Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni

  Capitolul 3

  1. În rest, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu mi-e greu să vă scriu aceleaşi lucruri, iar vouă vă sunt spre întărire.
  2. Feriţi-vă de câini. Feriţi-vă de cei ce fac răul, feriţi-vă de cei scrijeliţi!
  3. Căci noi suntem cei circumcişi, cei care îi slujim lui Dumnezeu în Duh şi care ne lăudăm în Cristos Isus şi nu ne punem încrederea în trup,
  4. chiar dacă eu aş putea să-mi pun încrederea şi în trup. Dacă un altul crede că-şi poate pune încrederea în trup, cu atât mai mult eu,
  5. circumcis în a opta zi; din poporul lui Israel, tribul lui Beniamin; evreu dintre evrei; după Lege, fariseu;
  6. după zel, prigonitor al Bisericii, iar în ce priveşte justificarea care vine din Lege, fără cusur.
  7. Dar cele care erau pentru mine un câştig, de dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere,
  8. ba, mai mult, de acum consider că toate sunt o pierdere în comparaţie cu superioritatea cunoaşterii lui Cristos Isus Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate şi le consider gunoi ca să-l câştig pe Cristos
  9. şi să mă aflu în el, fără a avea justificarea mea proprie, care [vine] din Lege, ci pe aceea care vine din credinţa în Cristos, justificarea ce vine de la Dumnezeu, bazată pe credinţă.
  10. Pe el [vreau] să-l cunosc şi puterea învierii lui şi să fiu cu el în moarte,
  11. doar voi ajunge cumva la învierea din morţi.
  12. Nu că aş fi dobândit deja aceasta sau aş fi ajuns la desăvârşire, dar mă străduiesc s-o cuceresc, aşa cum am fost şi eu cucerit de Cristos Isus.
  13. Fraţilor, eu nu consider că l-aş fi cucerit, dar un singur lucru fac: uit cele din urma mea şi mă avânt către cele dinainte.
  14. Alerg spre scop, spre răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.
  15. Aşadar, toţi câţi suntem desăvârşiţi să avem acest gând şi dacă gândiţi ceva altfel, Dumnezeu vă va revela şi aceasta.
  16. Totuşi, de acolo de unde am ajuns, să continuăm în acelaşi mod.
  17. Fraţilor, fiţi imitatorii mei şi priviţi cu atenţie la aceia care se poartă după modelul pe care îl aveţi în noi.
  18. Căci, v-am spus de multe ori şi vă spun şi acum plângând: mulţi se poartă ca duşmani ai crucii lui Cristos.
  19. Sfârşitul lor este pieirea, Dumnezeul lor este pântecele, iar mărirea lor este în ruşinea lor, fiind frământaţi numai de cele pământeşti.
  20. Însă patria noastră este în ceruri, de unde îl aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos.
  21. El va schimba trupul umilinţei noastre, făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale prin puterea cu care este în stare să-şi supună toate.

  Adevărata cale a dreptăţii

  Capitolul 3

  1 În rest, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu mi-e greu să vă scriu aceleaşi lucruri, iar vouă vă sunt spre întărire a.
       2 Feriţi-vă de câini b. Feriţi-vă de cei ce fac răul, feriţi-vă de cei scrijeliţi! c 3 Căci noi suntem cei circumcişi, cei care îi slujim lui Dumnezeu în Duh şi care ne lăudăm în Cristos Isus şi nu ne punem încrederea în trup, 4 chiar dacă eu aş putea să-mi pun încrederea şi în trup. Dacă un altul crede că-şi poate pune încrederea în trup, cu atât mai mult eu, 5 circumcis în a opta zi; din poporul lui Israel, tribul lui Beniamin; evreu dintre evrei; după Lege, fariseu; 6 după zel, prigonitor al Bisericii, iar în ce priveşte justificarea care vine din Lege, fără cusur.
       7 Dar cele care erau pentru mine un câştig, de dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere, 8 ba, mai mult, de acum consider că toate sunt o pierdere în comparaţie cu superioritatea cunoaşterii lui Cristos Isus Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate şi le consider gunoi ca să-l câştig pe Cristos 9 şi să mă aflu în el, fără a avea justificarea mea proprie, care [vine] din Lege, ci pe aceea care vine din credinţa în Cristos, justificarea ce vine de la Dumnezeu, bazată pe credinţă. 10 Pe el [vreau] să-l cunosc şi puterea învierii lui şi să fiu cu el în moarte, 11 doar voi ajunge cumva la învierea din morţi.

  Îndemn la perfecţiune

      12 Nu că aş fi dobândit deja aceasta d sau aş fi ajuns la desăvârşire, dar mă străduiesc s-o cuceresc, aşa cum am fost şi eu cucerit de Cristos Isus. 13 Fraţilor, eu nu consider că l-aş fi cucerit, dar un singur lucru fac: uit cele din urma mea şi mă avânt către cele dinainte. 14 Alerg spre scop, spre răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.
       15 Aşadar, toţi câţi suntem desăvârşiţi să avem acest gând şi dacă gândiţi ceva altfel, Dumnezeu vă va revela şi aceasta. 16 Totuşi, de acolo de unde am ajuns, să continuăm în acelaşi mod e.

  Imitarea Apostolului

      17 Fraţilor, fiţi imitatorii mei şi priviţi cu atenţie la aceia care se poartă după modelul pe care îl aveţi în noi. 18 Căci, v-am spus de multe ori şi vă spun şi acum plângând: mulţi se poartă ca duşmani ai crucii lui Cristos. 19 Sfârşitul lor este pieirea, Dumnezeul lor este pântecele, iar mărirea lor este în ruşinea lor, fiind frământaţi numai de cele pământeşti. 20 Însă patria f noastră este în ceruri, de unde îl aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos. 21 El va schimba trupul umilinţei noastre, făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale prin puterea cu care este în stare să-şi supună toate.

  Note de subsol


  a Este evidentă schimbarea de tonalitate de la v. 2. Unii exegeţi au susţinut ideea că ar exista mai multe scrisori către filipeni:1) 1,1-3,1; 2) 3,2-4,1.8.9; 3) 4,10-20. Dacă ţinem cont de tehnica scrierii din timpul sfântului Paul, am putea justifica schimbările survenite în text. La vremea aceea, autorul dicta unui scrib care nu putea să scrie mai mult de 70-80 de cuvinte pe oră (pentru Scrisoarea către Filipeni - 22-24 de ore), fiind necesare mai multe pauze.
  b Este singura dată când sfântul Paul foloseşte acest invectiv, frecvent la evrei pentru a-i indica pe păgâni. Câinele este considerat un animal impur datorită consumării cadavrelor şi a gunoaielor. Se face aici aluzie nu atât la comportamentul sau defectele speciei canine, cât la impuritatea rituală care exclude de la alianţa cu Dumnezeu. Sfântul Paul se referă aici la iudaizanţi care vor să impună cu forţa creştinilor proveniţi din păgânism riturile Legii mozaice.
  c Spre deosebire de termenul tehnic peritome, care se referă la circumcizie, termenul katatome ia în râs zelul iudaizanţilor în a impune circumcizia şi indică o incizie, mutilare interzisă de Legea lui Moise pentru că este practică păgână (1Rg 18).
  d Câteva manuscrise vechi adaugă aici: sau că aş fi fost deja justificat.
  e Concizia textului paulin îi determina pe copişti să adauge tot felul de completări: să avem aceleaşi sentimente; să acceptăm aceeaşi regulă; să folosim acelaşi dreptar etc.
  f Termenul grec politeuma este folosit pentru a indica o colonie sau o comunitate etnică ce se bucura de aceleaşi drepturi ca şi cum ar fi în patria proprie, aşa cum erau comunităţile evreieşti din diaspora. Filipi era o colonie romană în care s-au stabilit veteranii împăratului Octavian August, fiind sub directa protecţie a împăratului roman. Locuitorii dintr-o astfel de cetate aveau cetăţenia romană. Astfel, termenul grec va căpăta cu timpul sensul de cetăţenie.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro