Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni

  Capitolul 2

  1. Căci vreau ca voi să ştiţi ce luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi aceia care nu au văzut faţa mea în trup,
  2. pentru ca inimile lor să fie consolate şi, unite în iubire, să ajungă la toată bogăţia plinătăţii înţelegerii, ca să cunoască misterul lui Dumnezeu: Cristos,
  3. în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii.
  4. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin cuvinte atrăgătoare.
  5. De fapt, dacă sunt absent cu trupul, sunt prezent cu duhul între voi, bucurându-mă şi văzând buna-rânduială a voastră şi tăria credinţei voastre în Cristos.
  6. Aşadar, după cum l-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa să umblaţi în el,
  7. înrădăcinaţi şi zidiţi în el, întăriţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi, prisosind în mulţumire.
  8. Aveţi grijă să nu vă subjuge cineva prin filozofie şi speculaţii fără sens după datina oamenilor, după principiile elementare ale lumii, şi nu după Cristos.
  9. În el locuieşte toată plinătatea dumnezeirii trupeşte,
  10. iar voi aţi fost copleşiţi de plinătate în el, care este capul oricărui principat şi al oricărei puteri.
  11. Tot în el aţi fost circumcişi, dar nu cu o circumcizie făcută de mână omenească, ci prin dezbrăcarea de trupul de carne, prin circumcizia lui Cristos.
  12. Înmormântaţi fiind împreună cu el prin botez, aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morţi.
  13. Pe voi, care eraţi morţi pentru nelegiuirile şi necircumcizia trupului vostru, v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate nelegiurile.
  14. El a şters documentul cu poruncile care erau împotriva voastră şi l-a anulat, pironindu-l pe cruce.
  15. A despuiat principatele şi puterile şi le-a făcut de ocară în văzul tuturor, după ce a triumfat asupra lor, prin el însuşi.
  16. Aşadar, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare şi la băutură, cu privire la sărbătoare sau la lună nouă sau la sâmbătă.
  17. Acestea sunt umbra celor ce vor veni, dar trupul este al lui Cristos.
  18. Nimeni să nu vă răpească premiul, invocând ca pretext umilinţa şi cultul îngerilor, bazându-se pe ceea ce a văzut, îngâmfat în zadar de judecata lui trupească
  19. şi rupt de capul de la care tot trupul, susţinut şi unit prin încheieturi şi ligamente, primeşte creşterea lui Dumnezeu.
  20. Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă de principiile elementare ale lumii, de ce vă supuneţi unei reguli ca şi cum aţi trăi în lume:
  21. nu bea, nu gusta, nu te atinge
  22. de lucrurile care toate sunt destinate distrugerii prin întrebuinţare, după poruncile şi învăţăturile oamenilor?
  23. Aceste reguli au în aparenţă un limbaj de înţelepciune prin devoţiuni de bunăvoie, umilinţe şi asceză corporală, dar nu sunt de nici o valoare decât pentru satisfacerea trupului.

  Capitolul 2

  1 Căci vreau ca voi să ştiţi ce luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi aceia care nu au văzut faţa mea în trup, 2 pentru ca inimile lor să fie consolate şi, unite în iubire, să ajungă la toată bogăţia plinătăţii înţelegerii, ca să cunoască misterul a lui Dumnezeu: Cristos, 3 în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. 4 Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin cuvinte atrăgătoare. 5 De fapt, dacă sunt absent cu trupul, sunt prezent cu duhul între voi, bucurându-mă şi văzând buna-rânduială a voastră şi tăria credinţei voastre în Cristos.

  Plinătatea vieţii în Cristos

      6 Aşadar, după cum l-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa să umblaţi în el, 7 înrădăcinaţi şi zidiţi în el, întăriţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi, prisosind b în mulţumire. 8 Aveţi grijă să nu vă subjuge cineva prin filozofie c şi speculaţii fără sens după datina oamenilor, după principiile elementare ale lumii, şi nu după Cristos. 9 În el locuieşte toată plinătatea dumnezeirii trupeşte, 10 iar voi aţi fost copleşiţi de plinătate în el, care este capul oricărui principat şi al oricărei puteri d. 11 Tot în el aţi fost circumcişi, dar nu cu o circumcizie făcută de mână omenească, ci prin dezbrăcarea de trupul de carne, prin circumcizia lui Cristos. 12 Înmormântaţi fiind împreună cu el prin botez, aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morţi. 13 Pe voi, care eraţi morţi pentru nelegiuirile şi necircumcizia trupului vostru, v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate nelegiurile. 14 El a şters documentul cu poruncile care erau împotriva voastră şi l-a anulat, pironindu-l pe cruce. 15 A despuiat principatele şi puterile şi le-a făcut de ocară în văzul tuturor, după ce a triumfat e asupra lor, prin el însuşi.

  Avertisment asupra practicilor superstiţioase

      16 Aşadar, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare şi la băutură, cu privire la sărbătoare sau la lună nouă sau la sâmbătă. 17 Acestea sunt umbra celor ce vor veni, dar trupul este al lui Cristos. 18 Nimeni să nu vă răpească premiul, invocând ca pretext umilinţa şi cultul îngerilor, bazându-se pe ceea ce a văzut f, îngâmfat în zadar de judecata lui trupească 19 şi rupt de capul de la care tot trupul, susţinut şi unit prin încheieturi şi ligamente, primeşte creşterea lui Dumnezeu.
       20 Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă de principiile elementare ale lumii, de ce vă supuneţi unei reguli ca şi cum aţi trăi în lume: 21 nu bea, nu gusta, nu te atinge 22 de lucrurile care toate sunt destinate distrugerii prin întrebuinţare, după poruncile şi învăţăturile oamenilor? 23 Aceste reguli au în aparenţă un limbaj de înţelepciune prin devoţiuni de bunăvoie, umilinţe şi asceză corporală, dar nu sunt de nici o valoare decât pentru satisfacerea trupului.

  Note de subsol


  a Termenul grec mysterion este folosit: 1) în greaca clasică pentru a indica riturile de iniţiere (misterele Eleusine) legate de renaşterea vieţii după moartea din timpul iernii de la care se ajunge la speranţa unor vremuri fericite; 2) în LXX, termenul indică secrete ale lui Dumnezeu cu privire la destinul omului; 3) în evanghelii indică tainele împărăţiei; 4) în scrisorile pauline indică ansamblul planului lui Dumnezeu de mântuire realizată prin prezenţa lui Cristos între noi, mister ce trebuie făcut cunoscut de apostoli.
  b Câteva manuscrise importante adaugă: în el.
  c Pe timpul sfântului Paul, termenul de filozofie nu avea un sens negativ, ci indica acele învăţături care doreau să explice originea şi destinul lumii, uneori atingând probleme teologice. Totuşi, în acest verset, sfântul Paul are în vedere o ideologie contrară lui Dumnezeu care doreşte să explice, numai prin fenomenele naturii, originea şi scopul omului.
  d În lumea antică, aştrii erau consideraţi ca având suflet şi li se aducea cult. Însă religia revelată a israeliţilor aduce cult numai lui Iahve, care este numit Domnul, Dumnezeul oştirilor cereşti. Sfântul Paul se opune cu tărie oricărui dualism. "Puterile" au fost create prin Cristos şi pentru el. Cristos este principiul coeziunii universului. Evocând aceste puteri, Paul se referă la energiile care se manifestă în lume, la destin, la autorităţile politice care devin deseori tiranice, la forţele instinctive şi obscure care dirijează comportamentul oamenilor. Este vorba, în ultimă instanţă, de ideologiile care creează structuri ale păcatului. Dar vestea cea bună a NT nu se opreşte la analizarea fenomenelor cosmice şi a legilor sociale, ci este un mesaj de eliberare în Cristos, opunându-se oricărui fatalism care provoacă pesimism şi pasivitate. Cristos ne-a eliberat de orice sclavie şi ne-a deschis calea iubirii.
  e La început, termenul grec thriambeuein indica procesiunea şi cântecele la sărbătoarea zeului Dionysos. Preluat în latină, prin transcriere, termenul triumphare se referea la cortegiul fastuos care se făcea la primirea în Roma a unui general victorios.
  f Multe manuscrise au: nu a văzut.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro