Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 20

  1. Apoi am văzut un înger coborându-se din cer şi având în mâna lui cheia abisului şi un lanţ mare.
  2. El l-a prins pe dragon şi şarpele străvechi care este diavolul şi Satana şi l-a legat pentru o mie de ani.
  3. Apoi l-a aruncat în abis, l-a închis şi a pus sigiliul ca să nu mai înşele naţiunile până la împlinirea celor o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţin timp.
  4. Apoi am văzut nişte tronuri. Celor care s-au aşezat pe ele li s-a dat judecata. [Am văzut] şi sufletele celor cărora li s-a tăiat capul din cauza mărturiei lui Isus, din cauza cuvântului lui Dumnezeu şi care nu s-au închinat Fiarei şi nici chipului ei, nici n-au primit semnul pe fruntea şi pe mâna lor. Ei s-au întors la viaţă şi au domnit cu Cristos o mie de ani.
  5. Ceilalţi dintre morţi nu au revenit la viaţă până când s-au împlinit cei o mie de ani. Aceasta este învierea cea dintâi.
  6. Fericit şi sfânt este cel care are parte de învierea cea dintâi. Cea de-a doua moarte nu are nici o putere asupra acestora, ci ei vor fi preoţii lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi vor domni împreună cu el timp de o mie de ani.
  7. Şi când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui
  8. şi va ieşi ca să înşele naţiunile din cele patru colţuri ale lumii, pe Gog şi pe Magog, şi să le adune pentru război. Numărul lor este ca nisipul mării.
  9. Ele s-au suit pe faţa pământului şi au încercuit tabăra sfinţilor şi cetatea iubită. Dar a căzut foc din cer şi i-a mistuit,
  10. iar diavolul, cel care le-a înşelat, a fost aruncat în lacul cu foc şi pucioasă unde se află Fiara şi pseudoprofetul şi vor fi chinuiţi ziua şi noaptea, în vecii vecilor.
  11. Apoi am văzut un tron mare alb şi pe cel care şade pe el. Din faţa lui au fugit pământul şi cerul şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
  12. Şi am văzut morţii, mari şi mici, care stăteau în picioare înaintea tronului. Atunci s-a deschis cartea. A mai fost deschisă şi o altă carte, cea care este a vieţii. Şi au fost judecaţi morţii din cele scrise în cărţi, după faptele lor.
  13. Marea a dat înapoi morţii care erau în ea. Moartea şi infernul au dat înapoi morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele sale.
  14. Atunci moartea şi infernul au fost aruncate în lacul cu foc. Aceasta este moartea cea de-a doua, lacul cu foc.
  15. Şi, dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în lacul cu foc.

  Domnia de o mie de ani a lui Cristos

  Capitolul 20

  1 Apoi am văzut un înger coborându-se din cer şi având în mâna lui cheia abisului şi un lanţ mare. 2 El l-a prins pe dragon şi şarpele străvechi care este diavolul şi Satana şi l-a legat pentru o mie de ani. 3 Apoi l-a aruncat în abis, l-a închis şi a pus sigiliul ca să nu mai înşele naţiunile până la împlinirea celor o mie de ani a. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţin timp.
       4 Apoi am văzut nişte tronuri. Celor care s-au aşezat pe ele li s-a dat judecata. [Am văzut] şi sufletele celor cărora li s-a tăiat capul din cauza mărturiei lui Isus, din cauza cuvântului lui Dumnezeu şi care nu s-au închinat Fiarei şi nici chipului ei, nici n-au primit semnul pe fruntea şi pe mâna lor. Ei s-au întors la viaţă şi au domnit cu Cristos o mie de ani. 5 Ceilalţi dintre morţi nu au revenit la viaţă până când s-au împlinit cei o mie de ani. Aceasta este învierea cea dintâi b. 6 Fericit şi sfânt este cel care are parte de învierea cea dintâi. Cea de-a doua moarte nu are nici o putere asupra acestora, ci ei vor fi preoţii lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi vor domni împreună cu el timp de o mie de ani.

  Înfrângerea definitivă a Satanei

      7 Şi când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui 8 şi va ieşi ca să înşele naţiunile din cele patru colţuri ale lumii, pe Gog şi pe Magog c, şi să le adune pentru război. Numărul lor este ca nisipul mării. 9 Ele s-au suit pe faţa pământului şi au încercuit tabăra sfinţilor şi cetatea iubită. Dar a căzut foc d din cer şi i-a mistuit, 10 iar diavolul, cel care le-a înşelat, a fost aruncat în lacul cu foc şi pucioasă unde se află Fiara şi pseudoprofetul şi vor fi chinuiţi ziua şi noaptea, în vecii vecilor.

  Judecata finală

      11 Apoi am văzut un tron mare alb şi pe cel care şade pe el. Din faţa lui au fugit pământul şi cerul şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 Şi am văzut morţii, mari şi mici, care stăteau în picioare înaintea tronului. Atunci s-a deschis cartea. A mai fost deschisă şi o altă carte, cea care este a vieţii. Şi au fost judecaţi morţii din cele scrise în cărţi, după faptele lor. 13 Marea a dat înapoi morţii care erau în ea. Moartea şi infernul au dat înapoi morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele sale.
       14 Atunci moartea şi infernul au fost aruncate în lacul cu foc. Aceasta este moartea cea de-a doua, lacul cu foc. 15 Şi, dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în lacul cu foc.

  Note de subsol


  a Încă de la începuturile Bisericii, acest text (20,1-6) a fost interpretat de unii scriitori creştini (Papias, Iustin, Irineu, Tertulian) în mod literal, aşteptându-se venirea lui Cristos pe baza unor calcule matematice. Această interpretare a fost abandonată încă de pe timpul sfântului Augustin ca fiind total străină şi incompatibilă cu ansamblul revelaţiei NT (cf. Mt 19,28; 1Cor 6,2; 15,24; 2Tim 2,12) şi cu învăţătura creştină autentică. Totuşi este propagată azi de unele secte ca anabaptiştii, adventiştii, martorii lui Iehova etc. Indicaţia temporală ce califică victoria lui Cristos de o mie de ani, în comparaţie cu timpul diavolului (puţin timp), are o valoare calitativă: "timpul lui Dumnezeu", care nu se poate măsura cu "timpul nostru" (2Pt 3,8), este tainic, dar îl califică plinătatea sa (1.000). Dimpotrivă, "timpul Satanei", şi el misterios, este, din punct de vedere calitativ, de neluat în seamă.
  b Prin faptul că martirii s-au implicat în lupta împotriva forţelor ostile lui Dumnezeu şi lui Cristos, până la sacrificarea vieţii lor, au învins răul organizat. Ei au dat dovadă de o vitalitate şi activitate asemănătoare activităţii lui Cristos cel înviat în realizarea împărăţiei lui Dumnezeu în istorie. Prima înviere (posibilă şi pentru creştinii care ascultă mesajul Apocalipsului) constă deci în capacitatea activă de a colabora cu Cristos cel înviat.
  c Gog şi Magog - aceste nume sunt menţionate şi în 1Cr 5,4 (Gog - unul dintre urmaşii lui Ruben) şi Gen 10,2 (Magog - un fiu al lui Iafet). Autorul Apocalipsului preia aceste nume din Ez 38-39, unde Gog este conducătorul năvălitorilor ce vin dinspre nord, din ţara Magog. Există încercări de a-l identifica pe Gog cu un personaj istoric (unii propun Gygos, regele Lidiei pe la 650 î.C.) şi de a localiza ţinutul Magog (la capătul de nord al lumii cunoscute pe atunci, în zona Mării Negre). În Apocalips, atât Gog, cât şi Magog apar ca personificări ale aliaţilor Fiarei în lupta împotriva lui Dumnezeu.
  d Câteva manuscrise importante adaugă: de la Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro