Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 18

  1. După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi avea o mare putere, iar pământul s-a luminat de gloria lui.
  2. El a strigat cu glas puternic, spunând: "A căzut, a căzut Babilonul cel mare şi a devenit o locuinţă a diavolilor, închisoare a oricărui duh necurat, închisoare a oricărei păsări necurate, închisoare a oricărui animal necurat şi urât.
  3. Pentru că din vinul furiei desfrânării sale s-au îmbătat toate neamurile şi regii pământului s-au desfrânat cu ea, iar negustorii pământului s-au îmbogăţit prin puterea senzualităţii sale".
  4. Apoi am auzit un alt glas din cer spunând: "Ieşiţi dintr-însa, voi poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu trebuiască să primiţi [o parte] din plăgile ei.
  5. Pentru că păcatele ei au ajuns până la cer, iar Dumnezeu şi-a amintit de nelegiuirile ei.
  6. Răsplătiţi-o cum v-a răsplătit ea şi daţi-i de două ori îndoit, după faptele ei. În potirul în care v-a turnat, turnaţi-i îndoit.
  7. Pe cât s-a preamărit pe sine şi s-a desfrânat, pe atât daţi-i chin şi jale. Căci spune şi inima sa: «Stau ca o regină şi văduvă nu sunt şi jale nu voi mai vedea».
  8. Pentru aceasta, într-o singură zi, vor veni plăgile peste ea: moarte, jale şi foamete şi va fi mistuită de foc pentru că puternic este Domnul Dumnezeu care a judecat-o".
  9. Iar regii pământului, care s-au desfrânat şi s-au desfătat cu ea, vor plânge şi-şi vor bate pieptul când vor vedea fumul arderii ei,
  10. vor sta deoparte de frică din cauza chinurilor ei şi vor zice: "Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare, Babilon, cetatea cea puternică! Într-un singur ceas a venit peste tine judecata!"
  11. Iar negustorii pământului vor plânge şi vor jeli din cauza ei pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa,
  12. marfa de aur şi de argint, de pietre preţioase şi de mărgăritare; de in fin şi de mătase şi de ţesături roşii; de lemn parfumat şi de obiecte de fildeş; obiecte din lemn preţios, de bronz, de fier şi de marmură;
  13. scorţişoară şi mirodenii, tămâie, miresme şi smirnă; vin şi untdelemn; făină şi cereale, vite şi oi, cai şi căruţe; sclavi şi suflete de oameni.
  14. Roadele pe care le-a dorit sufletul tău s-au dus de la tine. Orice lux şi strălucire a pierit de la tine şi niciodată nu se vor mai găsi.
  15. Negustorii acestor lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, stau departe de frică din cauza chinului ei, plâng şi jelesc,
  16. spunând: "Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare care te îmbrăcai în in fin în purpură şi haine roşii, care te împodobeai cu aur cu pietre preţioase şi mărgăritare,
  17. într-un singur ceas s-au pierdut toate aceste bogăţii!" Toţi cârmacii şi toţi care navighează, marinarii şi toţi care lucrează pe mare stăteau departe
  18. şi, văzând fumul arderii ei, strigau astfel: "Care [cetate] era asemenea cetăţii celei mari?"
  19. Îşi puneau praf pe cap şi strigau plângând şi jelind: "Vai! Vai! Cetatea cea mare din abundenţa căreia s-au îmbogăţit toţi cei care au corăbii pe mare, într-un singur ceas a devenit un pustiu.
  20. Bucură-te, cerule, din cauza ei şi voi, sfinţilor, apostolilor şi profeţilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate, judecând-o!"
  21. Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră cât o piatră de moară mare şi a aruncat-o în mare zicând: "Cu aceeaşi forţă va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit.
  22. Şi glasul cântăreţilor din harpă şi al muzicanţilor, al flautiştilor şi trompetiştilor nu se va mai auzi în tine niciodată. Şi nici un meşteşugar de nici o meserie nu se va mai găsi în tine, iar huruitul morii nu se va mai auzi în tine.
  23. Lumina candelei nu va mai licări în tine. Glasul mirelui şi al miresei nu se va mai auzi niciodată în tine pentru că negustorii tăi erau puternicii pământului, pentru că, prin farmecele tale, au fost ademenite toate naţiunile.
  24. Pentru că în tine a fost găsit sângele profeţilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor care au fost înjunghiaţi pe pământ".

  Căderea Babilonului

  Capitolul 18

  1 După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi avea o mare putere, iar pământul s-a luminat de gloria lui. 2 El a strigat cu glas puternic, spunând:
      "A căzut, a căzut Babilonul cel mare
      şi a devenit o locuinţă a diavolilor,
      închisoare a oricărui duh necurat,
      închisoare a oricărei păsări necurate,
      închisoare a oricărui animal necurat şi urât.
  3    Pentru că din vinul a furiei desfrânării sale
      s-au îmbătat b toate neamurile
      şi regii pământului s-au desfrânat c cu ea,
      iar negustorii pământului
      s-au îmbogăţit
      prin puterea senzualităţii sale".
  4    Apoi am auzit un alt glas din cer spunând:
      "Ieşiţi dintr-însa, voi poporul meu,
      ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei
      şi să nu trebuiască să primiţi
      [o parte] din plăgile ei.
  5    Pentru că păcatele ei au ajuns până la cer,
      iar Dumnezeu şi-a amintit de nelegiuirile ei.
  6    Răsplătiţi-o cum v-a răsplătit ea
      şi daţi-i de două ori îndoit, după faptele ei.
      În potirul în care v-a turnat,
      turnaţi-i îndoit.
  7    Pe cât s-a preamărit pe sine şi s-a desfrânat,
      pe atât daţi-i chin şi jale.
      Căci spune şi inima sa:
      «Stau ca o regină d
      şi văduvă nu sunt
      şi jale nu voi mai vedea».
  8    Pentru aceasta, într-o singură zi, vor veni plăgile peste ea:
      moarte, jale şi foamete
      şi va fi mistuită de foc
      pentru că puternic este Domnul Dumnezeu e care a judecat-o".
       9 Iar regii pământului, care s-au desfrânat şi s-au desfătat cu ea, vor plânge şi-şi vor bate pieptul când vor vedea fumul arderii ei, 10 vor sta deoparte de frică din cauza chinurilor ei şi vor zice:
      "Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare,
      Babilon, cetatea cea puternică!
      Într-un singur ceas a venit peste tine judecata!"
       11 Iar negustorii f pământului vor plânge şi vor jeli din cauza ei pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa, 12 marfa de aur şi de argint, de pietre preţioase şi de mărgăritare; de in fin şi de mătase şi de ţesături roşii; de lemn parfumat şi de obiecte de fildeş; obiecte din lemn preţios, de bronz, de fier şi de marmură; 13 scorţişoară şi mirodenii, tămâie, miresme şi smirnă; vin şi untdelemn; făină şi cereale, vite şi oi, cai şi căruţe; sclavi şi suflete de oameni.
  14    Roadele pe care le-a dorit sufletul tău
      s-au dus de la tine.
      Orice lux şi strălucire
      a pierit de la tine
      şi niciodată nu se vor mai găsi.
  15 Negustorii acestor lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, stau departe de frică din cauza chinului ei, plâng şi jelesc, 16 spunând:
      "Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare
      care te îmbrăcai în in fin
      în purpură şi haine roşii,
      care te împodobeai cu aur
      cu pietre preţioase şi mărgăritare,
  17    într-un singur ceas s-au pierdut toate aceste bogăţii!"
      Toţi cârmacii şi toţi care navighează, marinarii şi toţi care lucrează pe mare stăteau departe 18 şi, văzând fumul arderii ei, strigau astfel: "Care [cetate] era asemenea cetăţii celei mari?" 19 Îşi puneau praf pe cap şi strigau plângând şi jelind:
      "Vai! Vai! Cetatea cea mare
      din abundenţa căreia s-au îmbogăţit
      toţi cei care au corăbii pe mare,
      într-un singur ceas a devenit un pustiu.
  20    Bucură-te, cerule, din cauza ei
      şi voi, sfinţilor, apostolilor şi profeţilor,
      pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate,
      judecând-o!"
       21 Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră cât o piatră de moară mare şi a aruncat-o în mare zicând:
      "Cu aceeaşi forţă va fi aruncat
      Babilonul, cetatea cea mare,
      şi nu va mai fi găsit.
  22    Şi glasul cântăreţilor din harpă şi al muzicanţilor,
      al flautiştilor şi trompetiştilor
      nu se va mai auzi în tine niciodată.
      Şi nici un meşteşugar de nici o meserie
      nu se va mai găsi în tine,
      iar huruitul morii
      nu se va mai auzi în tine.
  23    Lumina candelei
      nu va mai licări în tine.
      Glasul mirelui şi al miresei
      nu se va mai auzi niciodată în tine
      pentru că negustorii tăi
      erau puternicii pământului,
      pentru că, prin farmecele tale,
      au fost ademenite toate naţiunile.
  24    Pentru că în tine a fost găsit sângele profeţilor
      şi al sfinţilor
      şi al tuturor celor care au fost înjunghiaţi
      pe pământ".

  Note de subsol


  a În mai multe manuscrise importante lipseşte: vinul. Unele manuscrise au: să se îmbete, în câteva: s-a îmbătat, iar în trei manuscrise apare: au căzut. În greacă, Babilon este feminin.
  b Păcatele Babilonului nu constau într-o filozofie, ci sunt un sistem de viaţă închisă, bazată pe un contact pasional cu realităţile lumii prezente. Acest contact creează asupra oamenilor o fascinaţie care-i îmbată asemenea vinului, ducându-i la o totală lipsă de autocontrol.
  c Bogăţia şi siguranţa de care se bucură Babilonul nu sunt realizate numai de cetate, ci participă (se desfrânează) regii (centre de putere negativă organizate şi violente) şi negustorii (agenţi activi care au rolul de a propaga şi dezvolta sistemul consumist, direct interesaţi în menţinerea acestui sistem).
  d Verbul grec kathemai înseamnă a şedea, iar aici apare ca o propoziţie antitetică cu "cel care şade pe tron". Cetatea Babilonului se crede unică şi tinde să acapareze locul lui Dumnezeu. Siguranţa autorităţii şi a bunăstării ei constă în încrederea că puterea şi comerţul nu vor da faliment.
  e Câteva manuscrise adaugă: atotputernic.
  f Negustorii au în Apocalips o conotaţie morală negativă: ei fac trafic cu mărfuri de lux, organizează, cu colaborarea statului ateu, distracţii arbitrare, şi, din pofta de câştig, ajung să vândă sclavi şi suflete de oameni (lit.: trupuri şi suflete de oameni).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro