Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 17

  1. Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a vorbit cu mine, spunându-mi: "Vino, îţi voi arăta judecata desfrânatei celei mari care stă pe ape multe,
  2. cu care s-au desfrânat regii pământului, iar locuitorii de pe pământ s-au îmbătat cu vinul desfrânării ei".
  3. Şi m-a dus în duh într-un pustiu. Am văzut acolo o femeie aşezată pe o Fiară de un roşu aprins, acoperită cu nume de blasfemie, având şapte capete şi zece coarne.
  4. Iar femeia era îmbrăcată în purpură şi în roşu aprins, împodobită cu aur, cu pietre preţioase şi mărgăritare. Avea în mână un potir de aur plin cu ororile şi necurăţiile desfrânării sale.
  5. Pe frunte avea scris un nume misterios: "Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi nelegiuirilor pământului".
  6. Şi am văzut femeia îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele martirilor lui Isus. Şi mult m-am mirat când am văzut-o.
  7. Dar îngerul mi-a zis: "De ce te miri? Îţi voi spune misterul femeii şi al Fiarei care o poartă, care are şapte capete şi zece coarne.
  8. Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Se vor ridica din abis ca să meargă spre pieire. Iar locuitorii pământului, al căror nume nu a fost scris în cartea vieţii de la întemeierea lumii, vor fi cuprinşi de uimire văzând Fiara care era şi nu mai este, dar va veni din nou.
  9. Aici trebuie o minte care să aibă înţelepciune! Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care era aşezată femeia. Mai sunt şi şapte regi.
  10. Cinci au căzut, unul este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni trebuie să rămână puţin.
  11. Fiara care era şi care nu mai este, este chiar ca al optulea [rege]. El este dintre cei şapte şi merge spre pieire,
  12. iar cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care n-au primit încă regatul, însă vor primi autoritatea regească pentru o oră împreună cu Fiara.
  13. Aceştia au un singur gând: să dea puterea şi autoritatea lor Fiarei.
  14. Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu el sunt aleşi, chemaţi şi credincioşi".
  15. Apoi mi-a zis: "Apele pe care le-ai văzut şi pe care stă desfrânata sunt popoare şi mulţimi, naţiuni şi limbi.
  16. Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi Fiara o vor urî deopotrivă, o vor jefui şi o vor lăsa goală, vor devora carnea ei şi o vor arde în foc,
  17. pentru că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i îndeplinească planul şi, făcând acelaşi plan, să dea autoritatea lor Fiarei până când vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu.
  18. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are autoritate peste regii pământului".

  5. JUDECAREA ŞI CONDAMNAREA BABILONULUI

  Renumita cetate păcătoasă

  Capitolul 17

  1 Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a vorbit cu mine, spunându-mi: "Vino, îţi voi arăta judecata desfrânatei celei mari a care stă pe ape multe, 2 cu care s-au desfrânat regii pământului, iar locuitorii de pe pământ s-au îmbătat cu vinul desfrânării ei". 3 Şi m-a dus în duh într-un pustiu. Am văzut acolo o femeie aşezată pe o Fiară de un roşu aprins, acoperită cu nume de blasfemie, având şapte capete şi zece coarne. 4 Iar femeia era îmbrăcată în purpură şi în roşu aprins, împodobită cu aur, cu pietre preţioase şi mărgăritare. Avea în mână un potir de aur plin cu ororile şi necurăţiile desfrânării b sale. 5 Pe frunte avea scris un nume misterios: c "Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi nelegiuirilor pământului". 6 Şi am văzut femeia îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele martirilor lui Isus.
      Şi mult m-am mirat când am văzut-o. 7 Dar îngerul mi-a zis: "De ce te miri? Îţi voi spune misterul femeii şi al Fiarei care o poartă, care are şapte capete şi zece coarne. 8 Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Se vor ridica din abis ca să meargă spre pieire. Iar locuitorii pământului, al căror nume nu a fost scris în cartea vieţii de la întemeierea lumii, vor fi cuprinşi de uimire văzând Fiara care era şi nu mai este, dar va veni din nou. 9 Aici trebuie o minte care să aibă înţelepciune! Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care era aşezată femeia. Mai sunt şi şapte regi. 10 Cinci au căzut, unul este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni trebuie să rămână puţin. 11 Fiara care era şi care nu mai este, este chiar ca al optulea [rege]. El este dintre cei şapte şi merge spre pieire, 12 iar cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care n-au primit încă regatul, însă vor primi autoritatea regească pentru o oră împreună cu Fiara.
       13 Aceştia au un singur gând: să dea puterea şi autoritatea lor Fiarei. 14 Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu el sunt aleşi, chemaţi şi credincioşi".
       15 Apoi mi-a zis: "Apele pe care le-ai văzut şi pe care stă desfrânata sunt popoare şi mulţimi, naţiuni şi limbi. 16 Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi Fiara o vor urî deopotrivă, o vor jefui şi o vor lăsa goală, vor devora carnea ei şi o vor arde în foc, 17 pentru că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i îndeplinească planul şi, făcând acelaşi plan, să dea autoritatea lor Fiarei până când vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. 18 Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are autoritate peste regii pământului".

  Note de subsol


  a Prin faptul că autorul atribuie Romei un calificativ cunoscut în epoca lui ca atribut al Babilonului (capitala viciului şi a idolatriei), invită comunitatea credincioşilor să identifice şi să interpreteze situaţiile asemănătoare care se vor prezenta în istorie.
  b Unele manuscrise au: desfrânarea pământului ales.
  c După mărturia lui Seneca în Roma antică, prostituatele purtau scris pe o panglică legată la frunte numele propriu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro