Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Faptele Apostolilor

  Capitolul 9

  1. Dar Saul, tot urzind ameninţare împotriva discipolilor Domnului, a mers la marele preot
  2. şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca să-i aducă legaţi la Ierusalim pe cei pe care i-ar fi găsit în această credinţă, fie bărbaţi, fie femei.
  3. Şi în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc, dintr-o dată l-a învăluit o lumină din cer.
  4. Căzut la pământ, a auzit un glas care-i spunea: "Saul, Saul! De ce mă persecuţi?"
  5. El a răspuns: "Cine eşti, Doamne?" El i-a zis: "Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi.
  6. Dar ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci".
  7. Iar oamenii care îl însoţeau au rămas înmărmuriţi pentru că auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni.
  8. Atunci Saul s-a ridicat de la pământ, şi, deschizându-şi ochii, nu vedea nimic. L-au luat de mână şi l-au dus în Damasc.
  9. Şi timp de trei zile a rămas fără vedere, nu a mâncat şi nu a băut nimic.
  10. Se afla la Damasc un discipol cu numele Anania. Domnul i-a spus acestuia într-o viziune: "Anania!" El a răspuns: "Iată-mă, Doamne!"
  11. Iar Domnul i-a zis: "Ridică-te şi du-te pe strada numită Dreaptă şi caută-l în casa lui Iuda pe unul cu numele de Saul din Tars. Căci iată-l că se roagă
  12. şi a văzut într-o viziune un om cu numele Anania intrând şi punând mâinile peste el ca să-şi recapete vederea".
  13. Atunci Anania a răspuns: "Doamne, am auzit de la mulţi despre omul acesta cât rău le-a făcut sfinţilor tăi în Ierusalim.
  14. Şi aici are împuternicire de la arhierei ca să-i lege pe toţi cei care sunt chemaţi cu numele tău".
  15. Domnul i-a spus: "Mergi, pentru că acesta este un vas pe care mi l-am ales ca să poarte numele meu înaintea popoarelor şi înaintea regilor şi a fiilor lui Israel.
  16. Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere el pentru numele meu".
  17. Atunci Anania a plecat şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, a zis: "Frate Saul, Domnul Isus, care ţi-a apărut pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt".
  18. Îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi-a recăpătat vederea şi, ridicându-se, a fost botezat.
  19. Apoi a mâncat şi a prins puteri. Predica lui Saul la Damasc [Saul] a rămas câteva zile la Damasc împreună cu discipolii.
  20. Şi îndată a început să predice în sinagogi despre Isus, că el este Fiul lui Dumnezeu.
  21. Toţi cei care îl auzeau se mirau şi spuneau: "Oare nu este acesta cel care voia să-i distrugă la Ierusalim pe cei care invocă numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă pe aceştia legaţi la arhierei?"
  22. Dar Saul se întărea din ce în ce mai mult şi-i punea în încurcătură pe iudeii din Damasc, dovedind că acest [Isus] este Cristos.
  23. După ce au trecut mai multe zile, iudeii s-au sfătuit ca să-l ucidă.
  24. Dar planul lor a fost adus la cunoştinţa lui Saul. Porţile [cetăţii] erau păzite zi şi noapte, ca să-l ucidă.
  25. Însă discipolii, luându-l într-o noapte, l-au coborât de pe zid, lăsându-l jos într-un coş.
  26. Când a ajuns la Ierusalim, a încercat să se alăture discipolilor, dar toţi se temeau de el, necrezând că este şi el discipol.
  27. Atunci Barnaba l-a luat şi l-a dus la apostoli şi le-a povestit cum l-a văzut pe drum pe Domnul, care i-a vorbit şi cum a predicat cu curaj la Damasc în numele lui Isus.
  28. Iar el umbla în Ierusalim împreună cu ei, predicând cu curaj în numele Domnului.
  29. Vorbea şi discuta aprins şi cu eleniştii, dar aceştia căutau să-l ucidă.
  30. Când au aflat fraţii, l-au dus la Cezareea şi l-au trimis la Tars.
  31. Aşadar, Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria; se consolida şi umbla în frica de Domnul şi creştea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt.
  32. Trecând pe la toate [comunităţile], Petru a coborât şi la sfinţii care locuiesc în Lida.
  33. Acolo a găsit un om cu numele de Eneas, care zăcea la pat de opt ani, fiind paralizat.
  34. Petru i-a zis: "Eneas, Isus Cristos te vindecă. Ridică-te şi strânge-ţi singur patul". Şi îndată s-a ridicat.
  35. Şi toţi cei care locuiau în Lida şi Saron l-au văzut şi s-au întors la Domnul.
  36. Era la Iope o credincioasă cu numele de Tabita care, tradus, înseamnă "Gazelă". Aceasta era bogată în fapte bune şi făcea multe milostenii.
  37. Tocmai în acele zile, ea s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au spălat-o, au pus-o în camera de sus.
  38. Întrucât Lida era aproape de Iope, discipolii au auzit că Petru se găsea acolo şi au trimis doi bărbaţi la el ca să-l roage: "Vino fără întârziere până la noi!"
  39. Petru, ridicându-se, a plecat cu ei. Când a ajuns, l-au dus în camera de sus şi toate văduvele s-au adunat în jurul lui, plângând şi arătându-i cămăşile şi hainele pe care le făcea Tabita pe când era cu ele.
  40. Petru, după ce i-a trimis pe toţi afară, a îngenuncheat, s-a rugat şi, întorcându-se spre trup, a spus: "Tabita, ridică-te!" Ea a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, s-a aşezat,
  41. iar el, dându-i mâna, a ridicat-o. Chemându-i pe sfinţi şi pe văduve, le-a prezentat-o vie.
  42. Faptul a devenit cunoscut în toată [localitatea] Iope şi mulţi au crezut în Domnul.
  43. [Petru] a rămas mai multe zile în Iope, la un oarecare Simon tăbăcarul.

  Convertirea lui Saul
  (Fap 22,3-21; 26,4-23)

  Capitolul 9

  1 Dar Saul, tot urzind ameninţare împotriva discipolilor Domnului, a mers la marele preot 2 şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc a ca să-i aducă legaţi la Ierusalim pe cei pe care i-ar fi găsit în această credinţă b, fie bărbaţi, fie femei. 3 Şi în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc, dintr-o dată l-a învăluit o lumină din cer. 4 Căzut la pământ, a auzit un glas care-i spunea: "Saul, Saul! De ce mă persecuţi?" 5 El a răspuns: "Cine eşti, Doamne?" El i-a zis: "Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi c. 6 Dar ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci". 7 Iar oamenii care îl însoţeau au rămas înmărmuriţi pentru că auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni. 8 Atunci Saul s-a ridicat de la pământ, şi, deschizându-şi ochii, nu vedea nimic. L-au luat de mână şi l-au dus în Damasc. 9 Şi timp de trei zile a rămas fără vedere, nu a mâncat şi nu a băut nimic.
       10 Se afla la Damasc un discipol cu numele Anania. Domnul i-a spus acestuia într-o viziune: "Anania!" El a răspuns: "Iată-mă, Doamne!" 11 Iar Domnul i-a zis: "Ridică-te şi du-te pe strada numită Dreaptă d şi caută-l în casa lui Iuda pe unul cu numele de Saul din Tars e. Căci iată-l că se roagă 12 şi a văzut într-o viziune un om cu numele Anania intrând şi punând mâinile peste el ca să-şi recapete vederea". 13 Atunci Anania a răspuns: "Doamne, am auzit de la mulţi despre omul acesta cât rău le-a făcut sfinţilor tăi în Ierusalim. 14 Şi aici are împuternicire de la arhierei ca să-i lege pe toţi cei care sunt chemaţi cu numele tău". 15 Domnul i-a spus: "Mergi, pentru că acesta este un vas f pe care mi l-am ales ca să poarte numele meu înaintea popoarelor şi înaintea regilor şi a fiilor lui Israel. 16 Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere el pentru numele meu".
       17 Atunci Anania a plecat şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, a zis: "Frate Saul, Domnul Isus, care ţi-a apărut pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt". 18 Îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi-a recăpătat vederea şi, ridicându-se, a fost botezat. 19 Apoi a mâncat şi a prins puteri.

  Predica lui Saul la Damasc

      [Saul] a rămas câteva zile la Damasc împreună cu discipolii. 20
  Şi îndată a început să predice în sinagogi despre Isus, că el este Fiul lui Dumnezeu. 21 Toţi cei care îl auzeau se mirau şi spuneau: "Oare nu este acesta cel care voia să-i distrugă la Ierusalim pe cei care invocă numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă pe aceştia legaţi la arhierei?" 22 Dar Saul se întărea din ce în ce mai mult şi-i punea în încurcătură pe iudeii din Damasc, dovedind că acest [Isus] este Cristos.
       23 După ce au trecut mai multe zile, iudeii s-au sfătuit ca să-l ucidă. 24 Dar planul lor a fost adus la cunoştinţa lui Saul. Porţile [cetăţii] erau păzite zi şi noapte, ca să-l ucidă. 25 Însă discipolii, luându-l într-o noapte, l-au coborât de pe zid, lăsându-l jos într-un coş.

  Saul la Ierusalim

      26 Când a ajuns la Ierusalim, a încercat să se alăture discipolilor, dar toţi se temeau de el, necrezând că este şi el discipol. 27 Atunci Barnaba l-a luat şi l-a dus la apostoli şi le-a povestit cum l-a văzut pe drum pe Domnul, care i-a vorbit şi cum a predicat cu curaj la Damasc în numele lui Isus. 28 Iar el umbla g în Ierusalim împreună cu ei, predicând cu curaj în numele Domnului. 29 Vorbea şi discuta aprins şi cu eleniştii, dar aceştia căutau să-l ucidă. 30 Când au aflat fraţii, l-au dus la Cezareea şi l-au trimis la Tars.
       31 Aşadar, Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria; se consolida şi umbla în frica de Domnul şi creştea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt.

  IV. ÎNCEPUTUL MISIUNII PRINTRE PĂGÂNI

  Petru îl vindecă pe Eneas

      32 Trecând pe la toate [comunităţile] h, Petru a coborât şi la sfinţii care locuiesc în Lida i. 33 Acolo a găsit un om cu numele de Eneas, care zăcea la pat de opt ani, fiind paralizat. 34 Petru i-a zis: "Eneas, Isus Cristos te vindecă. Ridică-te şi strânge-ţi singur patul". Şi îndată s-a ridicat. 35 Şi toţi cei care locuiau în Lida şi Saron j l-au văzut şi s-au întors la Domnul.

  Petru o învie pe Tabita

      36 Era la Iope k o credincioasă l cu numele de Tabita care, tradus, înseamnă "Gazelă" m. Aceasta era bogată în fapte bune şi făcea multe milostenii. 37 Tocmai în acele zile, ea s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au spălat-o, au pus-o în camera de sus. 38 Întrucât Lida era aproape de Iope, discipolii au auzit că Petru se găsea acolo şi au trimis doi bărbaţi la el ca să-l roage: "Vino fără întârziere până la noi!" 39 Petru, ridicându-se, a plecat cu ei. Când a ajuns, l-au dus în camera de sus şi toate văduvele s-au adunat în jurul lui, plângând şi arătându-i cămăşile şi hainele pe care le făcea Tabita n pe când era cu ele. 40 Petru, după ce i-a trimis pe toţi afară, a îngenuncheat, s-a rugat şi, întorcându-se spre trup, a spus: "Tabita, ridică-te!" Ea a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, s-a aşezat, 41 iar el, dându-i mâna, a ridicat-o. Chemându-i pe sfinţi şi pe văduve, le-a prezentat-o vie. 42 Faptul a devenit cunoscut în toată [localitatea] Iope şi mulţi au crezut în Domnul. 43 [Petru] a rămas mai multe zile în Iope, la un oarecare Simon tăbăcarul.

  Note de subsol


  a Damasc este capitala Siriei, aşezată într-o oază în partea de sud-est a Siriei, la întretăierea principalelor drumuri comerciale, la 250 km de Ierusalim. Aici era un puternic centru ebraic, distrus după războiul din 70 d.C., când au fost masacraţi în Damasc 18.000 de evrei.
  b Lit.: cale.
  c Câteva manuscrise introduc aici, probabil după Fap 26,14: "Greu este pentru tine să dai cu călcâiul în ţepuşă". 6 Iar el, tremurând şi plin de frică, a spus: "Doamne, ce vrei să fac?" Domnul i-a spus...
  d Strada Dreaptă era una dintre cele două străzi principale, care străbătea de la vest la est Damascul. În perioada romană, această stradă avea la capete două porţi, iar de o parte şi de alta, câte un rând de coloane.
  e Tars - vechi oraş (menţionat din sec. al IX-lea î.C.) în partea de sud a Turciei actuale, la cca 20 km de Marea Mediterană, la poalele Munţilor Taurus. Era un puternic centru comercial şi cultural (avea o renumită şcoală stoică). În perioada romană era capitala Ciliciei, declarat ca oraş liber de Marc Antoniu şi August.
  f Ca şi în v. 11, autorul foloseşte un termen greu de tradus pentru contextul nostru: skeuos = vas, instrument.
  g Lit.: era împreună cu ei intrând şi ieşind. Expresia semitică (vezi n. Fap 1,21) subliniază stabilitatea raportului dintre apostoli şi Paul. Astfel, sfântul Luca demonstrează continuitatea comuniunii care vine de la Isus, prin apostoli, la Paul.
  h Expresia dia panton poate avea diferite interpretări: 1) Petru trece prin regiunile menţionate în v. 31; 2) "pe la toţi" cei care au primit credinţa; 3) pe la toate comunităţile creştine.
  i Lida este transcrierea greacă a localităţii Lod, menţionată în VT. Se află la 38 km nord-vest de Ierusalim, în câmpia Saronului. Localitatea actuală, Lida, se află doar la 4 km de aeroportul Ben Gurion
  j Saron, forma greacă a ebraicului Sharon, este numele câmpiei ce se întinde între Gaza la sud şi Munţii Carmelului la nord, Marea Mediterană la vest şi podişul central la est. A fost teritoriu filistean.
  k Iope, este forma greacă a localităţii Yafo, atestată din primul mileniu î.C. Era portul cel mai apropiat de Ierusalim. Până în perioada romană nu a aparţinut Iudeii. Astăzi este un cartier al oraşului Tel Aviv.
  l Lit.: discipolă. Termenul apare numai aici. Spre deosebire de evanghelii, în Fapte termenul nu se limitează la grupul discipolilor aleşi de Isus, ci se referă la toţi cei botezaţi.
  m Atât forma aramaică Tabitha, cât şi cea greacă Dorca, înseamnă gazelă, căprioară.
  n Lit.: Dorca.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro