Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 15

  1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte plăgi, cele din urmă, căci cu ele s-a terminat mânia lui Dumnezeu.
  2. Şi am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, iar cei care au învins Fiara, chipul ei şi numărul numelui ei, stăteau în picioare pe marea de sticlă, având harpele lui Dumnezeu.
  3. Ei cântă cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, spunând: "Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernic! Drepte şi adevărate sunt căile tale, rege al naţiunilor!
  4. Cine nu se va teme, Doamne, şi nu va preamări numele tău? Căci numai tu eşti sfânt! Toate naţiunile vor veni şi se vor prosterna înaintea ta pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale".
  5. Şi după acestea am văzut: s-a deschis în ceruri templul Cortului mărturiei,
  6. iar din templu au ieşit cei şapte îngeri care aveau cele şapte plăgi. Erau îmbrăcaţi în in curat, strălucitor şi încinşi la piept cu [cingători] de aur.
  7. Una dintre cele patru fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Domnului Dumnezeu care este viu în vecii vecilor.
  8. Şi s-a umplut templul de fum din gloria lui şi din puterea lui şi nimeni nu a putut să intre în templu până când se vor sfârşi cele şapte plăgi ale celor şapte îngeri.

  Îngerii cu ultimele plăgi

  Capitolul 15

  1 Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte plăgi, cele din urmă, căci cu ele s-a terminat mânia lui Dumnezeu.
       2 Şi am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc a, iar cei care au învins Fiara, chipul ei şi numărul numelui ei, stăteau în picioare pe marea de sticlă, având harpele lui Dumnezeu. 3 Ei cântă cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, spunând:
      "Mari şi minunate sunt lucrările tale,
      Doamne Dumnezeule atotputernic!
      Drepte şi adevărate sunt căile tale,
      rege al naţiunilor! b
  4    Cine nu se va teme, Doamne,
      şi nu va preamări numele tău?
      Căci numai tu eşti sfânt!
      Toate naţiunile vor veni
      şi se vor prosterna înaintea ta
      pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale".
       5 Şi după acestea am văzut: s-a deschis în ceruri templul Cortului mărturiei, 6 iar din templu au ieşit cei şapte îngeri care aveau cele şapte plăgi. Erau îmbrăcaţi în in curat, strălucitor şi încinşi la piept cu [cingători] de aur. 7 Una dintre cele patru fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Domnului Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. 8 Şi s-a umplut templul de fum din gloria lui şi din puterea lui şi nimeni nu a putut să intre în templu până când se vor sfârşi cele şapte plăgi ale celor şapte îngeri.

  Note de subsol


  a Combinaţia violentă şi contradictorie de elemente diferite (mare de sticlă amestecată cu foc) simbolizează noua creaţie realizată de Cristos.
  b În unele manuscrise apar alte variante: al sfinţilor sau: al veacurilor, probabil armonizare după 1Tim 1,17.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro