Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 7

  1. După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei ţineau în frâu cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle nici un vânt nici peste pământ, nici pe mare şi nici peste vreun copac.
  2. Şi am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui şi având sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului şi mării,
  3. spunând: "Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru".
  4. Şi am auzit numărul celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru de mii de însemnaţi, din toate triburile fiilor lui Israel:
  5. din tribul lui Iuda, douăsprezece mii de însemnaţi; din tribul lui Ruben, douăsprezece mii; din tribul lui Gad, douăsprezece mii;
  6. din tribul lui Aşer, douăsprezece mii; din tribul lui Neftali, douăsprezece mii; din tribul lui Manase, douăsprezece mii;
  7. din tribul lui Simeon, douăsprezece mii; din tribul lui Levi, douăsprezece mii; din tribul lui Isahar, douăsprezece mii;
  8. din tribul lui Zabulon, douăsprezece mii; din tribul lui Iosif, douăsprezece mii; din tribul lui Beniamin, douăsprezece mii de însemnaţi.
  9. După acestea, am văzut, şi iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini.
  10. Ei strigau cu glas puternic: "Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, cel care şade pe tron, şi de la Miel!"
  11. Şi toţi îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe, cădeau cu faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau pe Dumnezeu
  12. şi spuneau: "Amin! Binecuvântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirea, cinstea, puterea şi tăria [să fie] Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin!"
  13. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: "Cine sunt şi de unde vin aceştia care sunt îmbrăcaţi cu haine albe?"
  14. I-am zis: "Domnul meu, tu ştii". Iar el mi-a spus: "Aceştia sunt cei care vin din încercarea cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
  15. De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi îl slujesc ziua şi noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său
  16. nu le va mai fi foame şi nici nu le va mai fi sete, nu-i va mai arde soarele şi nici arşiţa.
  17. Căci Mielul din mijlocul tronului va fi păstorul lor şi-i va conduce la izvoarele apelor vieţii, iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor".

  Slujitorii lui Dumnezeu primesc sigiliul

  Capitolul 7

  1 După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei ţineau în frâu cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle nici un vânt nici peste pământ, nici pe mare şi nici peste vreun copac. 2 Şi am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui şi având sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului şi mării, 3 spunând: "Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru". 4 Şi am auzit numărul celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru de mii a de însemnaţi, din toate triburile fiilor lui Israel:
  5 din tribul lui Iuda, douăsprezece mii de însemnaţi;
  din tribul lui Ruben, douăsprezece mii;
  din tribul lui Gad, douăsprezece mii;
  6 din tribul lui Aşer, douăsprezece mii;
  din tribul lui Neftali, douăsprezece mii;
  din tribul lui Manase, douăsprezece mii;
  7 din tribul lui Simeon, douăsprezece mii;
  din tribul lui Levi, douăsprezece mii;
  din tribul lui Isahar, douăsprezece mii;
  8 din tribul lui Zabulon, douăsprezece mii;
  din tribul lui Iosif, douăsprezece mii;
  din tribul lui Beniamin, douăsprezece mii de însemnaţi.

  Mulţimea celor din ceruri

      9 După acestea, am văzut, şi iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. 10 Ei strigau cu glas puternic:
  "Mântuirea este de la Dumnezeul nostru,
  cel care şade pe tron,
  şi de la Miel!"
  11 Şi toţi îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe, cădeau cu faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau pe Dumnezeu 12 şi spuneau:
      "Amin!
      Binecuvântarea, gloria, înţelepciunea,
      mulţumirea, cinstea, puterea şi tăria
      [să fie] Dumnezeului nostru
      în vecii vecilor! Amin!"
       13 Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: "Cine sunt şi de unde vin aceştia care sunt îmbrăcaţi cu haine albe?" 14 I-am zis: "Domnul meu, tu ştii". Iar el mi-a spus: "Aceştia sunt cei care vin din încercarea cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
  15    De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu
      şi îl slujesc ziua şi noaptea
      în templul său,
      iar cel care stă pe tron
      îi va adăposti în cortul său
  16    nu le va mai fi foame şi nici nu le va mai fi sete,
      nu-i va mai arde soarele
      şi nici arşiţa.
  17    Căci Mielul din mijlocul tronului
      va fi păstorul lor
      şi-i va conduce la izvoarele apelor vieţii,
      iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă
      din ochii lor".

  Note de subsol


  a Numărul este simbolic obţinut din înmulţirea 12 ? 12 ? 1.000. Ar fi o înmulţire ideală între cele douăsprezece triburi ale lui Israel şi cei doisprezece apostoli ai Mielului: VT şi NT s-ar întrepătrunde în aşa fel încât ar rezulta un unic popor al lui Dumnezeu. Numărul 1.000 reprezintă totalitatea proprie nivelului lui Dumnezeu şi acţiunii lui Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro