Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 19

  1. După aceea, am auzit ca un glas puternic al unei mari mulţimi, care spune, în cer: "Aleluia! Mântuirea, gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru
  2. căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat-o pe desfrânata cea mare care, prin desfrânarea ei, a corupt pământul şi a răzbunat sângele slujitorilor săi din mâinile ei".
  3. Şi au zis a doua oară: "Aleluia! Şi fumul ei se ridică în vecii vecilor".
  4. Atunci, cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe s-au aruncat la pământ şi l-au adorat pe Domnul care şade pe tron, spunând: "Amin. Aleluia!"
  5. Şi a ieşit un glas de la tron, spunând: "Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru, toţi slujitorii lui, şi voi cei care vă temeţi de el, mici şi mari!"
  6. Şi am auzit ceva ca glasul unei mulţimi numeroase, ca glasul unor ape multe şi ca sunetul unui tunet puternic, spunând: "Aleluia! Pentru că şi-a început domnia Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic,
  7. să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-l preamărim, pentru că a început nunta Mielului, iar Mireasa lui s-a pregătit.
  8. Şi i s-a dat ei să se îmbrace cu in fin, strălucitor, imaculat. Căci inul fin sunt faptele drepte ale sfinţilor".
  9. Şi mi-a zis: "Scrie: fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului". Apoi mi-a zis: "Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu".
  10. Atunci am căzut înaintea picioarelor lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: "Vezi, să nu faci asta! Sunt şi eu un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi care au mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să i te închini". De fapt, mărturia lui Isus este duhul profeţiei.
  11. Atunci am văzut cerul deschis. Şi, iată, un cal alb; cel care şedea pe el este numit "Credincios" şi "Vrednic de crezare". El judecă şi luptă cu dreptate.
  12. Ochii lui sunt ca flacăra focului, iar pe cap are multe cununi împărăteşti. El are un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaşte în afară de el.
  13. Este îmbrăcat cu haină înmuiată în sânge, iar numele lui este "Cuvântul lui Dumnezeu".
  14. Oştirile din cer, îmbrăcate cu in fin, alb, imaculat, îl urmează pe cai albi.
  15. Din gura lui iese o sabie ascuţită ca să lovească naţiunile cu ea. El le va conduce cu un toiag de fier şi va stoarce teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu cel Atotputernic.
  16. Pe haină şi pe coapsă el are scris un nume: "Regele regilor şi Domnul domnilor".
  17. Apoi, am văzut un înger stând în picioare pe soare. El a strigat cu glas puternic, spunând tuturor păsărilor care zboară în partea cea mai înaltă a cerului: "Veniţi! Adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu
  18. ca să mâncaţi cărnurile regilor şi cărnurile comandanţilor de oşti, cărnurile celor puternici, ale cailor şi ale celor care îi călăresc, cărnurile tuturor celor liberi şi ale sclavilor, ale celor mici şi ale celor mari".
  19. Şi am văzut Fiara, regii pământului şi oştirile lor adunate ca să facă război împotriva Călăreţului şi oştirii lui.
  20. Dar Fiara a fost prinsă şi împreună cu ea şi pseudoprofetul care făcea în prezenţa ei semne prin care îi amăgea pe cei care primiseră semnul Fiarei şi pe cei care se închinaseră chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în lacul cu foc aprins cu pucioasă.
  21. Iar ceilalţi au fost ucişi de sabia Călăreţului, cea care ieşea din gura lui şi toate păsările s-au săturat din cărnurile lor.

  Imnul victoriei

  Capitolul 19

  1 După aceea, am auzit ca un glas puternic al unei mari mulţimi, care spune, în cer:
      "Aleluia! a
      Mântuirea, gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru
  2    căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte.
      El a judecat-o pe desfrânata cea mare
      care, prin desfrânarea ei, a corupt pământul
      şi a răzbunat sângele slujitorilor săi
      din mâinile ei" b.
  3 Şi au zis a doua oară:
      "Aleluia!
      Şi fumul ei se ridică în vecii vecilor".
  4 Atunci, cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe s-au aruncat la pământ şi l-au adorat pe Domnul care şade pe tron, spunând:
      "Amin. Aleluia!"

  Ospăţul de nuntă al Mielului

      5 Şi a ieşit un glas de la tron, spunând:
      "Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru,
      toţi slujitorii lui,
      şi voi cei care vă temeţi de el,
      mici şi mari!"
  6 Şi am auzit ceva ca glasul unei mulţimi numeroase, ca glasul unor ape multe şi ca sunetul unui tunet puternic, spunând:
      "Aleluia!
      Pentru că şi-a început domnia
      Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic,
  7    să ne bucurăm şi să ne veselim
      şi să-l preamărim,
      pentru că a început nunta Mielului,
      iar Mireasa lui s-a pregătit.
  8    Şi i s-a dat ei să se îmbrace
      cu in fin, strălucitor, imaculat.
      Căci inul fin sunt faptele drepte ale sfinţilor".
       9 Şi mi-a zis: "Scrie: fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului". Apoi mi-a zis: "Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu". 10 Atunci am căzut înaintea picioarelor lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: "Vezi, să nu faci asta! Sunt şi eu un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi care au mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să i te închini". De fapt, mărturia lui Isus este duhul profeţiei.


  6. VENIREA LUI CRISTOS ŞI ÎMPLINIREA ISTORIEI

  Victoria lui Cristos

      11 Atunci am văzut cerul deschis. Şi, iată, un cal alb; cel care şedea pe el este numit "Credincios" şi "Vrednic de crezare". El judecă şi luptă cu dreptate. 12 Ochii lui sunt ca flacăra focului, iar pe cap are multe cununi împărăteşti. El are un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaşte în afară de el. 13 Este îmbrăcat cu haină înmuiată în sânge, iar numele lui este "Cuvântul lui Dumnezeu". 14 Oştirile din cer, îmbrăcate cu in fin, alb, imaculat, îl urmează pe cai albi. 15 Din gura lui iese o sabie ascuţită ca să lovească naţiunile cu ea. El le va conduce cu un toiag de fier şi va stoarce teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu cel Atotputernic. 16 Pe haină şi pe coapsă el are scris un nume: "Regele regilor şi Domnul domnilor".
       17 Apoi, am văzut un înger stând în picioare pe soare. El a strigat cu glas puternic, spunând tuturor păsărilor care zboară în partea cea mai înaltă a cerului: "Veniţi! Adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu 18 ca să mâncaţi cărnurile regilor şi cărnurile comandanţilor de oşti, cărnurile celor puternici, ale cailor şi ale celor care îi călăresc, cărnurile tuturor celor liberi şi ale sclavilor, ale celor mici şi ale celor mari".
       19 Şi am văzut Fiara, regii pământului şi oştirile lor adunate ca să facă război împotriva Călăreţului şi oştirii lui. 20 Dar Fiara a fost prinsă şi împreună cu ea şi pseudoprofetul care făcea în prezenţa ei semne prin care îi amăgea pe cei care primiseră semnul Fiarei şi pe cei care se închinaseră chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în lacul cu foc aprins cu pucioasă. 21 Iar ceilalţi au fost ucişi de sabia Călăreţului, cea care ieşea din gura lui şi toate păsările s-au săturat din cărnurile lor.

  Note de subsol


  a Este un cuvânt de origine ebraică, cu sensul: "Lăudaţi-l pe Dumnezeu". Este o aclamaţie liturgică specifică "psalmilor aleluiatici" (104-106; 110-112; 113-118; 134-135; 145-150 după LXX). În NT apare numai în acest capitol.
  b Sistemul Babilonului nu este doar ostil lui Dumnezeu şi lui Cristos, ci este violent şi intolerant faţă de slujitorii Domnului cărora le sustrage viaţa (sângele).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro