Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 8

  1. Iar când [Mielul] a deschis cel de-al şaptelea sigiliu, s-a făcut tăcere în cer, cam o jumătate de oră.
  2. Şi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau în picioare înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat şapte trâmbiţe.
  3. A venit atunci un alt înger şi a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tămâiere şi i s-a dat multă tămâie ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul cel de aur care este înaintea tronului.
  4. Şi fumul de tămâie s-a înălţat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinţilor.
  5. Apoi îngerul a luat vasul pentru tămâiere şi l-a umplut cu foc de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi au urmat tunete, glasuri, fulgere şi cutremur.
  6. Atunci, cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au pregătit să sune.
  7. A sunat din trâmbiţă primul şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ şi o treime din pământ a fost arsă; o treime din copaci a fost arsă şi toată iarba verde a fost arsă.
  8. A sunat din trâmbiţă al doilea înger şi ceva ca un munte mare de foc arzând a fost aruncat în mare şi a treia parte din mare s-a făcut sânge
  9. şi o treime din creaturile care sunt în mare şi care au viaţă au murit şi o treime dintre corăbii au fost distruse.
  10. Apoi a sunat din trâmbiţă al treilea înger. Şi a căzut din cer o stea mare arzând ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.
  11. Iar numele stelei se pronunţă Absint şi o treime din ape au devenit pelin şi mulţi oameni au murit din cauza apelor pentru că deveniseră amare.
  12. A sunat din trâmbiţă şi al patrulea înger şi a fost lovită o treime din soare, o treime din lună şi o treime din stele ca să se întunece o treime din ele, iar ziua să nu aibă lumină pentru o treime, la fel şi noaptea.
  13. Şi am văzut şi am auzit un vultur zburând în partea cea mai înaltă a cerului şi strigând cu glas puternic: "Vai, vai, vai de locuitorii de pe pământ din cauza sunetului trâmbiţei celorlalţi trei îngeri care sunt gata să sune".

  Deschiderea celui de-al şaptelea sigiliu

  Capitolul 8

  1 Iar când [Mielul] a deschis cel de-al şaptelea sigiliu, s-a făcut tăcere în cer a, cam o jumătate de oră. 2 Şi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau în picioare înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat şapte trâmbiţe.
       3 A venit atunci un alt înger şi a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tămâiere b şi i s-a dat multă tămâie ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul cel de aur care este înaintea tronului. 4 Şi fumul de tămâie s-a înălţat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinţilor. 5 Apoi îngerul a luat vasul pentru tămâiere şi l-a umplut cu foc de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi au urmat tunete, glasuri, fulgere şi cutremur.


  2. CELE ŞAPTE TRÂMBIŢE

  Primele patru trâmbiţe

      6 Atunci, cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au pregătit să sune.
       7 A sunat din trâmbiţă primul şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge c care au fost aruncate pe pământ şi o treime din pământ a fost arsă; o treime din copaci a fost arsă şi toată iarba verde a fost arsă.
       8 A sunat din trâmbiţă al doilea înger şi ceva ca un munte mare de foc arzând a fost aruncat în mare şi a treia parte din mare s-a făcut sânge d 9 şi o treime din creaturile care sunt în mare şi care au viaţă au murit şi o treime dintre corăbii au fost distruse.
       10 Apoi a sunat din trâmbiţă al treilea înger. Şi a căzut din cer o stea mare arzând ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. 11 Iar numele stelei se pronunţă Absint e şi o treime din ape au devenit pelin şi mulţi oameni au murit din cauza apelor pentru că deveniseră amare.
       12 A sunat din trâmbiţă şi al patrulea înger şi a fost lovită o treime din soare, o treime din lună şi o treime din stele ca să se întunece o treime din ele, iar ziua să nu aibă lumină pentru o treime, la fel şi noaptea f.
       13 Şi am văzut şi am auzit un vultur g zburând în partea cea mai înaltă a cerului şi strigând cu glas puternic: "Vai, vai, vai de locuitorii de pe pământ h din cauza sunetului trâmbiţei celorlalţi trei îngeri care sunt gata să sune".

  Note de subsol


  a Expresia este enigmatică şi s-ar putea interpreta ca "tăcerea sacră" care însoţeşte acţiunea liturgică, atenţia dată în ceruri rugăciunii sfinţilor. O altă interpretare ar putea fi: "Tăcerea lui Dumnezeu" în faţa răului din lume, suspendarea intervenţiei sale, are în vedere o cooperare a oamenilor (prin rugăciuni şi jertfe) la realizarea planului lui Dumnezeu asupra istoriei.
  b Vasul de tămâiere se asemăna cu cădelniţa folosită în liturgia creştină actuală, cu deosebirea că nu era suspendat cu lănţişoare, ci se ţinea pe altar. Se umplea cu cărbuni şi se puneau boabe de tămâie deasupra, fumul urcând spre ceruri.
  c Autorul, pornind de la plaga a şaptea împotriva Egiptului (Ex 9,24) şi inspirându-se din Il 3,3 şi Ez 38,22, adaugă o nuanţă nouă, focul amestecat cu sânge, pentru a da un dramatism mai mare intervenţiei lui Dumnezeu asupra vieţii oamenilor. Nu toată zona umană este lovită, ci doar o parte, o treime.
  d Preluând imaginea din Ex 7,20 a apei transformate în sânge, autorul foloseşte un context nou (focul, o treime din mare). Sângele, element vital, când este în afara corpului căruia îi aparţine, devine un element de moarte pentru vieţuitoarele din mare, ca şi pentru existenţa umană: sunt tulburate aspecte sociale deosebit de importante cum sunt mijloacele de transport (corăbii), schimburile comerciale şi mijloacele de comunicare.
  e Absint este numele unei plante asemănătoare cu pelinul de la noi care creşte în Palestina. Extractul, cu gust amar, nediluat, este toxic; diluat este folosit în medicină. În VT, absintul este pus în paralel cu "apele înveninate" (Ier 9,14; 23,15).
  f Imaginile folosite de autor nu trebuie înţelese în sens de catastrofe reale, aşa cum fac cei ce înţeleg în mod banal termenul "apocalips", "apocaliptică". În concepţia biblică, lumea nu numai că a fost creată de Dumnezeu, dar ea poartă un mesaj al lui Dumnezeu pentru om. Însă pentru o parte dintre oameni lumea creată devine un sistem de viaţă închis care duce la autoabsolutizare, nemaitolerând prezenţa altor sisteme de viaţă ca cel creştin, ci devine agresiv. O alterare violentă a ordinii cosmice este un avertisment urgent din partea Domnului care îşi manifestă prezenţa activă în istoria omului şi voinţa lui de schimbare pentru ca omul să iasă din sistemul său închis şi consumistic, rupt de transcendenţă. Faptul că nu întregul sistem este lovit, ci doar o parte, sugerează că sistemul, rupt de transcendent, înainte de prăbuşirea definitivă, va avea zguduituri menite să provoace convertirea. Creştinii, privind cu atenţie crizele sistemului contemporan, sunt încurajaţi să menţină şi să întărească adeziunea lor la sistemul lui Dumnezeu şi al lui Cristos. Ei înţeleg că sub acţiunea lui Dumnezeu care conduce istoria mântuirii prin Cristos înviat, sistemul opus lui Dumnezeu, în ciuda resurselor, ameninţărilor şi a aroganţei sale, este sortit prăbuşirii din interior.
  g În Apocalips, vulturul este văzut ca o energie ce provine din transcendent ("zboară în punctul cel mai înalt al firmamentului") şi este îndreptată spre poporul lui Dumnezeu, dându-i putere să învingă răul.
  h Expresia locuitorii de pe pământ indică o categorie de persoane care în Apocalips au, în general, un calificativ negativ; ei sunt cei care îi ucid pe martiri (6,10); se opun mărturiei Bisericii (11,10) etc.; ei sunt cei care îşi fixează casa pe pământ, îşi închid orizontul limitându-l la ceea ce este terestru, ajungând să aibă o mentalitate consumist-materialistă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro