Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni

  Capitolul 4

  1. Eu însă spun: atât timp cât moştenitorul este un copil, nu se deosebeşte cu nimic de un sclav, chiar dacă este stăpân peste toate.
  2. Însă este sub tutori şi administratori până la timpul fixat de tată.
  3. Tot aşa şi noi, cât timp eram copii, eram sclavii învăţăturilor de la început ale lumii.
  4. Dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege,
  5. ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege ca să primim înfierea.
  6. Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: Abba, Tată!
  7. Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu; iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.
  8. Însă atunci când nu-l cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi sclavii celor care din firea lor nu sunt dumnezei.
  9. Dar acum, după ce l-aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum de vă mai întoarceţi din nou la învăţăturile de la început, slabe şi sărace, cărora vreţi să le slujiţi din nou?
  10. Voi ţineţi zile, luni, anotimpuri şi ani.
  11. Mă tem să nu fi ostenit în zadar pentru voi.
  12. Vă rog, fraţilor, fiţi ca mine, căci şi eu sunt ca voi. Voi nu m-aţi nedreptăţit cu nimic.
  13. Ştiţi că prima dată v-am vestit evanghelia prin slăbiciunea trupului,
  14. şi totuşi nu aţi arătat nici dispreţ şi nici dezgust faţă de trupul meu care [putea fi] pentru voi o încercare, ba dimpotrivă, m-aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Cristos Isus.
  15. Unde este entuziasmul vostru? Vă mărturisesc că, dacă era posibil, v-aţi fi scos şi ochii şi mi i-aţi fi dat.
  16. Am devenit oare duşmanul vostru pentru că v-am spus adevărul?
  17. Aceia sunt ataşaţi de voi, dar nu cu intenţie bună, ci vor să vă separe de noi ca să vă ataşaţi de ei.
  18. De fapt, dacă intenţia este bună, este bine să fie un ataşament, întotdeauna, şi nu numai când sunt eu la voi,
  19. copiii mei, pentru care îndur din nou chinurile naşterii până când Cristos se va forma în voi.
  20. Aş dori să fiu la voi acum şi să-mi schimb tonul, căci sunt neliniştit în privinţa voastră.
  21. Spuneţi-mi: voi, care vreţi să fiţi sub Lege, nu ascultaţi Legea?
  22. Căci este scris că Abraham a avut doi fii: unul din sclavă şi unul din femeia liberă.
  23. Însă cel din sclavă este născut după trup, pe când cel din femeia liberă este prin promisiune.
  24. Acestea sunt alegorii. Căci ele sunt două testamente: unul de pe muntele Sinai, care a născut sclavie. Aceasta este Agar.
  25. Dar Agar este muntele Sinai în Arabia şi corespunde Ierusalimului de acum, care este în sclavie, împreună cu copiii săi.
  26. Însă Ierusalimul de sus este liber şi este mama noastră.
  27. Căci este scris: Bucură-te tu care eşti sterilă şi care nu naşti, chiuie de bucurie şi strigă, tu care nu simţi durerile naşterii, căci mai mulţi copii are cea părăsită decât cea care are bărbat.
  28. Dar voi, fraţilor, ca şi Isaac, sunteţi fii ai promisiunii.
  29. Însă şi atunci cel care era născut după trup îl persecuta pe cel [născut] după duh ca şi acum.
  30. Dar ce zice Scriptura? Alung-o pe servitoare şi pe fiul ei, căci fiul servitoarei nu va fi moştenitor împreună cu fiul celei libere.
  31. De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii servitoarei, ci ai celei libere.

  Fiii liberi ai lui Dumnezeu în Cristos

  Capitolul 4

  1 Eu însă spun: atât timp cât moştenitorul este un copil, nu se deosebeşte cu nimic de un sclav, chiar dacă este stăpân peste toate. 2 Însă este sub tutori şi administratori până la timpul fixat de tată. 3 Tot aşa şi noi, cât timp eram copii, eram sclavii învăţăturilor de la început ale lumii. 4 Dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, 5 ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege ca să primim înfierea. 6 Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre a, care strigă: Abba, Tată! 7 Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu; iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu b.

  Situaţia actuală a galatenilor

      8 Însă atunci când nu-l cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi sclavii celor care din firea lor nu sunt dumnezei. 9 Dar acum, după ce l-aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum de vă mai întoarceţi din nou la învăţăturile de la început c, slabe şi sărace, cărora vreţi să le slujiţi din nou? 10 Voi ţineţi zile, luni, anotimpuri şi ani. 11 Mă tem să nu fi ostenit în zadar pentru voi.
       12 Vă rog, fraţilor, fiţi ca mine, căci şi eu sunt ca voi. Voi nu m-aţi nedreptăţit cu nimic. 13 Ştiţi că prima dată v-am vestit evanghelia prin slăbiciunea trupului, 14 şi totuşi nu aţi arătat nici dispreţ şi nici dezgust faţă de trupul meu care [putea fi] pentru voi o încercare, ba dimpotrivă, m-aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Cristos Isus. 15 Unde este entuziasmul vostru? Vă mărturisesc că, dacă era posibil, v-aţi fi scos şi ochii şi mi i-aţi fi dat. 16 Am devenit oare duşmanul vostru pentru că v-am spus adevărul? 17 Aceia sunt ataşaţi de voi, dar nu cu intenţie bună, ci vor să vă separe de noi ca să vă ataşaţi de ei. 18 De fapt, dacă intenţia este bună, este bine să fie un ataşament, întotdeauna, şi nu numai când sunt eu la voi, 19 copiii mei, pentru care îndur din nou chinurile naşterii până când Cristos se va forma în voi. 20 Aş dori să fiu la voi acum şi să-mi schimb tonul, căci sunt neliniştit în privinţa voastră.

  Mărturia Scripturii: Agar şi Sara

      21 Spuneţi-mi: voi, care vreţi să fiţi sub Lege, nu ascultaţi Legea? 22 Căci este scris că Abraham a avut doi fii: unul din sclavă şi unul din femeia liberă. 23 Însă cel din sclavă este născut după trup, pe când cel din femeia liberă este prin promisiune. 24 Acestea sunt alegorii. Căci ele sunt două testamente: unul de pe muntele Sinai, care a născut sclavie. Aceasta este Agar. 25 Dar Agar este muntele Sinai în Arabia şi corespunde Ierusalimului de acum, care este în sclavie, împreună cu copiii săi. 26 Însă Ierusalimul de sus d este liber şi este mama noastră. 27 Căci este scris:
      Bucură-te tu care eşti sterilă şi care nu naşti,
      chiuie de bucurie şi strigă,
      tu care nu simţi durerile naşterii,
      căci mai mulţi copii are cea părăsită
      decât cea care are bărbat
  .
  28 Dar voi e, fraţilor, ca şi Isaac, sunteţi fii ai promisiunii. 29 Însă şi atunci cel care era născut după trup îl persecuta pe cel [născut] după duh ca şi acum f. 30 Dar ce zice Scriptura? Alung-o pe servitoare şi pe fiul ei, căci fiul servitoarei nu va fi moştenitor împreună cu fiul celei libere. 31 De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii servitoarei, ci ai celei libere.

  Note de subsol


  a Multe manuscrise au: voastre.
  b Câteva manuscrise vechi au: moştenitor al lui Dumnezeu; altele: moştenitor al lui Dumnezeu prin Cristos; altele: moştenitor prin Dumnezeu în Cristos.
  c Termenul grec stoicheia este luat aici în sensul cel mai simplu: învăţătura elementară, abc-ul unei doctrine. Pentru a scoate mai bine în evidenţă caracterul elementar şi inferior al doctrinei iudaizanţilor, Paul menţionează câteva practici păgâne: atenţia exagerată dată calendarului îl face pe om sclav al forţelor naturii şi al fiinţelor supranaturale (îngeri pentru evrei, zei pentru greci) şi-l abat pe om de la credinţa în Cristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Este atestată la Qumran mentalitatea că prin respectarea calendarului "revelat" se ţine calendarul ceresc, cultul terestru fiind sincronic cu slujirea îngerilor în cer.
  d Contrastul dintre Ierusalimul pământesc şi cel ceresc este o temă frecventă în literatura apocaliptică. Ierusalimul ceresc ar fi fost creat încă de la început. Adam l-ar fi văzut înainte de păcat, la fel ca şi Abraham şi Moise. El va coborî pe pământ în timpurile de pe urmă, fiind descris ca cetatea-mireasă (Ap 21), mama tuturor credincioşilor. Sfântul Paul identifică Ierusalimul de sus cu Biserica-mamă care naşte prin botez noi fii. Aceştia se bucură de libertate în Duhul Sfânt.
  e Destul de atestată în manuscrise este varianta: noi, fraţilor... suntem.
  f După relatarea din Gen 16 şi 21 nu ar fi fost vreun conflict între Ismael şi Isaac. Totuşi rabinii au încercat să-şi explice motivul alungării sclavei Agar şi a fiului ei de către Abraham. Interpretând textul din Gen 21,9-10, Targumul Neofiti consideră că Ismael ar fi căzut în idolatrie, fiind un pericol şi pentru Isaac. Alte interpretări consideră că Ismael, fiind un bun arcaş (Gen 21,10), l-ar fi ameninţat pe Isaac. Astfel, Sara ar fi intervenit pentru a-şi salva copilul. Acest presupus conflict este folosit de Paul pentru a-i descrie pe cei ce-l persecutau şi căutau să-i ademenească pe creştini: iudaizanţii. Îi consideră pe evrei "născuţi după trup" asemeni lui Ismael, copil al cărnii, din sclava Agar; în schimb creştinii, "născuţi după duh", sunt ca Isaac, născut din părinţi în vârstă, deci prin puterea Duhului dătător de viaţă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro