aş mai predica circumcizia, de ce aş mai fi persecutat? Atunci scandalul crucii a fost anulat.
  12. Cei care vă tulbură mai bine să se mutileze de tot.
  13. Voi însă, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai ca această libertate să nu fie ocazie pentru [a sluji] trupului, ci slujiţi-vă prin iubire, unii pe alţii.
  14. Căci toată Legea este împlinită într-o singură poruncă: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
  15. Dar dacă voi vă muşcaţi şi vă mâncaţi între voi, aveţi grijă să nu vă nimiciţi unii pe alţii.
  16. Aşadar, vă spun: umblaţi în duh şi nu împliniţi poftele trupului.
  17. Căci trupul doreşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului: acestea se împotrivesc unul altuia aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi.
  18. Căci dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege.
  19. De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, libertinajul,
  20. idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările,
  21. invidiile, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
  22. În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea,
  23. blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege.
  24. Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele.
  25. Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului.
  26. Să nu fim căutători de mărire deşartă, provocându-ne unii pe alţii şi invidiindu-ne între noi.

  III. PARTEA MORALĂ

  Libertatea creştină

  Capitolul 5

  1 Pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Aşadar, rămâneţi tari şi nu luaţi din nou jugul sclaviei a.
       2 Iată, eu, Paul, vă spun că, dacă primiţi circumcizia, Cristos nu vă foloseşte la nimic. 3 Din nou mărturisesc înaintea oricărui om care primeşte circumcizia că este necesar să împlinească toată Legea. 4 Voi, care voiţi să fiţi justificaţi prin Lege, v-aţi separat de Cristos, aţi căzut din har. 5 Căci în Duh, noi aşteptăm din credinţă speranţa justificării. 6 Pentru că în Cristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu foloseşte la nimic, ci doar credinţa care lucrează prin iubire.
       7 Voi alergaţi bine. Cine v-a împiedicat să ascultaţi de adevăr? 8 Acest îndemn nu este de la cel care vă cheamă. 9 Puţin aluat face să dospească întreaga frământătură. 10 Eu am convingerea în Domnul cu privire la voi că nu gândiţi altfel, dar cel care vă tulbură, oricine ar fi el, va suporta condamnarea. 11 Dar dacă eu, fraţilor, aş mai predica circumcizia, de ce aş mai fi persecutat? Atunci scandalul crucii a fost anulat. 12 Cei care vă tulbură mai bine să se mutileze de tot b.
       13 Voi însă, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai ca această libertate să nu fie ocazie pentru [a sluji] trupului, ci slujiţi-vă prin iubire, unii pe alţii. 14 Căci toată Legea este împlinită într-o singură poruncă: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 15 Dar dacă voi vă muşcaţi şi vă mâncaţi între voi, aveţi grijă să nu vă nimiciţi unii pe alţii.

  Duhul şi trupul

      16 Aşadar, vă spun: umblaţi în duh şi nu împliniţi poftele trupului. 17 Căci trupul doreşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului: c acestea se împotrivesc unul altuia aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi. 18 Căci dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege. 19 De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, libertinajul, 20 idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările, 21 invidiile d, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
       22 În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, 23 blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege. 24 Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele.
       25 Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului. 26 Să nu fim căutători de mărire deşartă, provocându-ne unii pe alţii şi invidiindu-ne între noi.

  Note de subsol


  a După unele manuscrise, prima propoziţie a v. 1 s-ar include la 4,31b. Argumentul lui Paul se bazează pe o practică cunoscută în tradiţia ebraică: un sclav putea fi răscumpărat pentru a fi sclav la noul stăpân sau pentru a fi liber. Dar Cristos nu ne-a răscumpărat ca să schimbăm o sclavie cu alta, ci pentru a ne dărui libertatea fiilor lui Dumnezeu.
  b Ironia lui Paul se bazează şi pe Dt 23,1 după care eunucii erau excluşi de la adunarea fiilor lui Israel.
  c Opoziţia trup-duh, pe care o întâlnim în scrisorile sfântului apostol Paul către romani şi către galateni, nu este de tip ontologic, ci moral. Termenul sarx (lit.: carne) are la sfântul Paul sensul de "om", omul văzut în realitatea sa limitată, dar nu în mod necesar negativă. Aici, însă, termenul capătă un sens religios negativ: este omul limitat care, în egoismul său, se consideră absolut. Eul omului-trup devine un idol şi astfel omul devine propriul său sclav. Vedem în "faptele trupului", enumerate în v. 19-21, egoismul propriu ridicat la nivel de sistem, care nu intră în perspectiva escatologică a împărăţiei. Termenul pneuma ("duh") indică o putere de origine divină dăruită trupului. În calitate de fiu al lui Dumnezeu, liber, creştinul este călăuzit de Duhul Sfânt. Spre deosebire de "faptele trupului", care sunt un produs, "opera cărnii", efectul unei cauzalităţi mecanice, "roadele duhului" (v. 22-23) sunt ca un punct de sosire a activităţii însufleţite de Duhul Sfânt prin cooperarea liberă a creştinului: primul rod este iubirea care caracterizează toată viaţa creştină, prelungindu-se într-un cortegiu de atitudini şi valori care împodobesc existenţa.
  d Multe manuscrise importante adaugă: crimele.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro