Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea către Evrei

  Capitolul 13

  1. Dragostea faţă de fraţi să rămână statornică.
  2. Nu uitaţi ospitalitatea, căci datorită ei unii i-au primit, fără a-şi da seama, pe îngeri.
  3. Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi împreună cu ei; de cei maltrataţi ca unii care sunteţi şi voi în trup.
  4. Căsătoria să fie cinstită în toate privinţele, patul conjugal să fie neîntinat pentru că pe cei desfrânaţi şi adulteri îi va judeca Dumnezeu.
  5. Viaţa voastră să nu fie stăpânită de pofta de bani, mulţumindu-vă cu ceea ce aveţi, căci el însuşi a zis: Nu te voi mai lăsa, nici nu te voi abandona,
  6. aşa încât putem spune cu încredere: Domnul este ajutorul meu şi nu mă voi teme: ce-mi poate face un om?
  7. Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au învăţat cuvântul lui Dumnezeu şi, meditând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor.
  8. Isus Cristos - cel de ieri şi de astăzi - este acelaşi în vecii vecilor.
  9. Nu vă lăsaţi seduşi de învăţături diferite şi străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin alimente, care n-au adus nici un câştig celor care le-au folosit.
  10. Noi avem un altar, de la care nu au dreptul să mănânce slujitorii cortului.
  11. De fapt, trupurile animalelor, al căror sânge este jertfit pentru ispăşirea păcatelor în sanctuar de către marele preot, sunt arse în afara taberei.
  12. De aceea şi Isus, pentru a sfinţi poporul prin propriul său sânge, a suferit în afara porţii.
  13. Prin urmare, să ieşim în întâmpinarea lui în afara taberei, purtând ocara lui.
  14. Pentru că noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care trebuie să vină.
  15. Aşadar, să-i oferim lui Dumnezeu prin el o jertfă de laudă continuă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui.
  16. Nu uitaţi binefacerea şi întrajutorarea, pentru că astfel de sacrificii îi plac lui Dumnezeu.
  17. Aveţi încredere în conducătorii voştri şi fiţi supuşi lor, pentru ca ei, care veghează asupra sufletelor voastre ca şi cum ar trebui să dea cont, să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând. Altfel nu va fi de folos.
  18. Rugaţi-vă pentru noi! Suntem convinşi că avem conştiinţa curată, voind să ne purtăm bine în toate.
  19. Vă rog şi mai mult să faceţi aceasta, ca să vă fiu redat cât mai curând.
  20. Dumnezeul păcii, care, prin sângele alianţei veşnice, l-a readus din morţi pe Domnul nostru Isus, păstorul cel mare al oilor,
  21. să vă întărească pentru orice lucrare bună, ca să împliniţi voinţa lui, făcând în noi ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Isus Cristos, căruia să-i fie mărire în vecii vecilor. Amin.
  22. Fraţilor, vă rog să primiţi acest cuvânt de îndemn, căci v-am scris pe scurt.
  23. Aflaţi că fratele vostru Timotei a fost eliberat. Dacă va veni curând, vă voi vedea împreună cu el.
  24. Salutaţi-i pe conducătorii voştri şi pe toţi sfinţii. Vă salută cei care sunt în Italia.
  25. Harul să fie cu voi toţi!

  Îndemnuri pentru viaţa comunitară

  Capitolul 13

  1 Dragostea faţă de fraţi să rămână statornică. 2 Nu uitaţi ospitalitatea, căci datorită ei unii i-au primit, fără a-şi da seama, pe îngeri. 3 Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi împreună cu ei; de cei maltrataţi ca unii care sunteţi şi voi în trup. 4 Căsătoria să fie cinstită în toate privinţele, patul conjugal să fie neîntinat pentru că pe cei desfrânaţi şi adulteri îi va judeca Dumnezeu. 5 Viaţa voastră să nu fie stăpânită de pofta de bani, mulţumindu-vă cu ceea ce aveţi, căci el însuşi a zis: Nu te voi mai lăsa, nici nu te voi abandona, 6 aşa încât putem spune cu încredere:
      Domnul este ajutorul meu
      şi nu mă voi teme:
      ce-mi poate face un om?


  Adevăratele concepţii religioase

      7 Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au învăţat cuvântul lui Dumnezeu şi, meditând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor. 8 Isus Cristos - cel de ieri şi de astăzi - este acelaşi în vecii vecilor. 9 Nu vă lăsaţi seduşi de învăţături diferite şi străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin alimente, care n-au adus nici un câştig celor care le-au folosit.
       10 Noi avem un altar, de la care nu au dreptul să mănânce slujitorii cortului a. 11 De fapt, trupurile animalelor, al căror sânge este jertfit pentru ispăşirea păcatelor în sanctuar de către marele preot, sunt arse în afara taberei. 12 De aceea şi Isus, pentru a sfinţi poporul prin propriul său sânge, a suferit în afara porţii b. 13 Prin urmare, să ieşim în întâmpinarea lui în afara taberei, purtând ocara lui. 14 Pentru că noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care trebuie să vină. 15 Aşadar c, să-i oferim lui Dumnezeu prin el o jertfă de laudă continuă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. 16 Nu uitaţi binefacerea şi întrajutorarea, pentru că astfel de sacrificii îi plac lui Dumnezeu.
       17 Aveţi încredere în conducătorii voştri şi fiţi supuşi lor, pentru ca ei, care veghează asupra sufletelor voastre ca şi cum ar trebui să dea cont, să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând. Altfel nu va fi de folos.
       18 Rugaţi-vă pentru noi! Suntem convinşi că avem conştiinţa curată, voind să ne purtăm bine în toate. 19 Vă rog şi mai mult să faceţi aceasta, ca să vă fiu redat cât mai curând.


  Binecuvântare şi salutări finale

      20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele alianţei veşnice, l-a readus din morţi pe Domnul nostru Isus, păstorul cel mare al oilor, 21 să vă întărească pentru orice lucrare bună d, ca să împliniţi voinţa lui, făcând în noi e ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Isus Cristos, căruia să-i fie mărire în vecii vecilor f. Amin.
       22 Fraţilor, vă rog să primiţi acest cuvânt de îndemn, căci v-am scris pe scurt. 23 Aflaţi că fratele vostru Timotei a fost eliberat. Dacă va veni curând, vă voi vedea împreună cu el.
       24 Salutaţi-i pe conducătorii voştri şi pe toţi sfinţii. Vă salută cei care sunt în Italia.
       25 Harul să fie cu voi toţi! g

  Note de subsol


  a Evreii convertiţi erau nemulţumiţi de sărăcia riturilor exterioare în noua alianţă, în special de absenţa banchetelor sacrificale, care dădeau participanţilor impresia că prin victimă sunt în comuniune cu divinitatea. Dar autorul subliniază bogăţia şi valoarea superioară a cultului nou.
  b Prin această expresie, se face aluzie la Calvar, care se afla pe atunci în afara zidurilor Ierusalimului.
  c În unele manuscrise lipseşte: Aşadar.
  d Unele manuscrise adaugă: şi cuvânt bun.
  e Unele manuscrise au: în voi.
  f Unele manuscrise au numai: în veci.
  g În loc de: voi toţi, unele manuscrise au: cu toţi sfinţii. Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro