Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 3

  1. Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: Aşa spune cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Cunosc faptele tale. Ai un nume că eşti viu, dar tu eşti mort.
  2. Fii vigilent! Întăreşte ce a mai rămas şi este gata să moară, căci nu am găsit desăvârşite faptele tale înaintea Dumnezeului meu.
  3. Aşadar, adu-ţi aminte cum ai primit şi ai ascultat [cuvântul]. Păstrează-l şi converteşte-te! Dacă nu vei sta de veghe, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti la ce oră voi da peste tine.
  4. Ai însă în Sardes câteva persoane care nu şi-au pătat hainele. Vor umbla cu mine în [haine] albe căci sunt vrednici.
  5. Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în haine albe; eu nu-i voi şterge numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu şi înaintea îngerilor lui.
  6. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.
  7. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Aşa spune Cel Sfânt, cel vrednic de crezare, cel care are cheia lui David, care deschide şi nimeni nu va închide, care închide şi nimeni nu deschide:
  8. Cunosc faptele tale. Iată am lăsat înaintea ta o uşă deschisă şi nimeni nu poate s-o închidă pentru că, deşi ai o putere mică, ai ţinut cuvântul meu şi nu mi-ai renegat numele.
  9. Iată, ţi-i dau pe unii din sinagoga Satanei, care se pretind iudei, şi nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face ca să vină, să se prosterneze la picioarele tale şi vor recunoaşte că eu te-am iubit.
  10. Pentru că ai păzit cuvântul meu cu statornicie şi eu te voi păzi de ora încercării care trebuie să vină peste tot pământul ca să-i pună la încercare pe toţi cei care locuiesc pe pământ.
  11. Eu vin curând. Păstrează ceea ce ai ca nimeni să nu-ţi ia coroana.
  12. Pe cel care învinge îl voi pune ca o coloană în templul Dumnezeului meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu şi numele cetăţii Dumnezeului meu, al noului Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu, şi numele meu cel nou.
  13. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.
  14. Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Aşa spune cel care este Amin, martorul credincios şi vrednic de crezare, începutul creaţiei lui Dumnezeu:
  15. cunosc faptele tale că nu eşti nici rece, nici cald. O, de ai fi sau rece, sau cald!
  16. Dar pentru că eşti astfel, căldicel, nici cald, nici rece, te voi vărsa din gura mea.
  17. Pentru că spui: "Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu am nevoie de nimic", dar nu ştii că tu eşti nenorocitul, vrednic de milă, sărac, orb şi gol.
  18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur purificat în foc, ca să te îmbogăţeşti; haine albe, ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale, şi alifie, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.
  19. Pe cei pe care îi iubesc, eu îi mustru şi îi îndrept. Fii deci plin de zel şi converteşte-te!
  20. Iată, eu stau la uşă şi bat. Dacă cineva ascultă glasul meu şi-mi deschide uşa, voi intra la el şi voi sta la masă cu el şi el cu mine.
  21. Pe cel care învinge îl voi face să stea împreună cu mine pe tronul meu, aşa cum şi eu am învins şi stau cu Tatăl meu pe tronul lui.
  22. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Către Biserica din Sardes

  Capitolul 3

  1 Iar îngerului Bisericii din Sardes a scrie-i:
      Aşa spune cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Cunosc faptele tale. Ai un nume b că eşti viu, dar tu eşti mort. 2 Fii vigilent! Întăreşte ce a mai rămas şi este gata să moară, căci nu am găsit desăvârşite faptele tale înaintea Dumnezeului meu. 3 Aşadar, adu-ţi aminte cum ai primit şi ai ascultat [cuvântul]. Păstrează-l şi converteşte-te! Dacă nu vei sta de veghe, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti la ce oră voi da peste tine.
       4 Ai însă în Sardes câteva persoane care nu şi-au pătat hainele. Vor umbla cu mine în [haine] albe căci sunt vrednici.
       5 Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în haine albe; eu nu-i voi şterge numele din cartea vieţii c şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu şi înaintea îngerilor lui.
       6 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Către Biserica din Filadelfia

      7 Îngerului Bisericii din Filadelfia d scrie-i:
      Aşa spune Cel Sfânt, cel vrednic de crezare,
      cel care are cheia lui David e,
      care deschide şi nimeni nu va închide,
      care închide şi nimeni nu deschide:
  8 Cunosc faptele tale. Iată am lăsat înaintea ta o uşă deschisă şi nimeni nu poate s-o închidă pentru că, deşi ai o putere mică, ai ţinut cuvântul meu şi nu mi-ai renegat numele. 9 Iată, ţi-i dau pe unii din sinagoga Satanei f, care se pretind iudei, şi nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face ca să vină, să se prosterneze la picioarele tale şi vor recunoaşte că eu te-am iubit. 10 Pentru că ai păzit cuvântul meu cu statornicie g şi eu te voi păzi de ora încercării care trebuie să vină peste tot pământul ca să-i pună la încercare pe toţi cei care locuiesc pe pământ. 11 Eu vin curând. Păstrează ceea ce ai ca nimeni să nu-ţi ia coroana.
       12 Pe cel care învinge îl voi pune ca o coloană în templul Dumnezeului meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu şi numele cetăţii Dumnezeului meu, al noului Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu, şi numele meu cel nou.
       13 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Către Biserica din Laodiceea

      14 Iar îngerului Bisericii din Laodiceea h scrie-i:
      Aşa spune cel care este Amin i, martorul credincios şi vrednic de crezare, începutul creaţiei lui Dumnezeu: 15 cunosc faptele tale că nu eşti nici rece, nici cald. O, de ai fi sau rece, sau cald! 16 Dar pentru că eşti astfel, căldicel, nici cald, nici rece, te voi vărsa din gura mea. 17 Pentru că spui: "Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu am nevoie de nimic", dar nu ştii că tu eşti nenorocitul, vrednic de milă, sărac, orb şi gol. 18 Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur purificat în foc, ca să te îmbogăţeşti; haine albe, ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale, şi alifie, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. 19 Pe cei pe care îi iubesc, eu îi mustru şi îi îndrept j. Fii deci plin de zel şi converteşte-te! 20 Iată, eu stau la uşă şi bat. Dacă cineva ascultă glasul meu şi-mi deschide uşa, voi intra la el şi voi sta la masă cu el şi el cu mine.
       21 Pe cel care învinge îl voi face să stea împreună cu mine pe tronul meu k, aşa cum şi eu am învins şi stau cu Tatăl meu pe tronul lui.
       22 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Note de subsol


  a Sardes, veche cetate în Asia Mică, fosta capitală a Lidiei, se afla la 75 km est de Smirna şi la 50 km sud-est de Tiatira. Distrusă în anul 17 d.C. de un cutremur, a fost complet reconstruită de Tiberiu. Săpăturile arheologice făcute în 1958 au scos la lumină ruinele templului Cibelei, un altar al lui Zeus, casa senatului, teatrul etc. Despre comunitatea creştină nu avem alte informaţii.
  b În Apocalips, ca în întreaga Biblie, în general, numele nu este o simplă etichetă externă, ci exprimă ceea ce o persoană este şi ce poate face. Orice creştin primeşte prin botez un nume care exprimă vitalitatea pe care a primit-o de la Cristos, ca şi capacitatea de a acţiona. Biserica din Sardes este deci lipsită de vitalitate, ajunsă aproape în condiţia de cadavru (eşti mort), dar nu în totalitate pentru că există totuşi o mişcare de revenire.
  c Expresia cartea vieţii aminteşte de lista popoarelor lui Dumnezeu din Ex 32,32 şi de registrul locuitorilor Ierusalimului din Is 4,3. În Apocalips, ea înseamnă "registrul locuitorilor cerului".
  d Filadelfia, în traducere "iubire frăţească", era un oraş important în ţinutul Lidiei, la 120 km est de Efes, 40 km sud-est de Smirna, într-o zonă foarte fertilă renumită pentru producţia şi exportul de vinuri, dar supusă deseori cutremurelor. După Constituţiile apostolice, sfântul Petru l-ar fi numit ca episcop pe Demetrios, căruia sfântul Ignaţiu din Antiohia îi adresează o scrisoare plină de aprecieri. Din cauza numărului mare de temple, oraşul mai era numit Mica Atenă. O dată cu venirea turcilor, oraşul îşi pierde importanţa. Azi se numeşte Alashehir.
  e Se face aici aluzie la Is 22,22 unde Eliachim, majordomul regelui Ezechia, este văzut ca un continuator al dinastiei davidice. Autorul Apocalipsului arată însă că deplina realizare a promisiunilor mesianice legate de dinastia lui David este opera lui Cristos, mesia şi rege.
  f Este o referinţă clară (ca şi în 2,9) la acei iudei care, neacceptându-l pe Cristos, nu mai sunt iudei autentici; sinagoga (adunarea) lor capătă de-a dreptul un caracter demoniac.
  g Lit.: cuvântul statorniciei mele.
  h Laodiceea - numele localităţii vine de la regina Laodice, soţia lui Antioh al II-lea, care a întemeiat oraşul pe la jumătatea sec. al III-lea î.C. Se afla la câţiva kilometri de Colose şi de Hierapolis, cam la 200 km est de Efes. Era renumită pentru industria textilă, centrele oftalmologice şi o intensă activitate bancară. Locuitorii erau foarte bogaţi: după cutremurul din 60 d.C. au refuzat ajutorul Romei pentru reconstruirea oraşului.
  i În contextul liturgic la care se referă autorul, Cristos-Amin concretizează şi condensează aspiraţiile comunităţii liturgice adresate lui Dumnezeu. Astfel, Cristos este confirmarea deplină a fidelităţii lui Dumnezeu faţă de Biserică şi, în acelaşi timp, răspunsul afirmativ al Bisericii dat lui Dumnezeu.
  j Lit.: educ. Biserica din Laodiceea, fiind obiectul acţiunii pedagogice a lui Cristos, după ce a fost judecată ("mustrată"), este educată prin intervenţiile lui Cristos, nespecificate, la care Biserica trebuie să se aştepte (încercări, crize etc.).
  k Lit.: îi voi da să stea pe tron. "A sta pe tron" nu este doar o poziţie corporală, ci presupune o demnitate regală (cine este lipsit de această demnitate nu se poate aşeza pe tron pentru că ar fi ori un uzurpator, ori un profanator). Creştinul care, colaborând cu Cristos, va ieşi învingător, va putea ocupa cu aceeaşi demnitate tronul lui Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro