Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea către Evrei

  Capitolul 1

  1. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu,
  2. în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a făcut şi veacurile.
  3. Acesta, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei sale şi ţinând toate prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit purificarea păcatelor, s-a aşezat la dreapta maiestăţii, în ceruri,
  4. devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moştenit un nume mai deosebit decât al lor.
  5. De fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată: Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut şi iarăşi: Eu îi voi fi lui Tată şi el îmi va fi Fiu?
  6. Dar, din nou, când îl introduce pe primul născut în lume, spune: Şi să-l adore toţi îngerii lui Dumnezeu.
  7. Iar cu privire la îngeri spune: Cel care îi face pe îngerii săi duhuri şi pe slujitorii săi flăcări de foc,
  8. dar cu privire la Fiul: Tronul tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor, şi sceptrul dreptăţii este sceptrul împărăţiei tale.
  9. Ai iubit dreptatea şi ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, te-a uns Dumnezeul tău cu untdelemnul bucuriei mai presus de cei părtaşi cu tine.
  10. Şi: Tu, Doamne, de la început ai întemeiat pământul, şi lucrările mâinilor tale sunt cerurile.
  11. Ele vor pieri, dar tu rămâi şi toate se vor învechi ca o haină,
  12. iar tu le vei înfăşura ca pe o mantie; şi ca o haină vor fi schimbate, dar tu eşti acelaşi, iar anii tăi nu se vor sfârşi.
  13. Şi căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: Şezi la dreapta mea până când voi pune pe duşmanii tăi sub picioarele tale?
  14. Oare nu sunt ei toţi duhuri care slujesc, trimişi cu o misiune în folosul acelora care vor moşteni mântuirea?

  Dumnezeu a vorbit prin Fiul său

  Capitolul 1

  1 După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu, 2 în aceste zile din urmă a, ne-a vorbit nouă prin Fiul b, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a făcut şi veacurile c. 3 Acesta, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei d sale şi ţinând toate prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit purificarea păcatelor e, s-a aşezat la dreapta maiestăţii, în ceruri f, 4 devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moştenit un nume mai deosebit decât al lor.

  Fiul este mai presus de îngeri

      5 De fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată:
      Fiul meu eşti tu;
      eu astăzi te-am născut

  şi iarăşi:
      Eu îi voi fi lui Tată
      şi el îmi va fi Fiu
  ?
  6 Dar, din nou, când îl introduce pe primul născut g în lume, spune:
      Şi să-l adore toţi îngerii lui Dumnezeu.
  7 Iar cu privire la îngeri spune:
      Cel care îi face pe îngerii săi duhuri
      şi pe slujitorii săi flăcări de foc
   h,
  8 dar cu privire la Fiul:
      Tronul tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor,
      şi sceptrul dreptăţii este sceptrul împărăţiei tale
   i.
  9     Ai iubit dreptatea şi ai urât nelegiuirea,
      de aceea, Dumnezeule, te-a uns Dumnezeul tău
      cu untdelemnul bucuriei mai presus de cei părtaşi cu tine
  .
  10 Şi:
      Tu, Doamne, de la început ai întemeiat pământul,
      şi lucrările mâinilor tale sunt cerurile.

  11     Ele vor pieri, dar tu rămâi
      şi toate se vor învechi ca o haină
  ,
  12     iar tu le vei înfăşura ca pe o mantie;
      şi ca o haină j vor fi schimbate,
      dar tu eşti acelaşi, iar anii tăi nu se vor sfârşi
  .
  13 Şi căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:
      Şezi la dreapta mea
      până când voi pune pe duşmanii tăi
      sub picioarele tale?
   k
  14 Oare nu sunt ei toţi duhuri care slujesc, trimişi cu o misiune în folosul acelora care vor moşteni mântuirea?

  Note de subsol


  a Lit.: în ultima dintre aceste zile. Spre deosebire de VT, unde intervenţia decisivă a lui Dumnezeu era situată într-un viitor nedeterminat, autorul afirmă aici că timpurile de pe urmă, epoca mesianică, sunt deja prezente. Creştinii participă deja la bunurile definitive, promise pentru aceste timpuri.
  b Lit.: printr-un Fiu. Printr-o structură simetrică, dar opusă v. 1, acest verset scoate în evidenţă diferenţa dintre revelaţia VT şi revelaţia definitivă în Cristos: revelaţia din VT este adresată în trecut, "în multe rânduri şi în multe moduri, părinţilor noştri, prin profeţi", pe când cea nouă este în prezent, o singură dată (lipsa articolului de la substantivul "Fiu"), adresată nouă, prin Fiul.
  c Unele versiuni traduc: univers, lume. Termenul grec aion, echivalând cu cel latin aevum, desemnează un interval de timp ce nu are limite perceptibile.
  d Lit.: amprenta substanţei. Autorul nu se mulţumeşte cu o descriere a atributelor divine, ca în textul din care se inspiră (Înţ 7,25-26), şi nici nu foloseşte un limbaj filozofic, ci alege o expresie abstractă care să redea relaţia profundă a Fiului cu Dumnezeu, nelimitată de vreun aspect particular. Prin această expresie şi cea anterioară, strălucirea gloriei, autorul ni-l prezintă pe Fiul ca distinct de Tatăl dar intim unit cu el şi de aceeaşi substanţă.
  e Multe manuscrise adaugă: prin el însuşi.
  f Lit.: în regiunile înalte. Este o expresie poetică folosită şi în LXX pentru a indica cerurile. În Biblie, această expresie nu caută localizarea simplistă a lui Dumnezeu, ci descrie transcendenţa lui.
  g Titlul "primul născut" exprimă aici superioritatea dată de Dumnezeu lui Isus Cristos faţă de oameni şi îngeri, o dată cu victoria pascală.
  h Mulţi comentatori înţeleg textul în felul următor: Cel care îşi face mesageri din vânturi şi slujitori din flăcările de foc.
  i Unele manuscrise importante au în loc de: împărăţiei tale, împărăţiei lui.
  j În unele manuscrise lipseşte: ca o haină.
  k Lit.: scăunel sub picioarele tale. Cf. n. Lc 20,43.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro