Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea către Evrei

  Capitolul 4

  1. Deci, să ne temem ca nu cumva, în timp ce rămâne promisiunea de a intra în odihna lui, vreunul dintre noi să creadă că este exclus.
  2. Căci şi noi am primit vestea cea bună ca şi ei, dar cuvântul auzit nu le-a folosit, întrucât ei nu s-au unit prin credinţă cu cei care au ascultat.
  3. De fapt, noi care am crezut intrăm în odihnă, aşa cum s-a zis: Astfel am jurat în mânia mea: nu vor intra în odihna mea, chiar dacă lucrările erau săvârşite de la întemeierea lumii.
  4. Căci despre ziua a şaptea s-a spus undeva astfel: Şi s-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrările sale.
  5. Şi iarăşi, în acelaşi loc: Nu vor intra în odihna mea.
  6. Aşadar, de vreme ce rămâne ca unii să intre, iar cei cărora li s-a dat mai întâi vestea cea bună nu au intrat din cauza neascultării,
  7. stabileşte din nou o zi, astăzi, spunând prin David, după atâta vreme, după cum s-a spus mai înainte: Astăzi, dacă veţi auzi glasul lui, nu vă împietriţi inimile.
  8. Deci, dacă Iosue i-ar fi dus la odihnă, nu ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi.
  9. Aşadar, rămâne o zi de odihnă pentru poporul lui Dumnezeu,
  10. pentru că cine intră în odihna lui se odihneşte şi el de lucrările lui, ca şi Dumnezeu de ale sale.
  11. Să ne grăbim deci să intrăm în odihna aceea, ca să nu cadă nimeni în acelaşi exemplu de neascultare.
  12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; el pătrunde până la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele şi gândurile inimii.
  13. Şi nu este nici o creatură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite pentru ochii aceluia în faţa căruia vom da cont.
  14. Având, aşadar, un mare preot minunat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea credinţei.
  15. Căci nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate asemenea nouă, în afară de păcat.
  16. Aşadar, să ne apropiem cu toată încrederea de tronul harului ca să primim îndurare şi să găsim ca ajutor harul său la timpul potrivit.

  Capitolul 4

  1 Deci, să ne temem ca nu cumva, în timp ce rămâne promisiunea de a intra în odihna lui, vreunul dintre noi să creadă că este exclus. 2 Căci şi noi am primit vestea cea bună ca şi ei, dar cuvântul auzit nu le-a folosit, întrucât ei nu s-au unit a prin credinţă cu cei care au ascultat b. 3 De fapt, noi care am crezut intrăm în odihnă, aşa cum s-a zis:
      Astfel am jurat în mânia mea:
      nu vor intra în odihna mea
  ,
  chiar dacă lucrările erau săvârşite de la întemeierea lumii. 4 Căci despre ziua a şaptea s-a spus undeva astfel: Şi s-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrările sale. 5 Şi iarăşi, în acelaşi loc: Nu vor intra în odihna mea. 6 Aşadar, de vreme ce rămâne ca unii să intre, iar cei cărora li s-a dat mai întâi vestea cea bună nu au intrat din cauza neascultării, 7 stabileşte din nou o zi, astăzi, spunând prin David, după atâta vreme, după cum s-a spus mai înainte:
      Astăzi, dacă veţi auzi glasul lui,
      nu vă împietriţi inimile
  .
       8 Deci, dacă Iosue i-ar fi dus la odihnă, nu ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi. 9 Aşadar, rămâne o zi de odihnă c pentru poporul lui Dumnezeu, 10 pentru că cine intră în odihna lui se odihneşte şi el de lucrările lui, ca şi Dumnezeu de ale sale. 11 Să ne grăbim deci să intrăm în odihna aceea, ca să nu cadă nimeni în acelaşi exemplu de neascultare.

  Puterea cuvântului lui Dumnezeu

      12 Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; d el pătrunde până la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele şi gândurile inimii e. 13 Şi nu este nici o creatură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite pentru ochii aceluia în faţa căruia vom da cont.

  Isus este marele preot

      14 Având, aşadar, un mare preot minunat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea credinţei. 15 Căci nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate asemenea nouă, în afară de păcat. 16 Aşadar, să ne apropiem cu toată încrederea de tronul harului ca să primim îndurare şi să găsim ca ajutor harul său la timpul potrivit.

  Note de subsol


  a Unele manuscrise au nominativ singular: întrucât el nu s-a unit prin credinţă...
  b Neglijarea promisiunii sau îndoiala că ea s-ar putea realiza este greşeala evreilor şi reprezintă un risc pentru creştini. De fapt, dacă evreii ar fi rămas uniţi cu Moise şi Iosue în încrederea faţă de promisiunea lui Dumnezeu, ar fi intrat în "odihnă", în ţara făgăduită.
  c Lit.: odihna sabatică. Termenul sabbatismos este creat anume de autor pentru a arăta că odihna creştinului va fi în strânsă unire cu cea a lui Dumnezeu, deci veşnică şi fericită. Sabatul este o imagine a fericirii viitoare.
  d Forţa de pătrundere a cuvântului lui Dumnezeu o depăşeşte pe aceea a sabiei curbate folosite de legionarii romani, sau a cuţitului folosit la sacrificii (Gen 22,6-10).
  e Metafora folosită de autor cuprinde elementele vitale ale unei fiinţe vii. Nu trebuie să căutăm un corespondent moral sau psihologic pentru ele. Scopul autorului este de a descrie capacitatea de pătrundere a cuvântului lui Dumnezeu, care garantează toate facultăţile şi activităţile omului, judecând intenţiile şi voinţa lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro