Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 14

  1. Apoi am privit şi iată Mielul stătea pe muntele Sion şi împreună cu el o sută patruzeci şi patru de mii [de oameni], care aveau numele lui şi numele Tatălui său înscris pe frunţile lor.
  2. Şi am auzit un glas din cer ca un glas de ape multe, ca un glas de tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit era ca [glasul] celor care cântă cu harpele lor.
  3. Ei cântă un cântec nou înaintea tronului, înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor şi nimeni nu a putut să înveţe cântecul, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cei care au fost răscumpăraţi de pe pământ.
  4. Aceştia sunt cei care nu s-au contaminat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceştia îl urmează pe Miel oriunde ar merge. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prim rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.
  5. Nu s-a găsit în gura lor minciună, ei sunt fără prihană.
  6. Şi am văzut un alt înger zburând în partea cea mai înaltă a cerului. El avea o evanghelie veşnică pentru a o vesti tuturor locuitorilor de pe pământ: fiecărei naţiuni şi fiecărui trib, fiecărei limbi şi fiecărui popor.
  7. El striga cu glas puternic: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-i preamărire căci a venit ceasul judecăţii lui! Adoraţi-l pe cel care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor".
  8. Şi un alt înger, al doilea, l-a urmat, spunând: "A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, cea care a îmbătat toate popoarele cu vinul furiei desfrânării ei".
  9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, spunând cu glas puternic: "Dacă cineva se închină Fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
  10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei lui şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea îngerilor celor sfinţi şi înaintea Mielului.
  11. Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Cei care se închină Fiarei şi chipului ei şi cei care au primit semnul numelui ei nu au tihnă nici ziua nici noaptea".
  12. În aceasta este statornicia sfinţilor, a celor care ţin poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.
  13. Atunci, am auzit un glas din cer, spunând: "Scrie! Fericiţi cei morţi, cei care de acum mor în Domnul. Da, fericiţi, spune Duhul, căci se vor odihni de oboselile lor, căci faptele lor îi urmează".
  14. Apoi am privit şi, iată, un nor alb, iar pe nor şedea unul asemenea Fiului Omului, având pe capul său o coroană de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.
  15. Din templu a ieşit un alt înger, strigând cu glas puternic către cel care stătea pe nor: "Aruncă-ţi secera şi seceră, căci a venit ceasul secerişului, iar secerişul pământului este copt".
  16. Cel care stătea pe nor şi-a aruncat secera pe pământ şi pământul a fost secerat.
  17. Şi a mai ieşit alt înger din templul care este în ceruri, având şi el o seceră ascuţită.
  18. Iar un alt înger, cel care are autoritate asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas puternic către cel care are secera cea ascuţită, spunând: "Aruncă-ţi secera ascuţită şi culege ciorchinii viei pământului, căci strugurii ei s-au copt".
  19. Atunci îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a turnat totul în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.
  20. Strugurii au fost striviţi în teasc, în afara cetăţii, şi a ieşit sânge din teasc până la zăbalele cailor pe o întindere de o mie şase sute de stadii.

  Mielul pe muntele Sion

  Capitolul 14

  1 Apoi am privit şi iată Mielul stătea pe muntele Sion a şi împreună cu el o sută patruzeci şi patru de mii [de oameni], care aveau numele lui şi numele Tatălui său înscris pe frunţile lor. 2 Şi am auzit un glas din cer ca un glas de ape multe, ca un glas de tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit era ca [glasul] celor care cântă cu harpele lor. 3 Ei cântă un cântec nou înaintea tronului, înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor şi nimeni nu a putut să înveţe cântecul, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cei care au fost răscumpăraţi de pe pământ. 4 Aceştia sunt cei care nu s-au contaminat cu femei, căci sunt feciorelnici b. Aceştia îl urmează pe Miel oriunde ar merge. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prim rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. 5 Nu s-a găsit în gura lor minciună, ei sunt fără prihană.

  Vestirea judecăţii

      6 Şi am văzut un alt înger zburând în partea cea mai înaltă a cerului. El avea o evanghelie veşnică pentru a o vesti tuturor locuitorilor de pe pământ: fiecărei naţiuni şi fiecărui trib, fiecărei limbi şi fiecărui popor. 7 El striga cu glas puternic: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-i preamărire căci a venit ceasul judecăţii lui! Adoraţi-l pe cel care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor".
       8 Şi un alt înger, al doilea, l-a urmat, spunând: "A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, cea care a îmbătat toate popoarele cu vinul furiei desfrânării ei".
       9 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, spunând cu glas puternic: "Dacă cineva se închină Fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 10 va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei lui şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea îngerilor celor sfinţi şi înaintea Mielului. 11 Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Cei care se închină Fiarei şi chipului ei şi cei care au primit semnul numelui ei nu au tihnă nici ziua nici noaptea". 12 În aceasta este statornicia sfinţilor, a celor care ţin poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.
       13 Atunci, am auzit un glas din cer, spunând: "Scrie! Fericiţi cei morţi, cei care de acum mor în Domnul. Da, fericiţi, spune Duhul, căci se vor odihni de oboselile lor, căci faptele lor îi urmează".

  Secerişul şi culesul viei

      14 Apoi am privit şi, iată, un nor alb, iar pe nor şedea unul asemenea Fiului Omului, având pe capul său o coroană de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 15 Din templu a ieşit un alt înger, strigând cu glas puternic către cel care stătea pe nor: "Aruncă-ţi secera şi seceră, căci a venit ceasul secerişului, iar secerişul pământului este copt". 16 Cel care stătea pe nor şi-a aruncat secera pe pământ şi pământul a fost secerat.
       17 Şi a mai ieşit alt înger din templul care este în ceruri, având şi el o seceră ascuţită. 18 Iar un alt înger, cel care are autoritate asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas puternic către cel care are secera cea ascuţită, spunând: "Aruncă-ţi secera ascuţită şi culege ciorchinii viei pământului, căci strugurii ei s-au copt". 19 Atunci îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a turnat totul în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20 Strugurii au fost striviţi în teasc, în afara cetăţii, şi a ieşit sânge din teasc până la zăbalele cailor pe o întindere de o mie şase sute de stadii c.

  Note de subsol


  a Încă din VT s-a dezvoltat o teologie a muntelui Sion: fiind punctul cel mai înalt din Ierusalim, zona cea mai apropiată de cer, Sionul devine o fortăreaţă sigură datorită prezenţei lui Dumnezeu. Astfel, Sionul devine un sinonim al templului. Preluând această teologie, autorul prezintă muntele Sion ca loc ideal de unde porneşte acţiunea mesianică a lui Cristos pentru a se ajunge la Ierusalimul nou (Ap 21,2).
  b Prin aceste expresii, autorul descrie un grup distinct de persoane (bărbaţi şi femei) care se află într-o stare permanentă de sfinţenie. De fapt, în VT (Ex 19,15; 1Sam 21,5-6), pentru a fi capabil de a intra în legătură cu Dumnezeu, se cerea o abstinenţă (de trei zile) de la raporturi matrimoniale. Preluând această idee, autorul arată că situaţia de permanentă sfinţire a celor o sută patruzeci şi patru de mii constă în virginitatea reală datorită căreia ei sunt capabili să înveţe cântecul nou şi să-l urmeze pe Miel.
  c Un stadion = 185 m. Distanţa totală ar corespunde întinderii Palestinei de la nord la sud (aproximativ 300 km). Totuşi, după simbolismul numărului (4 ? 400; 40 ? 40), denotă în Apocalips universalitatea geografică: judecata are proporţii mondiale.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro