Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni

  Capitolul 4

  1. Stăpânilor, daţi slujitorilor voştri ceea ce este drept şi echitabil, ştiind că aveţi şi voi un stăpân în ceruri.
  2. Stăruiţi în rugăciune, veghind în ea cu mulţumire.
  3. În acelaşi timp, rugaţi-vă şi pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă a cuvântului ca să predic misterul lui Cristos pentru care sunt înlănţuit,
  4. astfel încât să-l fac cunoscut aşa cum trebuie să-l vestesc.
  5. Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afară, folosind bine momentul potrivit.
  6. Vorbirea voastră să fie întotdeauna plăcută, cu un dram de sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia în parte.
  7. Toate câte mă privesc vi le face cunoscute Tihic, fratele iubit, slujitorul credincios şi colaboratorul meu în Domnul,
  8. pe el l-am trimis la voi tocmai cu acest scop ca să ştiţi cele ce ne privesc şi să vă consoleze inimile.
  9. [Îl trimit] împreună cu Onesim, fratele credincios şi iubit care este dintre voi. Ei vă vor spune toate cele de pe-aici.
  10. Vă salută Aristarh, cel care este în închisoare cu mine, ca şi Marcu, vărul lui Barnaba - cu privire la el aţi primit porunci: dacă vine la voi, primiţi-l -
  11. şi Isus, cel numit Iustus: ei sunt, dintre cei circumcişi, singurii mei colaboratori pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ei au fost pentru mine o consolare.
  12. Vă salută Epafras, care este de la voi, servitorul lui Isus Cristos, cel care luptă necontenit pentru voi în rugăciunile sale ca să rămâneţi desăvârşiţi şi pe deplin convinşi de toată voinţa lui Dumnezeu.
  13. Căci dau mărturie pentru el că se străduieşte mult pentru voi, ca şi pentru cei din Laodiceea şi Hierapolis.
  14. Vă salută Luca, medicul iubit, ca şi Dima.
  15. Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfas şi Biserica ce se află în casa lui.
  16. După ce va fi citită de voi această scrisoare, faceţi ca să fie citită şi în Biserica din Laodiceea, iar pe aceea din Laodiceea să o citiţi şi voi.
  17. Spuneţi-i lui Arhip: "Ai grijă să împlineşti bine slujirea pe care ai primit-o în Domnul".
  18. Salutul este [scris] cu mâna mea, Paul. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Harul să fie cu voi.

  Capitolul 4

  1 Stăpânilor, daţi slujitorilor voştri ceea ce este drept şi echitabil, ştiind că aveţi şi voi un stăpân în ceruri.


  IV. ÎNCHEIERE

  Ultimele îndemnuri

      2 Stăruiţi în rugăciune, veghind în ea cu mulţumire. 3 În acelaşi timp, rugaţi-vă şi pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă a cuvântului ca să predic misterul lui Cristos pentru care sunt înlănţuit, 4 astfel încât să-l fac cunoscut aşa cum trebuie să-l vestesc. 5 Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afară, folosind bine momentul potrivit. 6 Vorbirea voastră să fie întotdeauna plăcută, cu un dram de sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia în parte.

  Salutări finale

      7 Toate câte mă privesc vi le face cunoscute Tihic, fratele iubit, slujitorul credincios şi colaboratorul meu în Domnul, 8 pe el l-am trimis la voi tocmai cu acest scop ca să ştiţi cele ce ne privesc a şi să vă consoleze inimile. 9 [Îl trimit] împreună cu Onesim, fratele credincios şi iubit care este dintre voi. Ei vă vor spune toate cele de pe-aici.
       10 Vă salută Aristarh, cel care este în închisoare cu mine, ca şi Marcu, vărul lui Barnaba - cu privire la el aţi primit porunci: dacă vine la voi, primiţi-l - 11 şi Isus, cel numit Iustus: ei sunt, dintre cei circumcişi, singurii mei colaboratori pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ei au fost pentru mine o consolare. 12 Vă salută Epafras, care este de la voi, servitorul lui Isus Cristos, cel care luptă necontenit pentru voi în rugăciunile sale ca să rămâneţi desăvârşiţi şi pe deplin convinşi de toată voinţa lui Dumnezeu. 13 Căci dau mărturie pentru el că se străduieşte mult pentru voi, ca şi pentru cei din Laodiceea şi Hierapolis. 14 Vă salută Luca, medicul iubit, ca şi Dima.
       15 Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfas b şi Biserica ce se află în casa lui. 16 După ce va fi citită de voi această scrisoare, faceţi ca să fie citită şi în Biserica din Laodiceea, iar pe aceea din Laodiceea c să o citiţi şi voi.
       17 Spuneţi-i lui Arhip: "Ai grijă să împlineşti bine slujirea pe care ai primit-o în Domnul".
       18 Salutul este [scris] cu mâna mea, Paul. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Harul să fie cu voi d.

  Note de subsol


  a În unele manuscrise vechi găsim: cele ce vă privesc.
  b Este incertă forma numelui propriu în privinţa genului. În unele manuscrise apare forma de masculin: Nymphos, în altele, forma de feminin: Nympha. La acuzativ, ambele genuri au aceeaşi formă, deosebirea de gen făcându-se după pronumele posesiv.
  c Între scrisorile canonice atribuite sfântului Paul nu s-a păstrat o scrisoare către laodiceeni. Scrisoarea cu acest nume în versiunea latină, care circula pe timpul sfântului Ieronim, este clar apocrifă. Unii exegeţi înclină să creadă că ar putea fi vorba despre Scrisoarea către Efeseni, care s-a citit în Laodiceea şi urma să ajungă la comunitatea din Colose.
  d În unele manuscrise se adaugă: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro