Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea către Evrei

  Capitolul 8

  1. Punctul cel mai important din ceea ce spunem este că avem un astfel de mare preot, care s-a aşezat de-a dreapta tronului maiestăţii în ceruri,
  2. slujitor al sanctuarului şi al cortului adevărat, pe care Domnul l-a ridicat, şi nu un om.
  3. Căci orice mare preot este pus să aducă daruri şi jertfe. De aceea, este necesar să aibă şi el ceva ca să ofere.
  4. Dacă ar fi pe pământ, n-ar fi preot pentru că aici este deja cine să ofere daruri conform Legii.
  5. Aceştia slujesc unei imagini şi umbre a celor cereşti, după cum i-a fost spus lui Moise când urma să ridice cortul: Vezi, i-a zis, să faci toate după modelul care ţi-a fost arătat pe munte.
  6. Acum însă el a primit o slujire cu atât mai înaltă, cu cât mai înaltă este alianţa al cărei mijlocitor este el, deoarece aceasta este întemeiată pe promisiuni mai bune.
  7. Deci, dacă cea dintâi ar fi fost fără defect, nu s-ar fi căutat loc pentru a doua,
  8. căci, mustrându-i, le zice: Iată, vin zile, spune Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda o alianţă nouă, nu ca alianţa pe care am făcut-o cu părinţii lor
  9. în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului. Deoarece ei nu au rămas credincioşi alianţei mele, i-am părăsit şi eu, spune Domnul.
  10. Aceasta este alianţa pe care o voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, spune Domnul: voi pune legile mele în mintea lor şi le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.
  11. Şi nu va trebui să înveţe nimeni pe aproapele său şi nici pe fratele său, spunând: "Cunoaşte-l pe Domnul", pentru că toţi mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
  12. Le voi ierta greşelile şi nu-mi voi mai aminti de păcatele lor.
  13. Pentru că spune o nouă alianţă, prima a devenit învechită. Iar ceea ce este învechit şi îmbătrânit este gata să dispară.

  Cultul vechi, imagine a realităţilor cereşti

  Capitolul 8

  1 Punctul cel mai important din ceea ce spunem este că avem un astfel de mare preot, care s-a aşezat de-a dreapta tronului maiestăţii în ceruri, 2 slujitor al sanctuarului şi al cortului adevărat, pe care Domnul l-a ridicat, şi nu un om. 3 Căci orice mare preot este pus să aducă daruri şi jertfe. De aceea, este necesar să aibă şi el ceva ca să ofere. 4 Dacă ar fi pe pământ, n-ar fi preot pentru că aici este deja cine să ofere daruri conform Legii. 5 Aceştia slujesc unei imagini şi umbre a celor cereşti, după cum i-a fost spus lui Moise când urma să ridice cortul: Vezi, i-a zis, să faci toate după modelul care ţi-a fost arătat pe munte. 6 Acum însă el a primit o slujire cu atât mai înaltă, cu cât mai înaltă este alianţa al cărei mijlocitor este el, deoarece aceasta este întemeiată pe promisiuni mai bune.

  Prima alianţă imperfectă şi provizorie

      7 Deci, dacă cea dintâi ar fi fost fără defect, nu s-ar fi căutat loc pentru a doua, 8 căci, mustrându-i, le zice:
      Iată, vin zile, spune Domnul,
      când voi încheia cu casa lui Israel
      şi cu casa lui Iuda
      o alianţă nouă,
      nu ca alianţa pe care am făcut-o cu părinţii lor

  9     în ziua în care i-am luat de mână
      ca să-i scot din ţara Egiptului.
      Deoarece ei nu au rămas credincioşi alianţei mele,
      i-am părăsit şi eu, spune Domnul.

  10    Aceasta este alianţa pe care o voi încheia cu casa lui Israel
      după zilele acelea, spune Domnul:
      voi pune legile mele în mintea lor
      şi le voi scrie în inima lor.
      Eu voi fi Dumnezeul lor,
      iar ei vor fi poporul meu.

  11     Şi nu va trebui să înveţe nimeni
      pe aproapele
   a său
      şi nici
   b pe fratele său, spunând:
      "Cunoaşte-l pe Domnul",
      pentru că toţi mă vor cunoaşte,
      de la cel mai mic
      până la cel mai mare dintre ei.

  12     Le voi ierta greşelile c
      şi nu-mi voi mai aminti de păcatele lor.
  13 Pentru că spune o nouă alianţă, prima a devenit învechită. Iar ceea ce este învechit şi îmbătrânit este gata să dispară.

  Note de subsol


  a Majoritatea manuscriselor au: concetăţeanul său.
  b Lit.: nimeni.
  c Lit.: nedreptăţile.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro