Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 2

  1. Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: Aşa spune cel care ţine cele şapte stele în mâna lui dreaptă, cel care umblă în mijlocul celor şapte candelabre de aur:
  2. Cunosc faptele tale, străduinţa şi statornicia ta şi că nu-i poţi suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei care se pretind apostoli şi nu sunt şi i-ai descoperit mincinoşi.
  3. [Ştiu] că ai răbdare şi că ai suferit pentru numele meu şi n-ai obosit.
  4. Însă am [ceva] împotriva ta: ai părăsit iubirea ta cea de la început.
  5. Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut şi fă faptele tale dintâi; dacă nu te vei converti, voi veni la tine şi voi schimba candelabrul tău de la locul lui.
  6. Totuşi ai ceva: urăşti faptele nicolaiţilor, pe care le urăsc şi eu.
  7. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor: celui care învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în paradisul lui Dumnezeu.
  8. Iar îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: Aşa spune cel care este cel dintâi şi cel de pe urmă, cel care a fost mort şi este viu.
  9. Cunosc încercarea şi sărăcia ta - dar eşti bogat - şi batjocura din partea celor care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.
  10. Nu te teme de ceea ce vei avea de suferit! Iată că diavolul este gata să arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să vă pună la încercare şi veţi avea o încercare de zece zile. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.
  11. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor: cel care învinge nu va fi deloc vătămat de moartea cea de-a doua.
  12. Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Aşa spune cel care are sabia cea ascuţită, cu două tăişuri:
  13. Ştiu unde locuieşti: acolo unde este tronul Satanei. Tu ţii cu tărie numele meu şi nu ai renegat credinţa mea nici în zilele când Antipa, martorul meu cel credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
  14. Însă am câteva lucruri împotriva ta, că ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaam, care l-a învăţat pe Balac să arunce o piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel ca să mănânce cărnuri jertfite idolilor şi să se dedea la desfrânare.
  15. Astfel, ai şi tu pe unii care în mod asemănător ţin învăţătura nicolaiţilor.
  16. Converteşte-te, deci! Dacă nu, voi veni îndată la tine şi voi face război împotriva lor cu sabia gurii mele.
  17. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor: celui care învinge îi voi da din mana cea ascunsă şi îi voi da o pietricică albă, iar pe pietricică este scris un nume nou pe care nu-l cunoaşte nimeni decât cel care-l primeşte.
  18. Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: Aşa spune Fiul lui Dumnezeu, cel care are ochii ca flacăra focului şi picioarele asemenea bronzului strălucitor:
  19. Cunosc faptele tale, iubirea, credinţa, slujirea şi statornicia ta, şi că faptele tale din urmă le întrec pe cele dintâi.
  20. Dar am [ceva] împotriva ta: că o laşi pe femeia aceea, Isabela, care se pretinde profetesă, să-i înveţe şi să-i înşele pe slujitorii mei, seducându-i la desfrânare şi la consumarea cărnurilor jertfite idolilor.
  21. I-am dat timp să se convertească, dar ea nu vrea să se întoarcă de la desfrânarea ei.
  22. Iată, o voi arunca [bolnavă] la pat, iar pe cei ce se dedau cu ea la adulter, într-o mare suferinţă, dacă nu se întorc de la faptele lor.
  23. Pe copiii ei îi voi lovi cu moartea şi vor şti toate Bisericile că eu sunt cel care cercetează rinichii şi inimile şi voi da fiecăruia dintre voi după faptele voastre.
  24. Însă vouă, celorlalţi din Tiatira, care nu ţin această învăţătură şi care nu au cunoscut "profunzimile Satanei", aşa cum le numesc ei, vă spun că nu pun peste voi altă greutate.
  25. Ţineţi numai cu tărie ceea ce aveţi până când voi veni.
  26. Celui care învinge şi celui care păstrează până la sfârşit faptele mele îi voi da putere asupra naţiunilor
  27. şi le va conduce cu un toiag de fier şi ca pe nişte vase de lut le va zdrobi
  28. aşa cum am primit şi eu de la Tatăl meu şi îi voi da steaua cea de dimineaţă.
  29. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Către Biserica din Efes

  Capitolul 2

  1 Îngerului Bisericii a din Efes scrie-i:
      Aşa b spune cel care ţine cele şapte stele în mâna lui dreaptă, cel care umblă în mijlocul celor şapte candelabre de aur: 2 Cunosc faptele tale, străduinţa c şi statornicia d ta şi că nu-i poţi suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei care se pretind apostoli şi nu sunt şi i-ai descoperit mincinoşi. 3 [Ştiu] că ai răbdare şi că ai suferit pentru numele meu şi n-ai obosit.
       4 Însă am [ceva] împotriva ta: ai părăsit iubirea ta cea de la început. 5 Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut şi fă faptele tale dintâi; dacă nu te vei converti, voi veni la tine şi voi schimba candelabrul tău de la locul lui e.
       6 Totuşi ai ceva: urăşti faptele nicolaiţilor, pe care le urăsc şi eu.
       7 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor: celui care învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în paradisul lui Dumnezeu.

  Către Biserica din Smirna

      8 Iar îngerului Bisericii din Smirna f scrie-i:
      Aşa spune cel care este cel dintâi şi cel de pe urmă, cel care a fost mort şi este viu. 9 Cunosc încercarea şi sărăcia ta - dar eşti bogat - şi batjocura din partea celor care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. 10 Nu te teme de ceea ce vei avea de suferit! Iată că diavolul este gata să arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să vă pună la încercare şi veţi avea o încercare de zece zile g. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.
       11 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor: cel care învinge nu va fi deloc vătămat de moartea cea de-a doua.

  Către Biserica din Pergam

      12 Îngerului Bisericii din Pergam h scrie-i:
      Aşa spune cel care are sabia cea ascuţită, cu două tăişuri: 13 Ştiu unde locuieşti: acolo unde este tronul Satanei i. Tu ţii cu tărie numele meu şi nu ai renegat credinţa mea nici în zilele când Antipa, martorul meu cel credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
       14 Însă am câteva lucruri împotriva ta, că ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaam j, care l-a învăţat pe Balac să arunce o piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel ca să mănânce cărnuri jertfite idolilor şi să se dedea la desfrânare. 15 Astfel, ai şi tu pe unii care în mod asemănător ţin învăţătura nicolaiţilor k. 16 Converteşte-te, deci! Dacă nu, voi veni îndată la tine şi voi face război împotriva lor cu sabia gurii mele.
       17 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor: celui care învinge îi voi da din mana cea ascunsă l şi îi voi da o pietricică albă m, iar pe pietricică este scris un nume nou pe care nu-l cunoaşte nimeni decât cel care-l primeşte.

  Către Biserica din Tiatira

      18 Îngerului Bisericii din Tiatira n scrie-i:
      Aşa spune Fiul lui Dumnezeu, cel care are ochii ca flacăra focului şi picioarele asemenea bronzului strălucitor: 19 Cunosc faptele tale, iubirea, credinţa, slujirea şi statornicia ta, şi că faptele tale din urmă le întrec pe cele dintâi. 20 Dar am [ceva] împotriva ta: că o laşi pe femeia aceea, Isabela o, care se pretinde profetesă, să-i înveţe şi să-i înşele pe slujitorii mei, seducându-i la desfrânare şi la consumarea cărnurilor jertfite idolilor. 21 I-am dat timp să se convertească, dar ea nu vrea să se întoarcă de la desfrânarea ei. 22 Iată, o voi arunca [bolnavă] la pat, iar pe cei ce se dedau cu ea la adulter, într-o mare suferinţă, dacă nu se întorc de la faptele lor. 23 Pe copiii ei îi voi lovi cu moartea şi vor şti toate Bisericile că eu sunt cel care cercetează rinichii şi inimile p şi voi da fiecăruia dintre voi după faptele voastre.
       24 Însă vouă, celorlalţi din Tiatira, care nu ţin această învăţătură şi care nu au cunoscut "profunzimile Satanei" q, aşa cum le numesc ei, vă spun că nu pun peste voi altă greutate. 25 Ţineţi numai cu tărie ceea ce aveţi până când voi veni.
       26 Celui care învinge şi celui care păstrează până la sfârşit faptele mele
      îi voi da putere asupra naţiunilor
  27    şi le va conduce cu un toiag de fier
      şi ca pe nişte vase de lut le va zdrobi
  28 aşa cum am primit şi eu de la Tatăl meu şi îi voi da steaua cea de dimineaţă r.
       29 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Note de subsol


  a Expresia enigmatică are o capacitate de evocare multiplă: 1) "Îngerul Bisericii" poate fi episcopul. În timpul scrierii Apocalipsului, Biserica din Asia Mică are o ierarhie şi o structură bine definită. În acest cadru, episcopului, persoană care are un raport special şi direct cu Dumnezeu, i se poate atribui şi acest apelativ; 2) "Îngerii Bisericii" pot fi şi îngerii, adevăraţii colaboratori ai lui Cristos înviat. Ei au un rol activ în viaţa Bisericii, ajutând-o să realizeze dimensiunea transcendentală; 3) mesajul adresat "îngerului" este îndreptat către Biserică în totalitatea ei. Ca atare, "înger" şi "Biserică", sub acest aspect, coincid.
  b Lit.: acestea.
  c Unele manuscrise adaugă: ta; altele au pluralul: străduinţele tale.
  d Termenul grec hypomoné este un cuvânt tipic Apocalipsului şi are sensul de "capacitate de a rezista" în timpul persecuţiei, "de a suporta" persecuţia, rămânând statornic. Această virtute se obţine numai în contact cu Cristos înviat, contact realizat în adunarea liturgică.
  e Ţinând cont de semnificaţia cuvântului "candelabru" din 1,20, ameninţarea înseamnă dispariţia comunităţii. Cine vizitează astăzi Efesul de odinioară nu poate să nu-şi aducă aminte de această ameninţare. Este suficient să priveşti ruinele Bisericii Duble (88/33 m) şi ale bazilicii "Sfântul Ioan" (110/40 m).
  f Smirna, oraş port la Marea Egee, situat pe ţărmul vestic al Asiei Mici, la 74 km nord de Efes. Despre comunitatea creştină din Smirna nu avem alte informaţii. Astăzi se numeşte Izmir şi este unul dintre cele mai mari oraşe ale Turciei.
  g Expresia nu se referă la un timp real. Numărul 10 indică o durată limitată a persecuţiei, în ciuda violenţei ei.
  h Pergam, oraş situat în partea de vest a Turciei de azi, la 100 km nord de Smirna. Era renumit în antichitate pentru "Asclepeion", centru cultual şi terapeutic, şi pentru templul lui Zeus Soter, care se afla pe colina ce domina oraşul (lungime 36 m, lăţime 34 m şi înălţime 12 m). Săpăturile arheologice din 1886 au scos la lumină măreţia construcţiilor, iar multe dintre operele de artă se află la Pergamon Museum din Berlin.
  i Tronul Satanei este considerat de mulţi a fi tronul lui Zeus Soter, păstrat în prezent la Pergamon Museum din Berlin.
  j Referirea la Balaam, ca figură negativă, se bazează pe textele din Num 31,15-16; 25,1-3, interpretate deja de tradiţia iudaică. Balaam, prezicătorul de la curtea regelui din Moab, Balac, după ce sub presiunea inspiraţiei divine profetizase victoria Israelului, ar fi îndemnat femeile moabite să-i seducă pe israeliţi şi să-i conducă astfel la idolatrie. Aplicarea figurii lui Balaam la situaţia din Pergam nu presupune numaidecât aceleaşi păcate, dar este o atenţionare împotriva pericolului sincretismului pentru comunitatea creştină.
  k După sfinţii părinţi, nicolaiţii sunt o sectă creştină de provenienţă elenistică, cu tendinţe gnostice, antinomiste, negând divinitatea lui Cristos. Este nefondată teza că ar fi discipolii diaconului Nicolae (Fap 6,5). Din context se pare că ar fi vorba de o criptogramă: niko-laos = Baal-am = stăpânesc, înving poporul - indicând pe creştinii sincretişti care, asemenea lui Balaam, amestecă religia adevărată cu idolatria şi imoralitatea.
  l În expresia mana ascunsă, autorul reia figura manei ca aliment dat de Dumnezeu în timpul peregrinării Israelului prin pustiu, dar mana din arca alianţei este interpretată de tradiţia iudaică "ascunsă în ceruri" şi dar al epocii mesianice. Autorul adaugă şi interpretarea comună că mana este Euharistia. În acest caz, "mana ascunsă" este Euharistia - dar al lui Cristos înviat către Biserica sa - aşa cum este ea trăită de comunitatea creştină, dar ascuns, adică mereu de descoperit şi de aprofundat, ca o relaţie personală cu Cristos, pregătind plinătatea vieţii care va avea loc în escatologie.
  m Pornind de la o tradiţie iudaică (Mishna, sota 9,12) despre piatra Shamir (creată în amurgul ultimei zile a creaţiei, de mărimea unui bob de orz, cu o greutate mare, ar fi fost folosită la înscrierea numelor celor douăsprezece triburi ale lui Israel pe efodul marelui preot şi la tăierea blocurilor de piatră la construirea templului lui Solomon), autorul, adăugând calificativul "albă", indică posibilitatea intrării în dimensiunea transcendentală, supranaturală, proprie lui Cristos cel înviat, pietricica albă fiind astfel o "legitimaţie" pentru intrarea în glorie.
  n Thyatira era un important centru strategic între Pergam şi Smirna. Singurele informaţii despre comunitatea din Tiatira le avem numai din acest text.
  o Isabela este aici un nume care reprezintă o persoană reală, poate chiar din comunitatea creştină, care promova sincretismul religios în Tiatira. În acelaşi timp, acest nume face aluzie la prinţesa din Sidon, devenită soţia regelui Ahab, care a introdus în Israel cultul păgân al lui Baal (1Rg 16-21).
  p După mentalitatea ebraică, rinichii sunt sediul sentimentelor, în timp ce inima este centrul gândirii (Ier 11,20; 17,10; Ps 7,10).
  q Expresia profunzimile Satanei este cunoscută în ambientul gnostic şi se referă la cei iniţiaţi care pretindeau că pot ajunge la cunoaşterea "profunzimilor lui Dumnezeu", pretenţie care, pentru autorul Apocalipsului, este o blasfemie.
  r Reluând expresia mesianică din Num 24,17 despre "Steaua lui Iacob", autorul se referă aici la acea dimensiune transcendentală care este proprie lui Cristos înviat şi care va fi comunicată pe deplin Bisericii în ziua escatologică. Promisiunea lui Cristos provoacă Biserica la o tensiune spre acest moment.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro