Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni

  Capitolul 4

  1. Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi coroana mea, rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!
  2. O rog pe Evodia şi o rog şi pe Sintiche să trăiască în bună înţelegere în Domnul.
  3. Şi te rog şi pe tine, cinstite Sizigos, să le ajuţi pe ele care au luptat împreună cu mine pentru evanghelie şi împreună cu Clement şi ceilalţi colaboratori ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieţii.
  4. Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!
  5. Dragostea voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape.
  6. Nu vă îngrijoraţi pentru nimic şi, în orice împrejurare, cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire, să fie prezentate cererile voastre lui Dumnezeu.
  7. Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus.
  8. În rest, fraţilor, preocupaţi-vă de acestea: toate cele adevărate, toate cele demne, toate cele drepte, toate cele curate, toate cele plăcute, toate cele vrednice de laudă, tot ce e nobil, ce e drept, ce e curat, ce e vrednic de iubire, ce e vrednic de cinste, dacă ceva este virtute sau onorabil,
  9. ceea ce aţi învăţat şi primit, ce aţi auzit şi văzut la mine, aceea să puneţi în practică. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
  10. M-am bucurat mult în Domnul pentru că v-aţi putut arăta din nou ataşamentul faţă de mine. Voi vă gândeaţi deja, dar vă lipsea ocazia.
  11. Nu vă spun aceasta din cauza lipsurilor mele, pentru că eu m-am învăţat să fiu mulţumit în orice împrejurare aş fi.
  12. Ştiu şi să duc lipsă, şi să am din prisos. În toate şi în orice împrejurare m-am învăţat şi să fiu sătul, şi să-mi fie foame, şi să am din prisos, şi să trăiesc în lipsuri.
  13. Toate le pot în cel care mă întăreşte.
  14. Totuşi aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu.
  15. Ştiţi şi voi, filipenilor, că la începutul evangheliei, atunci când am plecat din Macedonia, nici o Biserică nu m-a ajutat cu vreo donaţie în bani, decât numai voi.
  16. Chiar şi atunci când eram în Tesalonic, voi mi-aţi trimis o dată, chiar de două ori, cele de trebuinţă.
  17. Nu că aş căuta darul vostru, dar caut rodul care face să sporească folosul vostru,
  18. căci am de toate şi îmi sunt de prisos. Am fost îndestulat când am primit prin Epafrodit ceea ce mi-aţi trimis, ca o bună mireasmă, jertfă primită şi plăcută lui Dumnezeu.
  19. Iar Dumnezeul meu va avea grijă să suplinească orice trebuinţă a voastră după bogăţia măririi sale în Cristos Isus.
  20. Lui Dumnezeu şi Tatălui nostru să-i fie glorie în vecii vecilor. Amin.
  21. Salutaţi-l pe fiecare sfânt în Cristos Isus. Pe voi vă salută fraţii care sunt cu mine.
  22. Vă salută toţi sfinţii, dar mai ales cei din casa împăratului.
  23. Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru.

  Capitolul 4

  1 Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi coroana mea, rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!

  Ultimele recomandări

      2 O rog pe Evodia şi o rog şi pe Sintiche să trăiască în bună înţelegere în Domnul. 3 Şi te rog şi pe tine, cinstite Sizigos a, să le ajuţi pe ele care au luptat împreună cu mine pentru evanghelie şi împreună cu Clement şi ceilalţi colaboratori ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieţii.
       4 Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 5 Dragostea voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 6 Nu vă îngrijoraţi pentru nimic şi, în orice împrejurare, cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire, să fie prezentate cererile voastre lui Dumnezeu. 7 Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus.
       8 În rest, fraţilor, preocupaţi-vă de acestea: toate cele adevărate, toate cele demne, toate cele drepte, toate cele curate, toate cele plăcute, toate cele vrednice de laudă, tot ce e nobil, ce e drept, ce e curat, ce e vrednic de iubire, ce e vrednic de cinste, dacă ceva este virtute sau onorabil, 9 ceea ce aţi învăţat şi primit, ce aţi auzit şi văzut la mine, aceea să puneţi în practică. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

  Mulţumire pentru ajutorul primit

      10 M-am bucurat mult în Domnul pentru că v-aţi putut arăta din nou ataşamentul faţă de mine. Voi vă gândeaţi deja, dar vă lipsea ocazia. 11 Nu vă spun aceasta din cauza lipsurilor mele, pentru că eu m-am învăţat să fiu mulţumit în orice împrejurare aş fi. 12 Ştiu şi să duc lipsă, şi să am din prisos. În toate şi în orice împrejurare m-am învăţat şi să fiu sătul, şi să-mi fie foame, şi să am din prisos, şi să trăiesc în lipsuri. 13 Toate le pot în cel care mă întăreşte. 14 Totuşi aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu.
       15 Ştiţi şi voi, filipenilor, că la începutul evangheliei, atunci când am plecat din Macedonia, nici o Biserică nu m-a ajutat cu vreo donaţie în bani b, decât numai voi. 16 Chiar şi atunci când eram în Tesalonic, voi mi-aţi trimis o dată, chiar de două ori, cele de trebuinţă. 17 Nu că aş căuta darul vostru, dar caut rodul care face să sporească folosul vostru, 18 căci am de toate şi îmi sunt de prisos. Am fost îndestulat când am primit prin Epafrodit ceea ce mi-aţi trimis, ca o bună mireasmă, jertfă primită şi plăcută lui Dumnezeu. 19 Iar Dumnezeul meu va avea grijă să suplinească orice trebuinţă a voastră după bogăţia măririi sale în Cristos Isus. 20 Lui Dumnezeu şi Tatălui nostru să-i fie glorie în vecii vecilor. Amin.

  Salutul final

      21 Salutaţi-l pe fiecare sfânt în Cristos Isus. Pe voi vă salută fraţii care sunt cu mine. 22 Vă salută toţi sfinţii, dar mai ales cei din casa împăratului c. 23 Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru d.

  Note de subsol


  a Deoarece acest colaborator al sfântul Paul nu este identificat, mulţi consideră că ar fi un nume comun: "tovarăş de jug".
  b Lit.: nici o Biserică nu a luat parte la un cont de a da şi de a primi. Expresia este o formulă tehnică folosită în tranzacţii monetare pentru încasări şi plăţi.
  c Lit.: casa cezarului. Expresia nu se referă la familia împăratului roman, ci la funcţionarii curţii imperiale: soldaţi, sclavi, oameni liberi etc. Este posibil ca unii dintre creştinii din colonia romană de la Filipi să fi avut cunoştinţe la curtea imperială.
  d Multe manuscrise adaugă: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro