Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 5

  1. Şi am văzut în mâna dreaptă a celui care şedea pe tron o carte scrisă pe o parte şi pe alta, sigilată cu şapte sigilii,
  2. şi am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: "Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i desfacă sigiliile?"
  3. Dar nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nu era în stare să deschidă cartea şi să se uite în ea.
  4. Şi am plâns mult pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea.
  5. Atunci, unul dintre bătrâni mi-a zis: "Nu plânge! Iată a învins leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David. El va deschide cartea şi cele şapte sigilii ale sale".
  6. Şi am văzut stând în picioare, la mijloc, între tron şi cele patru fiinţe şi între bătrâni, un Miel ca înjunghiat, având şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul.
  7. El a venit şi a luat [cartea] din mâna dreaptă a celui care şade pe tron.
  8. Când a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului având fiecare o harpă şi cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor,
  9. şi cântau un cântec nou, spunând: "Vrednic eşti tu să primeşti cartea şi să desfaci sigiliile sale pentru că ai fost înjunghiat şi ai cumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău [oameni] din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile
  10. şi i-ai făcut pentru Dumnezeul nostru o împărăţie şi preoţi şi vor domni pe pământ".
  11. Am văzut şi am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului, al fiinţelor şi al bătrânilor, iar numărul lor era de zeci de mii de ori zeci de mii şi de mii de ori mii.
  12. Ei spuneau cu glas puternic: "Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea şi tăria, cinstea, gloria şi binecuvântarea".
  13. Şi am auzit orice creatură în cer, pe pământ şi în mare şi toate câte sunt în ele, spunând: "Celui care şade pe tron şi Mielului să fie binecuvântarea, cinstea, gloria şi puterea în vecii vecilor!"
  14. Iar cele patru fiinţe spuneau: "Amin!" Şi bătrânii au căzut [la pământ] şi l-au adorat.

  Cartea cu cele şapte sigilii

  Capitolul 5

  1 Şi am văzut în mâna dreaptă a celui care şedea pe tron o carte scrisă pe o parte şi pe alta a, sigilată cu şapte sigilii b, 2 şi am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: "Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i desfacă sigiliile?" 3 Dar nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nu era în stare să deschidă cartea şi să se uite în ea. 4 Şi am plâns mult c pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea. 5 Atunci, unul dintre bătrâni d mi-a zis: "Nu plânge! Iată a învins leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David. El va deschide cartea şi cele şapte sigilii ale sale".

  Viziunea despre Miel

      6 Şi am văzut stând în picioare, la mijloc e, între tron şi cele patru fiinţe şi între bătrâni, un Miel ca înjunghiat f, având şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte g duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. 7 El a venit şi a luat [cartea] din mâna dreaptă a celui care şade pe tron. 8 Când a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului având fiecare o harpă h şi cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor, 9 şi cântau un cântec nou, spunând:
      "Vrednic i eşti tu să primeşti cartea
      şi să desfaci sigiliile sale
      pentru că ai fost înjunghiat
      şi ai cumpărat j pentru Dumnezeu
      prin sângele tău
      [oameni] din toate triburile, limbile,
      popoarele şi naţiunile
  10    şi i-ai făcut pentru Dumnezeul nostru
      o împărăţie şi preoţi
      şi vor k domni pe pământ".
  11 Am văzut şi am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului, al fiinţelor şi al bătrânilor, iar numărul lor era de zeci de mii de ori zeci de mii şi de mii de ori mii l. 12 Ei spuneau cu glas puternic:
      "Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat,
      să primească puterea, bogăţia,
      înţelepciunea şi tăria,
      cinstea, gloria şi binecuvântarea".
  13 Şi am auzit orice creatură în cer, pe pământ şi în mare şi toate câte sunt în ele, spunând:
      "Celui care şade pe tron şi Mielului
      să fie binecuvântarea, cinstea, gloria şi puterea
      în vecii vecilor!"
  14 Iar cele patru fiinţe spuneau: "Amin!" Şi bătrânii au căzut [la pământ] şi l-au adorat.

  Note de subsol


  a Există o mare diversitate între manuscrise. Este considerată originală varianta care prezintă: pe dinăuntru şi înapoi. Altele ar fi: pe dinăuntru şi pe dinafară; în faţă şi în spate. Expresia apare şi în Ez 2,9-10, unde este vorba de "sulul cărţii" scris şi pe o parte şi pe alta.
  b Cartea scrisă pe o parte şi pe alta simbolizează planul creator şi salvific al lui Dumnezeu, în care este stabilită cu exactitate şi fără lacune întreaga istorie aflată în stăpânirea lui Dumnezeu - mâna dreaptă a celui care şade pe tron. Nici o fiinţă creată nu este capabilă să pătrundă planul lui Dumnezeu cu privire la istorie; cartea este sigilată cu şapte sigilii.
  c Plânsul exprimă o dezorientare disperată a omului care este protagonist al evenimentelor istorice, dar incapabil să se orienteze în propria sa istorie. De aceea, este urgent necesară descifrarea cărţii sigilate.
  d Soluţia-Cristos este indicată de unul dintre bătrâni, care, după ce a experimentat condiţia umană, a ajuns acum la scop.
  e Lit.: în mijlocul tronului, sau: în mijlocul bătrânilor. Autorul subliniază poziţia centrală a Mielului în acţiunea lui Dumnezeu asupra istoriei. Cristos-Mielul are o poziţie centrală şi faţă de cele patru fiinţe şi bătrâni, cărora le este atribuită o oarecare centralitate în acţiunea lui Dumnezeu asupra istoriei (cf. v. 6a).
  f Figura Mielului este folosită de autorul Apocalipsului în continuarea tradiţiei VT (Is 53) şi a Evangheliei după sfântul Ioan (1,29.36) pentru Cristos mort (înjunghiat) şi înviat (In 20), cu care creştinii vin în contact în liturgia duminicală. Dar autorul îmbogăţeşte această tradiţie cu alte elemente prin care descrie noutatea lui Cristos. El deţine plinătatea puterii regale (şapte coarne) prin care depăşeşte tot ceea ce este negativ în istorie. Comunităţii liturgice, căreia îi este proclamat Apocalipsul, îi este adresată invitaţia de a decodifica şi aprofunda (şapte ochi) activitatea lui Cristos-Mielul, prin Duhul Sfânt, în desfăşurarea istoriei oamenilor. Cristos-Mielul posedă plinătatea Duhului (şapte) pe care îl trimite ("suflă" cf. In 20,22) omenirii. Trimis ca dar la toţi oamenii, Duhul Sfânt tinde să-i ajungă pe toţi (tot pământul) şi, în contact cu realitatea umană, se "ramifică" (cf. Is 11,2-3) răspunzând exigenţelor diferitelor situaţii ale oamenilor.
  g Unele manuscrise omit: cele şapte.
  h Termenul grec kythara se referă la un instrument cu coarde, asemănător harpei, dar de dimensiuni mai mici decât harpa actuală. În Apocalips, pe linia VT, harpa exprimă o celebrare liturgică festivă. Prin descoperirea Mielului şi a rolului său, comunitatea liturgică trece de la plânsul disperat (5,4) la o bucurie fără margini.
  i Termenul axios, care apare deseori în liturgie, dând celebrării o solemnitate şi o coloratură deosebită, vine de la verbul agein care înseamnă "a acţiona". Autorul Apocalipsului se referă nu atât la un calificativ moral (opusul ar fi "nevrednic"), cât la capacitatea de a acţiona (opusul ar fi "incapabil"). Cristos-Mielul este capabil, "în stare" să primească sulul cărţii şi să-i deschidă sigiliile, adică poate citi şi interpreta planul lui Dumnezeu în istorie.
  j Unele manuscrise au: ne-ai cumpărat.
  k Acelaşi grup de manuscrise au: vom.
  l Zeci de mii de ori zeci de mii şi de mii de ori mii; expresia este o hiperbolă numerică de o dimensiune dincolo de imaginabil. Dacă am avea numerele de înmulţit la singular, rezultatul ar fi o cifră exactă, dar aici, fiind ambii termeni la plural, rezultatul este un număr indefinit ce tinde spre infinit. În textul nostru, acest număr imens exprimă amploarea acţiunii îngerilor în istoria mântuirii. Iar faptul că numărul lor scapă oricărui calcul uman arată transcendenţa lor faţă de lumea oamenilor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro