Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea către Evrei

  Capitolul 6

  1. De aceea, lăsând învăţătura de început, despre Cristos, să trecem la ceea ce este desăvârşit, fără a mai pune iarăşi temelia: întoarcerea de la faptele moarte şi credinţa în Dumnezeu;
  2. învăţătura despre botez şi impunerea mâinilor; învierea din morţi şi judecata veşnică.
  3. Vom face şi aceasta, dacă vrea Dumnezeu.
  4. Într-adevăr, este imposibil ca aceia care au fost odată iluminaţi, care au gustat darurile cereşti şi au devenit părtaşi ai Duhului Sfânt,
  5. care au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi din puterile lumii viitoare
  6. şi care totuşi au căzut, să se reînnoiască iarăşi prin convertire, de vreme ce îl răstignesc în ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu şi îl expun batjocurii.
  7. Căci pământul care absoarbe ploaia care cade deseori peste el şi produce ierburi folositoare pentru cei ce îl lucrează, primeşte binecuvântare de la Dumnezeu.
  8. Dar dacă produce spini şi ciulini, este fără valoare şi blestemul este aproape, iar la urmă i se dă foc.
  9. Chiar dacă vorbim astfel, în ceea ce vă priveşte, iubiţilor, suntem convinşi că sunteţi într-o stare mai bună şi mai aproape de mântuire,
  10. pentru că Dumnezeu nu este nedrept încât să uite faptele voastre şi iubirea pe care aţi arătat-o faţă de numele lui, când i-aţi slujit pe sfinţi şi-i slujiţi.
  11. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeaşi râvnă în desăvârşirea speranţei până la sfârşit,
  12. astfel încât să nu fiţi nepăsători, ci imitatorii acelora care, prin credinţă şi răbdare, moştenesc promisiunile.
  13. De fapt, când Dumnezeu i-a dat promisiunea lui Abraham, pentru că nu putea să jure pe cineva mai mare, s-a jurat pe sine,
  14. spunând: Cu adevărat te voi copleşi de binecuvântări şi te voi înmulţi la nesfârşit.
  15. Şi astfel, aşteptând cu răbdare, [Abraham] a obţinut cele promise.
  16. Oamenii jură pe cineva mai mare şi jurământul este pentru ei o garanţie care pune capăt oricărei neînţelegeri.
  17. De aceea, voind să arate moştenitorilor promisiunii, într-un mod şi mai clar, neclintirea hotărârii sale, Dumnezeu s-a legat cu jurământ
  18. pentru ca, prin două fapte neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fi minţit, noi, care căutăm scăpare, să avem o încurajare puternică pentru a ţine cu tărie speranţa care ne-a fost propusă.
  19. Pe aceasta o avem ca o ancoră a sufletului, sigură şi puternică, ce pătrunde dincolo de catapeteasmă,
  20. unde a intrat pentru noi, ca premergător, Isus, devenit pentru veşnicie mare preot, după rânduiala lui Melchisedec.

  Capitolul 6

  1 De aceea, lăsând învăţătura de început, despre Cristos, să trecem la ceea ce este desăvârşit, fără a mai pune iarăşi temelia: întoarcerea de la faptele moarte a şi credinţa în Dumnezeu; 2 învăţătura despre botez şi impunerea mâinilor; învierea din morţi şi judecata veşnică. 3 Vom face şi aceasta, dacă vrea Dumnezeu.
       4 Într-adevăr, este imposibil ca aceia care au fost odată iluminaţi, care au gustat darurile cereşti şi au devenit părtaşi ai Duhului Sfânt, 5 care au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi din puterile lumii viitoare 6 şi care totuşi au căzut, să se reînnoiască iarăşi prin convertire, de vreme ce îl răstignesc în ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu şi îl expun batjocurii. 7 Căci pământul care absoarbe ploaia care cade deseori peste el şi produce ierburi folositoare pentru cei ce îl lucrează, primeşte binecuvântare de la Dumnezeu. 8 Dar dacă produce spini şi ciulini, este fără valoare şi blestemul este aproape, iar la urmă i se dă foc.
       9 Chiar dacă vorbim astfel, în ceea ce vă priveşte, iubiţilor, suntem convinşi că sunteţi într-o stare mai bună şi mai aproape de mântuire, 10 pentru că Dumnezeu nu este nedrept încât să uite faptele voastre şi iubirea pe care aţi arătat-o faţă de numele lui, când i-aţi slujit pe sfinţi şi-i slujiţi. 11 Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeaşi râvnă în desăvârşirea speranţei până la sfârşit, 12 astfel încât să nu fiţi nepăsători, ci imitatorii acelora care, prin credinţă şi răbdare, moştenesc promisiunile.

  Valoarea promisiunilor lui Dumnezeu

      13 De fapt, când Dumnezeu i-a dat promisiunea lui Abraham, pentru că nu putea să jure pe cineva mai mare, s-a jurat pe sine, 14 spunând: Cu adevărat te voi copleşi de binecuvântări şi te voi înmulţi la nesfârşit b. 15 Şi astfel, aşteptând cu răbdare, [Abraham] c a obţinut cele promise. 16 Oamenii jură pe cineva mai mare şi jurământul este pentru ei o garanţie care pune capăt oricărei neînţelegeri. 17 De aceea, voind să arate moştenitorilor promisiunii, într-un mod şi mai clar, neclintirea hotărârii sale, Dumnezeu s-a legat cu jurământ 18 pentru ca, prin două fapte neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fi minţit, noi, care căutăm scăpare, să avem o încurajare puternică pentru a ţine cu tărie speranţa care ne-a fost propusă. 19 Pe aceasta o avem ca o ancoră a sufletului, sigură şi puternică, ce pătrunde dincolo de catapeteasmă d, 20 unde a intrat pentru noi, ca premergător, Isus, devenit pentru veşnicie mare preot, după rânduiala lui Melchisedec.

  Note de subsol


  a Prin faptele moarte, autorul înţelege acţiunile care nu sunt săvârşite în unire cu Dumnezeul cel viu, deci sunt sterile şi inexistente.
  b Lit.: Cu adevărat, binecuvântând, te voi binecuvânta şi înmulţind, te voi înmulţi. Textul grec este o traducere literală a unei construcţii specific ebraice, infinitivul absolut, care întăreşte sensul verbului activ.
  c Deşi subiectul lipseşte în textul grec, ca şi majoritatea traducerilor moderne, introducem "Abraham" pentru a evita confuzia.
  d Evocând aici imaginea catapetesmei din templu, care oprea intrarea în Sfânta Sfintelor, autorul se referă la posibilitatea intrării în ceruri, unde a ajuns marele preot, Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro